Lapsi leikkimässä - kuvituskuva

Joutsenmerkin lelukriteerit tiukentuvat – keskiössä kemikaalit ja kiertotalous

Joutsenmerkittyjen lelujen kriteerejä on uudistettu. Se tarkoittaa muun muassa tiukempia rajoituksia kemikaaleille sekä entistä enemmän kiertotaloutta edistäviä materiaalivaatimuksia.

Viime vuosina useita leluja on vedetty pois myynnistä haitallisten kemikaalien takia. Hiljattain esimerkiksi Tanskan teknillisen yliopiston DTU:n tutkimukset osoittivat, että yli 100 muovileluissa käytettävää kemikaalia voi olla haitallisia lasten terveydelle. Myös kierrätysmateriaalit voivat sisältää haitallisia aineita.

Joutsenmerkityille tuotteille kemikaaliturvallisuus on aina ollut keskeistä.

– Uusissa kriteereissä kemikaalivaatimuksia on tiukennettu entisestään. Tämä koskee sekä materiaaleissa, esimerkiksi kierrätysmuovissa, käytettäviä kemikaaleja että pinnoitteiden kemikaaleja. Lelujen haitallisista kemikaaleista on puhuttu viime vuosina paljon, ja tässäkin asiassa Joutsenmerkki haluaa olla suunnannäyttäjä, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

Joutsenmerkityissä leluissa on kielletty esimerkiksi aineet, jotka voivat aiheuttaa syöpää, vahingoittaa perimää tai lisääntymiskykyä, raskasmetallit, hajusteet, nanohiukkaset, ftalaatit sekä bisfenolit A, B, F, S ja AF.

Kysyntää sekä kuluttajilta että julkisilta hankkijoilta

Joutsenmerkkiä arvostetaan laajasti kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaisista kuluttajista 93 prosenttia tunnistaa merkin, ja vuonna 2020 se valittiin Suomen viidenneksi arvostetuimmaksi brändiksi.

Esimerkiksi Tanskan Ympäristömerkinnän ja tutkimuslaitos YouGovin selvityksen mukaan jopa 44 prosenttia kuluttajista valitsisi Joutsenmerkityn lelun, jos sellainen vaihtoehto olisi saatavilla. Noin 30 prosenttia tanskalaisista olisi myös valmiita maksamaan enemmän Joutsenmerkitystä lelusta.*

Kuluttajien lisäksi myös julkiset hankkijat ovat kiinnostuneet ympäristömerkityistä leluista. Esimerkiksi ympäristömerkkejä hankinnoissaan runsaasti hyödyntävä Kööpenhamina on edistänyt Joutsenmerkittyjen lelujen kysyntää ja tarjontaa.

– Pyrimme lisäämään ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjontaa varhaisilla markkinavuoropuheluilla, ja vuonna 2018 keskityimme leluihin. 36 kuntaa tuki hanketta, ja sen myötä ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjonta on jo kasvanut. Haluaisimme, että valikoima olisi vielä suurempi – ja toivomme, että Joutsenmerkittyjen lelujen uudet kriteerit innostavat yhä useampia seuraamaan esimerkkiä. Joutsenmerkin avulla on helppoa tehdä vihreitä hankintoja, kertoo Kööpenhaminan kaupungin yhteiskuntavastuusta ja hankintalaista vastaava johtaja David Salomonsen.

Joutsenmerkin kriteerit auttavat edistämään kiertotaloutta. Joutsenmerkittyjen lelujen muovi on voitava kierrättää, ja metalliosien on oltava suurelta osin kierrätettyä tai muuten vähähiilisesti valmistettua materiaalia. Tekstiililelujen sisältämän puuvillan on oltava luomua tai kierrätettyä. Myös pakkausten määrälle ja materiaaleille on uusia kierrätystä ja tehokkuutta edistäviä vaatimuksia.

Joutsenmerkittyjä leluja valmistavat esimerkiksi Dantoy ja Lekolar.

Lapsia leikkimässä. Kuva: Lekolar

Joutsenmerkityt lelut pähkinänkuoressa

Tuoteryhmään kuuluvat lelut, jotka on valmistettu muovista, vaahtomuovista, silikonista, kumista, tekstiilistä, nahasta, metallista, paperista, pahvista, puusta, bambusta tai puupohjaisista levyistä. Joutsenmerkkiä ei voi myöntää sähkökäyttöisille tai kertakäyttöisille leluille, ilmapalloille tai leluille, jotka sisältävät nestettä tai ovat kosketuksissa ruokaan tai sisältävät ruokaa.

Merkin vaatimuksiin sisältyy muun muassa:

  • Dokumentaatio EU:n leludirektiivin vaatimusten noudattamisesta.
  • Materiaaleissa ja pintakäsittelyissä käytettävien kemikaalien ympäristö- ja terveysominaisuudet.
  • Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet on kielletty. Lisäksi kielletään raskasmetallit, hajusteet, nanohiukkaset, ftalaatit ja bisfenolit A, B, F, S ja AF.
  • Vaatimuksia materiaaleille: muun muassa puuvillan on oltava luomua tai kierrätettyä, metallin pääosin kierrätysmetallia tai metallia, jolla on pienempi ilmastovaikutus, puun on oltava peräisin sertifioidusta, kestävästä metsätaloudesta ja muovin on oltava kierrätettävää.
  • Pakkauksen suunnittelu, pakkausmateriaali ja koko.
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten noudattaminen.

*YouGovin tutkimuksessa haastateltiin 1007:ää 15–74-vuotiasta tanskalaista. Haastattelut tehtiin 18.–21. tammikuuta 2021.