Suihkusaippua pumppupullossa

Joutsenmerkin kriteeriehdotus kosmetiikkatuotteille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja kosmetiikkatuotteiden kriteeriehdotuksesta. Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta. Tiukat vaatimukset kemikaaleille ja pakkauksille varmistavat, että Joutsenmerkityt kosmetiikkatuotteet vähentävät ympäristön kuormitusta.

Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Pyydämme lausuntoja viimeistään 29.4.2024.

Webinaari

Kosmetiikkatuotteiden kriteeriehdotusta esitellään englanninkielisessä webinaarissa perjantaina 8.3.2024 klo 13.00–14.30. Ilmoittaudu webinaariin tästä.

Ladattavat dokumentit

Mikä on muuttunut?

Tärkeimpiä muutoksia verrattuna kolmanteen kriteerisukupolveen:

 • Palmuöljystä peräisin olevien uusiutuvien raaka-aineiden palmuöljyn/palmuydinöljyn tulee olla RSPO-sertifioitua, jäljitettävyystaso Mass Balance tai korkeampi (vaatimus O4).
 • Uudet EUH-vaaraluokat hormonitoimintaa häiritseville aineille, PBT/vPvB-aineille ja PMT/vPvM-aineille lisätty kiellettyihin luokituksiin (vaatimus O5).
 • Mikromuovin ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden määritelmät päivitetty (vaatimus O6).
 • Emulgointiaineiden poikkeus tensidien anaerobisen hajoavuuden vaatimuksesta on poistettu ja 1,0 ppm raja 1,4-dioksaanille epäpuhtautena tensidin aktiiviaineessa otettu käyttöön (vaatimus O7).
 • Kosmetiikka-asetuksen liitteen III päivitetty säänneltyjen hajusteiden luettelo on mukautettu vaatimukseen hajusteallergeenien määrälle tuotteessa (vaatimus O10).
 • Säilöntäaineiden on myös oltava helposti aerobisesti hajoavia (vaatimus O12).
 • Ympäristölle vaarallisten aineiden vaatimuksissa yleistä raja-arvoa on tiukennettu ja myrkyllisimmät H410-luokitellut aineet, joiden M-kerroin > 1, on nyt kokonaan kielletty. Tensideille ei enää anneta poikkeusta, mutta nestesaippualle, vartaloshampoolle ja suihkugeelille otetaan käyttöön erillinen korkeampi raja-arvo (vaatimus O16).
 • Poishuuhdeltavien tuotteiden aNBO-, anNBO- ja CDV-raja-arvoja on hieman tiukennettu ja iholle jätettävien tuotteiden biohajoavuus- ja toksisuusvaatimuksia on hieman tiukennettu (vaatimukset O17–O19).
 • Fossiilipohjaiset kuidut eivät enää ole sallittuja kosteuspyyhkeissä (O24). Kuituja/pyyhemateriaalia koskevat vaatimukset on päivitetty vastaamaan uusimpia Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin kriteerejä tekstiileille, hygieniatuotteille ja pehmopapereille.
 • Lääketieteellisissä toimenpiteissä käytettävät voiteluaineet sisältyvät nyt tuoteryhmään (vaatimus O30).
 • Kovamuovipakkauksille ja joustaville muovipakkauksille sekä paperipohjaisille ja alumiinista valmistetuille primaaripakkauksille on asetettu uusia vaatimuksia koskien pakkauksen kierrätettävyyttä ja kierrätyssuunnittelua. Lasi ei ole enää sallittu pakkausmateriaalina, eikä HoReCa-sektorille myytäviä minipulloja sallita (vaatimukset O31–O34).
 • Paino-hyötysuhdevaatimusta on tiukennettu (vaatimus O35).

Toivomme kommentteja erityisistä seuraavista:

 • Vaatimus O6: Mikromuovien poissulkemiseksi otamme käyttöön määritelmän REACH-asetuksen rajoituksesta,, joka on nyt voimassa. Poikkeusta polymeerimikrohiukkasille, joiden ”fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat pysyvästi aiotun loppukäytön aikana siten, että polymeeri ei enää kuulu tämän nimikkeen soveltamisalaan” (esim. kalvonmuodostus) ei sovelleta. Kriteeriversion 3 poikkeusta kalvon muodostamiseen tarkoitetuille mikromuoveille vedenkestävissä aurinkosuojissa ei myöskään sovelleta. Tämä vaikuttaa sekä poishuuhdeltaviin että iholle jätettäviin tuotteisiin, kuten vedenkestäviin aurinkovoiteisiin.
 • Vaatimus O7: Emulgointiaineiden anaerobista hajoavuutta koskeva poikkeus poistetaan, koska nähdäksemme vaihtoehtoja on olemassa. Sulkeeko tämä muutos kuitenkin pois tiettyihin tarkoituksiin käytettäviä erityisiä emulgointiaineita? Pyydämme kommentteja siitä, tarvitaanko joillekin erityisille emulgointiaineille poikkeuksia.
 • Vaatimus O7: 1,0 ppm raja 1,4-dioksaanille tensidin aktiiviaineessa otetaan käyttöön, koska aine on myrkyllinen ja ympäristölle vaarallinen. Pyydämme kommentteja uudesta raja-arvosta ja erityisesti teknisistä mahdollisuuksista saavuttaa se tensidiraaka-aineessa. Pyydämme myös tietoja muiden dioksaanien tai vastaavien huolta aiheuttavien aineiden esiintymisestä.
 • Vaatimus O10: Kosmetiikka-asetuksen ((EU) 2023/1545) liitteeseen III viime kesänä lisätyt hajusteallergeenit, jotka on ilmoitettava etiketissä, kun niitä on tuotteissa yli 10 tai 100 ppm, kielletään Joutsenmerkityissä tuotteissa edellä mainituissa pitoisuuksissa. Liitteeseen III on lisätty 48 uutta ainetta. Luokitukset huomioon ottaen käytännössä 19 näistä aineista ei ole aiemmin kuulunut Joutsenmerkin kosmetiikkakriteerien piiriin (29 ainetta on tällä hetkellä luokiteltu H317 ja kahdeksan ainetta ympäristölle vaarallisiksi). Pyydämme palautetta siitä, miten tämä vaikuttaa Joutsenmerkittyjen tuotteiden hajusteisiin ja erityisesti uudelleenformuloinnin aikataulusta.
 • Lisäksi pyydämme kommentteja mahdollisista muutoksista hammastahnan hajusteallergeenienraja-arvoihin. Haluamme arvioida, onko allergiat huomioon ottaen mahdollista nostaa rajoja vahvemman makuisten tuotteiden saavuttamiseksi.
 • Vaatimus O16: Tensideille ei enää ole poikkeusta ympäristölle vaarallisten aineiden laskelmassa, joten pyydämme tarkistamaan tuotteiden laskelmat päivitetyn laskentataulukon avulla ja kommentoimaan uusia raja-arvoja. Pyydämme myös kommentteja H410-luokiteltujen aineiden, joiden M-kerroin > 1, kiellosta.
 • Vaatimus O24: Fossiilipohjaisia kuituja ei enää sallita kosteuspyyhkeissä, ja kuitu/pyyhemateriaalia koskevat vaatimukset on päivitetty uusimpien Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin kriteerien mukaisesti. Onko jokin vaatimuksista vaikea täyttää? Odotamme kommentteja erityisesti liitteen 7 selluloosamassan/fluffimassan vaatimuksista.
 • Vaatimukset O31–O34: Pakkauksen kierrätettävyyttä ja kierrätyssuunnittelua koskevat vaatimukset ovat laajat, mutta ilmaston kannalta erittäin tärkeät. Pyydämme kommentteja kaikista vaatimuksista. Onko jokin niistä vaikea täyttää? Pyydämme mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja.
 • Vaatimus O34: Etiketin peittävyyden laskemista PET-pakkauksissa ei tarvittaisi, jos käytettäisiin ohuempia (40–70 mikronia) etikettejä, jotka NIR-skanneri voi lävistää. Olisiko tämä mahdollista?

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki Jousenmerkittyjen kosmetiikkatuotteiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntokierroksesta asiasta kiinnostuneille.

Lausuntovastausten toimittaminen

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Pyydämme lausuntovastauksia tällä lomakkeella tai voit lähettää kommentit osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikkokentään Kosmetiikkatuotteet. Vastauksia pyydämme ensisijaisesti englanniksi, mutta vastata voi myös suomeksi.

Lisätietoja: Mari Åkerberg, puh. 050 548 1468, mari.akerberg@ecolabel.fi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntovaiheen jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä.

Odotamme kommentteja lausuntoehdotukseen liittyen toimitettavan viimeistään 29.4.2024.