Nestepakkaukset

Joutsenmerkityillä nestepakkauksilla edistetään uusiutuvien materiaalien ja kierrätysmateriaalien käyttöä pakkauksissa. Ympäristöhyötyjä saavutetaan, kun uusiutumattomia materiaaleja kierrätetään ja kun uusiutuvat materiaalit korvaavat fossiilista alkuperää olevia raaka-aineita. Tällä säästetään luonnonvaroja ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Vaatimuksia asetetaan raaka-aineiden kestävälle tuotannolle, kemikaaleille ja pakkauksen kierrätettävyydelle. Jo pakkaussuunnittelussa on huomioitava pakkauksen kierrätettävyys, ettei ympäristöhyötyjä saavuteta pakkauksen ensisijaisen tehtävän kustannuksella, joka on elintarvikkeiden suojaaminen ja säilyttäminen.

Joutsenmerkitty nestepakkaus

  • koostuu vähintään 90 % uusiutuvista materiaaleista tai vähintään 80 % kierrätysmateriaalista, jotta maapallon resursseja säästetään ja kasvihuonepäästöjä vähennetään
  • täyttää tiukat kemikaalivaatimukset, mikä huomioi sekä terveysnäkökohtia että materiaalien kierrätettävyyttä
  • on kierrätettävä, mikä edistää kiertotaloutta

Nestepakkaukset elintarvikkeille ei ole perinteinen Joutsenmerkitty tuote, koska ainoastaan pakkaus on Joutsenmerkitty. Nestepakkauksille onkin kehitetty oma Joutsenmerkki-logo.

 

 

 

 

 

Versio 1.4 Voimassa 15.06.2018 - 30.06.2024

Kriteeridokumentit

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:  3 000 €
Uusinta: 1 500 €.

Laajennukset ja muutokset tuntiveloituksena:

  • < 4 h: 375 €/h
  • < 8 h: 750 €/h
  • ≥ 8 h: 1 500 €

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta.

Vuosimaksu määräytyy ympäristömerkityn liikevaihdon mukaan Pohjoismaissa seuraavasti:

  • lvv 0 – 50 M€: vuosimaksu 0,3 % liikevaihdosta
  • lvv yli 50 M€: vuosimaksu 0,05 % liikevaihdosta

Minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksua ei ole.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Pohjoismaiden ulkopuoliset tarkastuskäynnit:
Eurooppa 1 500 € käynti/tuotantolaitos.
Muu maailma 2 500 € käynti/tuotantolaitos.

Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Maksut tarkemmin eriteltynä Pohjoismaisilla sivuillamme.

 

 

 Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Anna Sahlman 040 669 4807

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364