Korjausrakentaminen

Joutsenmerkitty korjausrakentaminen on hyvä keino varmistaa, että remonttiprojektit toteutetaan tiukkojen ympäristövaatimusten ja laadunvarmistuksen mukaisesti ja terveellinen sisäilma otetaan huomioon.

Joutsenmerkitty korjausrakentaminen takaa, että remontoidussa rakennuksessa

 • on alhainen energiankulutus remontin jälkeen
 • on hyvä sisäilma ja vaarallisten kemikaalien vähäiset päästöt
 • on tehty ympäristökartoitus ennen remonttia ja vaaralliset jätteet on hävitetty asianmukaisesti
 • rakennustuotteet, materiaalit ja kemialliset tuotteet täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset
 • edistetään rakennustuotteiden ja -materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä

Asuintalot, päiväkodit sekä koulu- ja toimistorakennukset voivat olla Joutsenmerkittyjä korjausrakentamisen kriteerien mukaan.

Versio 1.4 Voimassa 08.11.2017 - 30.06.2023

Kriteeridokumentit

Taustamuistiot

Täytettävät liitteet

Joutsenmerkin maksut

Joutsenmerkin maksut korjausrakentamiseen:

Perusluvan hakemusmaksu on 3 000 €.

 • Yhteen lupaan voi sisällyttää vain keskenään samanlaisia talotyyppejä (pientalot, rivi- ja ketjutalot, kerrostalot, opetusrakennukset ja päiväkodit).
 • Hakemusmaksu kattaa hakemuksen tarkastamisen ja yhden tarkastuskäynnin rakennuksella. Ylimääräisistä käynneistä laskutetaan 500 €/ käynti.

 

Kohdekohtaiset maksut: 

 • Hakemusmaksu 1500 € (Hakemusmaksu alennetaan 3000 €:sta 1500 €:oon, kun kohteen materiaalit ja rakentamisen menettelyt ovat samat kuin jo hyväksytyssä perusluvassa)
 • Kertaluontoinen lupamaksu on 0,15 % korjausrakentamisen urakan hinnasta (urakkahintaan ei kuitenkaan lasketa selvityksiä tai tutkimuksia).
 • Yli 10 M€ ylimenevästä korjausrakentamisen hinnasta  veloitetaan 0,05 %.
 • Minimimaksu kohteelle on 2 000 €.

Puolet lupamaksusta veloitetaan korjausrakennusurakan aloittamisen yhteydessä arvioidun urakkahinnan mukaan.  Toinen puoli lupamaksusta veloitetaan korjausrakentamisurakan valmistuttua toteutuneen urakkahinnan mukaan. Rahaa ei makseta takaisin, jos urakka keskeytyy.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

 

Lisätietoja

Heidi Vaarala 040 5288 597

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364