Rakennuslevyt

Joutsenmerkin kriteeriehdotus sisäkäyttöön tarkoitetuille rakennuslevyille, paneeleille ja listoille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja sisäkäytön rakennuslevyjen, paneelien ja listojen kriteeriehdotukseen. Lausuntokierros on jatkoa syksyn osalausunnolle. Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on samaan aikaan lausunnolla kaikissa Pohjoismaissa.

Pyydämme lausuntoja viimeistään 31.8.2023, mielellään englanniksi tai ruotsiksi.

Ladattavat dokumentit

Mitä on muutettu?

  • Kriteerit sisältävät ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitetut rakennuslevyt, paneelit ja listat.
  • Kriteerit sisältävät nyt myös monikerroslevyt (CLT), liimapuun, puumuovikomposiitista valmistetut paneelit (WPC) sekä märkätila-, tekstiili- ja muovipaneelit.
  • Akustiikkapaneelien äänenvaimennusluokan on oltava vähintään A tai B.
  • Uudet raaka-ainevaatimukset tekstiileille, muoville, WPC:lle ja alumiinille
  • Tiukemmat vaatimukset uusiutuvien raaka-aineiden osuuksille kipsissä ja mineraalivillassa
  • Tiukemmat vaatimukset energiankäytölle paneelien sekä sementin ja mineraalivillan tuotannossa
  • Kemikaalivaatimuksia on kiristetty usealla tavalla, esimerkiksi ympäristölle haitallisiksi luokiteltujen kemikaalien käyttö on kielletty ja kiellettyjen kemikaalien sisältöaineiden joukkoon on lisätty myös kategoria 2:n CMR-aineet.
  • Formaldehydipäästövaatimusta on tiukennettu.
  • Uusi innovaatiovaatimus, joka edistää erilaisia toimenpiteitä paneelituotannon kokonaisympäristövaikutusten vähentämiseksi liittyen joko itse tuotteeseen tai tuotannon olosuhteisiin. Vähintään yksi luetelluista toimenpiteitä on täytettävä.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista kohdista:

Energiankulutuksen vaatimusta on muutettu uusilla yksilöllisillä vaatimuksilla eri paneelityypeille – sisältäen myös uudet paneelityypit. CO2-vaatimuksen käyttöönotosta on keskusteltu lyhyesti – suurin ympäristöhyöty on kuitenkin todellisen energiankulutuksen vähentäminen.

Ehdotettu formaldehydipäästövaatimus on yhdenmukaistettu EU-taksonomian uudisrakennusten kriteerien kanssa, rajan ollessa 0,06 mg/m3 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII määriteltyjen ehtojen mukaan (ei vielä julkaistu).

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki sisäkäyttöön tarkoitettujen rakennuslevyjen, paneelien ja listojen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntopyynnöstä myös muille henkilöille ja organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Rakennuslevyjen, paneelien ja listojen lausunto. Toivomme vastauksia mielellään englanniksi tai ruotsiksi viimeistään 31.8.2023.

Lisätietoja: Annika Hämäläinen, puh. 046 920 7355, annika.hamalainen@ecolabel.fi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausunnot kootaan ja arvioidaan. Lausuntojen perusteella tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Tämän jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan Ympäristömerkinnän sivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.