Kemialliset rakennustuotteet

Joutsenmerkin kriteeriehdotus kemiallisille rakennustuotteille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja kemiallisten rakennustuotteiden kriteeriehdotuksesta. Lausunnot ovat kriteerikehitykselle tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Joutsenmerkitty kemiallinen rakennustuote kuuluu koko elinkaarensa ajalta tuoteryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin. Tiukkojen kemikaali-, raaka-aine- ja laatuvaatimusten ansiosta Joutsenmerkityt tuotteet ovat hyvä valinta niin ympäristön, ilmaston kuin käyttäjänkin kannalta.

Pyydämme lausuntoja viimeistään 4.6.2024.

Ladattavat dokumentit

Mikä on muuttunut?

Kriteeriuudistuksen painopiste on ollut kemiallisten rakennustuotteiden uudelleenarvioinnissa koko elinkaaren näkökulmasta. Vaatimukset kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, vaarallisten aineiden rajoittamiseen, hyvään sisäilman laatuun, kiertotalouteen sekä kestävien, uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisäämiseen.

 • Energia ja ilmasto: uusia vaatimuksia on lisätty sementin ja hydraulisten sideaineiden sekä titaanidioksidin valmistajille.
 • Sisäilma: uusia vaatimuksia on lisätty ja aiempia vaatimuksia mukautettu ottamalla käyttöön lopputuotteen emissiomittaukset. Emissiokriteerit ovat EU-taksonomian mukaiset ja linjassa BREAAM v6.0:n kanssa.
 • Sisältyvät aineet: vaatimuksiin on tehty muutoksia lupatietojen perusteella. Lisätty uusia ainekohtaisia kieltoja sekä uusi vaatimus hormonitoimintaa häiritsevien aineiden rajoittamiseksi.
 • Kiertotalous: aiemmat pakkausvaatimukset on korvattu uusilla vaatimuksilla kierrätetyn materiaalin käytöstä muovipakkauksissa.
 • Kestävät raaka-aineet: uudet vaatimukset sideaineille kestävästi tuotettujen, uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisäämiseksi.
 • Tuoteryhmämäärittely: laastit on otettu mukaan kriteereihin. Ulkomaalit ja -lakat sekä teollisuuskäyttöön tarkoitetut maalit ja lakat on siirretty kemiallisten rakennustuotteiden kriteereistä maalien ja lakkojen kriteereihin. Näin ollen ulkomaalien ja -lakkojen sekä teollisuusmaalien ja -lakkojen luvat on uusittava tuoteryhmässä 096 Maalit ja lakat.

Tärkeimmät asiat

 • O3 Sisältyvien kemiallisten aineiden luokitus (uudet CLP-vaaraluokat)
 • O4 Ympäristölle vaaralliset aineet (uudet raja-arvot)
 • O6 Formaldehydi (sisäilman emissiovaatimus)
 • O9 Titaanidioksidi (energiaan liittyvät vaatimukset)
 • O12 Kielletyt aineet (Endocrine disruptor lists I, II and III http://edlists.org) ja bisfenolien rajoitus, boorihappo, boraatit ja perboraatit, EDTA ja sen suolat, DTPA ja sen suolat.
 • O13 Akryyli- ja alkydisideaineet
 • O14 Sementti ja hydrauliset sideaineet (palautetta ehdotetusta vaatimuksesta pyydetään)
 • O17 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot sisätiloissa käytettävissä liimoissa
 • O18 Liimojen laatuvaatimukset (palautetta standardeista ja vertailutestistä pyydetään)
 • O21 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot sisäkäytön tiivistemassoissa
 • O25 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot tasoitteissa
 • O29 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot sisäkäytön kyllästeaineissa
 • O33 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot sisäkäytön laasteissa
 • O34 Laastien laatuvaatimukset
 • O35 Pakkaukset

Toivomme kommentteja myös seuraavista:

 • Tuoteryhmämäärittely
 • O3 Sisältyvien kemiallisten aineiden luokitus (säilöntäaineiden poikkeuksen poisto, H370 ja H372)
 • O5 Säilöntäaineet (vaihtoehtoinen, analyyttinen lähestymistapa säilöntäaineiden kokonaismäärän ilmoittamiseen ja tiukennetut raja-arvot)
 • O5 Isotiatsolinonit (kyllästeaineiden raja-arvo harmonisoitu liimojen ja tiivistemassojen kanssa)
 • O7 Jäännösmonomeerit polymeereissa (vinyyliasetaatin poikkeusta muutettu).
 • O8 Raskasmetallit (poikkeus lyijylle laastien raaka-aineissa)
 • O11 Nanomateriaalit/partikkelit: Euroopan komission vuoden 2022 suosituksen mukainen nanomateriaalin määritelmä. Pyydetään tietoa siitä, tarvitaanko kemiallisesti muunnellulle kolloidiselle piidioksidille edelleen poikkeus.
 • O18, O22, O26, O30 Tuotekohtaiset laatuvaatimukset
 • O31 Haihtuvat aromaattiset yhdisteet (laastit)
 • O32 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (laastit)
 • O34 Kuluttajan ohjaus (päivitetyt tiedot käyttämättömien tuotteiden ja välineiden asianmukaisesta hävittämisestä)

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki kemiallisten rakennustuotteiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntokierroksesta myös muille henkilöille ja organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Pyydämme lähettämään lausunnon tämän lomakkeen kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Kemialliset rakennustuotteet. Toivomme vastauksia englanniksi tai suomeksi viimeistään 4.6.2024.

Lisätietoja: Mari Åkerberg, puh. 050 548 1468, mari.akerberg@ecolabel.fi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntovaiheen jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä.