Rakennustelineet

Joutsenmerkin uudet kriteerit korjausrakentamiselle on julkaistu

Vuodesta 2017 lähtien Joutsenmerkki on voitu myöntää myös korjattaville rakennuksille. Vaatimuksia on nyt päivitetty painottaen kiertotaloutta ja päästöjen vähentämistä.

Suuri osa Suomen rakennuskannasta on jo peruskorjausiässä. Korjaaminen myös yleensä kannattaa, sillä korjausrakentamisella voidaan paitsi vaalia historiaa, myös säästää ympäristöä.

Esimerkiksi ympäristöministeriön vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan vanhan rakennuksen korjaaminen on lähes aina purkamista ja uuden rakentamista vähäpäästöisempi vaihtoehto. Korjaaminen on rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljen kannalta erityisen kannattavaa, jos energiatehokkuutta pystytään samalla parantamaan lähelle uuden rakennuksen tasoa.

Korjausurakkaan lähtiessä kannattaa siis huolehtia, että rakennuksesta tulee entistä ehompi myös pintaa syvemmältä. Tätä myös Joutsenmerkityn korjausrakentamisen kriteereillä edistetään.

Kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja vähäpäästöisempiä materiaaleja

Joutsenmerkityn korjausrakentamisen uudessa kriteeriversiossa painotetaan kiertotaloutta ja vähäpäästöisyyttä. Esimerkiksi purettavien rakennusosien ja materiaalien hyödyntämiseen sekä rakennusjätteiden kierrätykseen liittyviä vaatimuksia on laajennettu. Rakennuksilta edellytetään myös energiatehokkuutta tai energiankulutuksen merkittävää vähentämistä.

Myös rakennusmateriaaleille asetetaan päästöjä vähentäviä vaatimuksia, kuten Joutsenmerkityssä uudisrakentamisessakin. Esimerkiksi valmisbetonista ja betonielementeistä vähintään 70 prosenttia on oltava vähäpäästöisemmäksi luokiteltua laatua. Teräkseltä ja alumiinilta puolestaan edellytetään suurta osuutta kierrätettyjä raaka-aineita tai muulla tavoin vähähiilisempiä tuotantotapoja.

Kriteerejä on myös laajennettu. Nyt asuintalojen, koulujen ja toimistorakennusten lisäksi myös peruskorjattava hotellirakennus voi saada Joutsenmerkin.

Korjausrakentamisen uusia kriteerejä esitellään englanninkielisessä webinaarissa torstaina 21.3. klo 11.00–12.30 (Suomen aikaa).

Joutsenmerkitty korjausrakentaminen

  • Olemassa olevan rakennuksen haitallisten aineiden kartoitus ja käsittely
  • Uudelleenkäyttöön soveltuvien komponenttien ja materiaalien kartoitus
  • Alhainen energiankulutus tai merkittävästi vähentynyt primäärienergian tarve verrattuna aikaan ennen peruskorjausta (suojelluille rakennuksille poikkeuksia)
  • Kosteudenhallinta olemassa olevissa rakenteissa ja korjauksen aikana
  • Rakennusmateriaaleissa ja kemiallisissa rakennustuotteissa käytettävien kemikaalien ympäristö- ja terveysominaisuudet huomioitu
  • Materiaaliloki rakennusosien jäljitettävyyden varmistamiseksi
  • Purku- ja rakennusjätteen tehokas lajittelu uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseksi
  • Rakennusprosessin valvonta