Joutsenmerkki kurkistaa kuluttajien arvomaailmaan

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän julkaisema raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen pohjoismaiseen kuluttajakäyttäytymiseen. Mikä saa kuluttajat liikkeelle? Millaista kilpailuetua kestävistä toimintamalleista voi olla yrityksille? Voisiko vastuullisten tuotteiden suosiminen olla kuluttajalle boikotteja tehokkaampi tapa vaikuttaa?

”Sustainable consumerism in the Nordic region” (Kestävä kuluttajakäyttäytyminen Pohjoismaissa) -raportin tarkoituksena on tarjota yrityksille ja organisaatioille arvokasta tietoa pohjoismaisten kuluttajien käyttäytymisestä ja kestävän kehityksen tarpeista.

– Olemme tutkineet kuluttajien käyttäytymistä ja keskustelleet asiantuntijoiden kanssa. Raportin avulla autamme asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja kumppaneitamme ymmärtämään mitä pohjoismaiset kuluttajat ajattelevat kestävästä kulutuksesta, sanoo Christian Quarles van Ufford, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Ruotsin Ympäristömerkinnästä.

Raportista selviää, että kuluttajista muun muassa:

  • 2/3 uskoo meidän olevan matkalla kohti ympäristökatastrofia, ellemme nopeasti muuta kulutustottumuksiamme.
  • 7/10 kokee, etteivät heidän valintansa ole ympäristön kannalta niin kestäviä kuin he haluaisivat.
  • 6/10 luottaa kulutusvalintojensa vaikutusmahdollisuuksiin.
  • Yli puolet uskoo, että yksilöllä on suurin vastuu ympäristönsuojelusta.

Raportti koostuu pohjoismaista kuluttajakäyttäytymistä kartoittavista Nordic Swan Ecometer 2018 -tilastoista ja asiantuntijoiden haastatteluista. Haastatteluissa kuullaan esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahaston salkunhoitajan Magdalena Lönnrothin mietteitä vastuullisesta sijoittamisesta.

Poliitikoiden, tutkijoiden ja elinkeinoelämän vaikuttajien haastattelut auttavat syventämään vaikuttavien voimien ja trendien ymmärrystä. Aihepiirien yhteenvedot tarjoavat myös konkreettisia vinkkejä kestävän kehityksen edistämiseen liiketoiminnassa.

– Sain lukea raportin ennen julkaisua. Se tarjoaa erittäin kiinnostavan ja inspiroivan lukutuokion, toteaa Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtaja, varatuomari Astrid Thors.

Raportin ovat tuottaneet strategia- ja viestintäkonsulttitoimistot United Minds ja Prime yhteistyössä Joutsenmerkkiä hallinnoivan Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kanssa.

Lataa raportti täältä