Dialyysi- ja infuusiotarvikkeet

Joutsenmerkin piiriin kuuluvia dialyysi- ja infuusiotarvikkeita ovat dialyysi- ja laskimonsisäisessä infuusiohoidossa ja virtsanpidätyskyvyttömyyden hoidossa käytettävät kertakäyttötuotteet ja tarvikkeet sekä veripussit ja avannepussit.

Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta, ja niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys tuotannon, käytön ja jätehuollon ajalta. Terveydenhuoltoon tarkoitettu Joutsenmerkitty dialyysitarvike täyttää tiukat kemikaalivaatimukset tuotteessa käytetyille liimoille ja muovin lisäaineille, kuten pehmentimille, väriaineille ja antioksidanteille. Tuotteille on asetettu myös laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

Vaatimuksiin kuuluvat:

  • PVC:n ja lateksin kielto.
  • Siloksaaneja D4, D5 ja D6 ei sallita, mutta niitä voi olla rajoitetusti epäpuhtauksina silikonissa.
  • Ftalaattien lisääminen muoviin on kielletty.
  • Kemikaaleja, jotka luokitellaan ympäristölle haitalliseksi, myrkyllisiksi, allergisoiviksi, hormonitoimintaa häiritseviksi ja CMR-aineiksi (syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia), ei saa lisätä muoviin tai olla liimoissa.
  • Tuotteiden ja osien on oltava EU:n lääkedirektiivin (2001/83/EY) ja/tai lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (2017/745/EU) mukaisia.
Versio 2.4 Voimassa 09.09.2019 - 31.12.2024

Kriteeridokumentti

Täytettävät liitteet

Aikaisemmat kriteeridokumentit

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:                      3 000 €
Uusintahakemus:                 1 500 €
Laajennus/muutos tuntiveloituksena:

  • < 4 h -> 375 €
  • 4-8 h -> 750 €
  • ≥ 8 h -> 1 500 €

Pohjoismaiden ulkopuolisten matkojen tarkastuskäyntimaksut:

Eurooppa 1 500 € , muu maailma 2 500 €. Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta. Sekä hakijan että valmistajan on oltava mikroyritys.

Vuosimaksu:

  •  0,3 %  alle 30 M€ Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa
  • 0,05 %  yli 30 M€ Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa

Tuotteiden minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksu 100 000€ Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Karin Bergbom 045 657 8888

Myynti ja markkinointi

Kimmo Kaltio 0400 858 044