Joutsenmerkki-asuintalo ilmastoinnovaatiokilpailun finaaliin

NCC:n VAV:lle rakentama Joutsenmerkitty asuintalo Vantaalla on valittu Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailun finaaliin. Tänä vuonna kilpailun painopisteenä ovat ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan tähtäävät ratkaisut ja palvelut.

– Sen lisäksi, että Kaskelantie on Suomen suurin Joutsenmerkin tiukennetuilla kriteereillä rakennettu kohde, teimme siitä myös hiilijalanjälkitutkimuksen, jossa verrattiin Kaskelantietä kolmeen muuhun kohteeseen. Tulosten mukaan Kaskelantien hiilijalanjälki oli jopa 17 prosenttia pienempi verrattaviin kohteisiin nähden, kertoo NCC:n projekti-insinööri Ina Suutari.

Kaskelantien kohteessa hiilijalanjälkeä pienennettiin energiaratkaisuja parantamalla sekä huomioimalla materiaalitehokkuus suunnittelussa ja rakentamisessa. Kestävä kehitys oli muillakin tavoin esillä, esimerkiksi rakennustyömaan jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste oli huimat 73 prosenttia.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin kriteerit varmistavat sen, että talo on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti.

– VAV panostaa ympäristöystävällisyyteen ja rakennuttamissamme kiinteistöissä tullaan noudattamaan Joutsenmerkki-kriteerejä myös tulevaisuudessa. Kestävän ympäristöajattelun täyttävässä kiinteistössä lähtökohtana ovat terve sisäilma ja kemikaaliturvallisuus, jotka molemmat ovat asioita, mitä myös talon asukkaat arvostavat. VAV haluaa olla osaltaan vaikuttamassa ilmastonmuutokseen ja kehittää ympäristöystävällistä rakentamista ja asumista, toteaa VAV-konsernin toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Ympäristöministeriö, Business Finland, KIRA-InnoHub ja Suomen Asuntotietokeskus jakavat asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle organisaatiolle. Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailu järjestetään nyt 9. kerran. Kilpailun voittaja selviää 29. tammikuuta.

Kuvat: Henrik Kettunen