Joutsenmerkin kriteeriehdotus kiinteistöjen ylläpidolle on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja kiinteistöjen ylläpidon uusista kriteereista. Joutsenmerkin kriteerit perustuvat elinkaaritarkasteluun ja asettavat tiukkoja vaatimuksia ympäristö- ja terveynäkökohdille.

Lausunnot ovat kriteerikehitykselle tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Pyydämme lausuntoja 5.6.2024 mennessä.

Joutsenmerkitty kiinteistön ylläpito tekee rakennuksesta paremman ympäristölle, ilmastolle ja sen käyttäjille. Merkki asettaa vaatimuksia liittyen energiaan, vedenkäyttöön, jätteisiin, pihaympäristöön sekä kemikaaleihin ja rakennustuotteisiin.

Vaatimukset edistävät resurssitehokkuutta, vähentävät ilmastovaikutuksia ja edistävät sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Ne tukevat myös rakennusten hyvää sisäilmastoa ja pyrkivät pidentämään rakennuksen käyttöikää.

Kriteeriehdotusta esitellään pohjoismaisessa webinaarissa 2.5. klo 14.

Ladattavat dokumentit

Tärkeimmät asiat

Kaikki kommentit kriteeriehdotukseen ovat arvokkaita. Haluamme kuitenkin korostaa joitakin vaatimuksia, joihin erityisesti toivomme kommentteja.

  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksessa O8 Energiatoimenpiteet. Vaatimus on jaettu kolmeen osaan. Osa A on pakollinen kaikille rakennuksille ja siinä asetetaan energiatehokkuuden vähimmäisvaatimus,joka on täytettävä, jotta kiinteistön ylläpidolle voi hakea Joutsenmerkkiä. Kun hakija täyttää kohdan A, on sen jälkeen täytettävä joko kohta B1, joka koskee tiettyjen energiatehokkuusluokkien mukaisia rakennuksia, tai kohta B2, joka on vaihtoehto vähemmän energiatehokkaille rakennuksille. Kohdassa B2 rakennuksen on parannettava energiatehokkuuttaan. Toivomme kommentteja sekä vaatimustasosta että vaatimuksen rakenteesta.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksissa O9 Energian mittaus ja O23 Veden mittaus. Vaatimusten tavoitteena on edistää energian- ja vedenkulutuksen parempaa hallintaa. Toivomme kommentteja  vaatimusten kunnianhimon tasosta ja yleisesti mielipiteitä vaatimuksista, jotka perustuvat mittaamiseen ilman raja-arvoa.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksissa O13 Ilmastoriskien arviointi ja O14 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Vaatimus O13 edellyttää kiinteistön ilmastoriski- ja haavoittuvuusanalyysia. Analyysin perusteella kunnossapito- ja korjaushankkeiden yhteydessä on toteutettava tärkeimmiksi tunnistetut toimenpiteet rakennuksen sopeuttamiseksi muuttuvaan ilmastoon. Vaatimus on pakollinen, ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa kriteerit EU-taksonomian kanssa. Toivomme kommentteja sekä vaatimustasosta että taksonomian tulkinnasta.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksissa O17 Ympäristölle vaarallisten aineiden kartoitus ja O18 PCB-pitoisuuksien mittaaminen sisäilmasta. Vaatimuksilla pyritään varmistamaan, onko rakennuksessa asbestin ja PCB:n kaltaisia vaarallisia aineista. Vaatimuksessa O17 edellytetään kartoituksen tekemistä, ja jos havaitaan vaarallisia aineita, ne on otettava huomioon huoltosuunnitelmassa. O18:ssa on suoritettava sisäilman PCB-mittaukset ja alitettava PCB-pitoisuuden raja-arvo. Toivomme kommentteja vaatimusten tasosta, vaatimuksessa O17 huomioitavista yhdisteistä ja sisäilman PCB-tasojen mittaamisesta.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksessa O26 Vettä säästävät teknologiat. Vaatimus sisältää toimenpiteitä, jotka on toteutettava vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Toivomme palautetta vaatimuksen kunnianhimon tasosta.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksessa O27 Käyttäjien/vuokralaisten tiedottaminen ja mahdollisuus syntypaikkalajitteluun. Vaatimus keskittyy tiedottamiseen ja jätteiden lajitteluun talon sisällä. Toivomme palautetta vaatimuksen kunnianhimon tasosta sekä mahdollisuuksista täyttää vaatimus.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksessa O28 Korjaamisen ja uudelleenkäytön edistäminen. Vaatimus keskittyy edistämään korjauksen ja uudelleenkäytön käytäntöjä rakennuksen käyttäjien keskuudessa resurssitehokkuuden parantamiseksi. Toivomme palautetta vaatimuksen tavoitetasosta ja rakenteesta.
  • Vaatimustaso ja rakenne vaatimuksessa O33 Ympäristömerkityt tuotteet. Vaatimus edistää ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä, koska ne ovat täyttäneet tiukat ympäristövaatimukset, joissa on huomioitu eri ympäristönäkökohdat, kuten kemikaalit, luonnon monimuotoisuus sekä energia- ja resurssitehokkuus. Vaatimuksessa on huomioitu tuotteiden tarjonta markkinoilla, mutta toivomme sekä palautetta vaatimuksen tasosta että kokemuksia vaatimuksen kattamien tuotteiden tarjonnasta.
  • EU-taksonomia. Toivomme kommentteja liittyen EU-taksonomiaan sekä yleisesti että yksittäisiin vaatimuksiin liittyen.

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki kiinteistöjen ylläpidon kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntokierroksesta myös muille henkilöille ja organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Pyydämme lähettämään lausunnon tämän lomakkeen kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Kiinteistöjen ylläpito. Toivomme vastauksia englanniksi tai suomeksi viimeistään 5.6.2024.

Lisätietoja: Oona Saarinen, oona.saarinen@ecolabel.fi, 050 513 8018

Lausuntowebinaari

Pohjoismainen ympäristömerkintä järjestää englanninkielisen webinaarin, jossa kerrotaan kriteeriehdotuksen sisällöstä sekä kriteerikehityksen etenemisestä. Tervetuloa!

Aika: Torstai 2.5.2024 klo 14.00-15.30 (Suomen aikaa)

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntoajan jälkeen vastaukset kootaan yhteen ja arvioidaan. Uusi, korjattu kriteeriehdotus toimitetaan kunkin Pohjoismaan kansalliselle lautakunnalle hyväksyttäväksi. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.