Puuverhoiltu julkisivu

Joutsenmerkin kriteeriehdotus julkisivupaneeleille ja -levyille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja julkisivupaneelien ja -levyjen kriteeriehdotukseen. Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Pyydämme lausuntoja viimeistään 26.4.2024.

Ladattavat dokumentit

Mikä on muuttunut?

Tuoteryhmämääritelmä

  • Kriteereihin kuuluvat puumuovikomposiitti (WPC), ulkoverhouksessa käytettävä pintakäsitelty massiivipuu sekä alumiini, jota käytetään paneelien ja levyjen kiinnitysjärjestelmässä/asennuskiinnikkeissä.
  • Ristiinliimattu puu (CLT) on siirretty sisäkäyttöön tarkoitettujen rakennuslevyjen kriteereihin, koska se on suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi suojatussa ympäristössä.
  • EN 717 -standardin mukaiset tiililaatat ovat tämän lausunnon ulkopuolella, koska tuotetyypin tuotannon energiankulutuksesta ei ole saatu tietoja, jotka osoittaisivat selvää potentiaalia parannuksiin. Lisätietoa pyritään saamaa, jotta tiililaatat voitaisiin sisällyttää kriteereihin.

Uudet vaatimukset

  • Uusi vaatimus neitseellisten mineraaliraaka-aineiden vastuulliselle hankinnalle
  • Uudet vaatimukset WPC:lle ja alumiinille
  • Uusiutuvien raaka-aineiden osuuden tiukentaminen mineraalivillapohjaisissa paneeleissa
  • Uudet ja tiukemmat vaatimukset energiankulutukselle paneelien tuotannossa sekä sementin valmistuksessa
  • Kemikaalivaatimuksia on tiukennettu usealla tavalla. Esimerkiksi ympäristölle haitalliseksi luokiteltujen kemikaalien käyttö on kielletty, ja sisältyvien ainesosien rajoituksia on laajennettu CMR-kategorian 2 aineisiin.
  • Uusi vaatimus: paneelin odotettu käyttöikä vähintään 50 vuotta
  • Uusi innovaatiovaatimus, jolla edistetään erilaisia toimenpiteitä paneelien tuotannon kokonaisvaikutusten vähentämiseksi joko tuotteeseen tai tuotanto-olosuhteisiin liittyen. Ainakin yhden toimenpiteen on täytyttävä.

Toivomme kommentteja myös alla olevasta vaatimuksesta

Uusi vaatimus paneelien kestävyydestä tai odotetusta käyttöiästä. Näillä tarkoitetaan ilmoitettua käyttöikää teknisissä asiakirjoissa, kuten EPD-asiakirjoissa, ETA-ilmoituksissa tai muissa kolmannen osapuolen varmentamissa ilmoituksissa. Onko tämä hyvä tapa dokumentoida vaatimus vai olisiko takuu parempi?

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki Jousenmerkittyjen julkisivupaneelien ja -levyjen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntokierroksesta asiasta kiinnostuneille.

Lausuntovastausten toimittaminen

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Pyydämme lausuntovastauksia tämän lomakkeen kautta tai voit lähettää kommentit osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikkokentään Julkisivupaneelit ja -levyt. Vastauksia pyydämme ensisijaisesti englanniksi, mutta vastata voi myös suomeksi.

Lisätietoja: Annika Hämäläinen, puh. 046 920 7355, annika.hamalainen@ecolabel.fi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntovaiheen jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä.

Odotamme kommentteja lausuntoehdotukseen liittyen toimitettavan viimeistään 26.4.2024.