Joutsenmerkin kriteeriehdotus huonekaluille ja kalusteille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä on laatinut ehdotuksen huonekalujen ja kalusteiden uusiksi kriteereiksi ja pyytää lausuntoja kriteeriehdotukseen.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on lausunnolla jokaisessa Pohjoismaassa. Pyydämme lausuntoja mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi olemme pidentäneet vastausaikaa keskiviikkoon 3.6.2020 saakka.

Ladattavat asiakirjat

Mitä on muutettu

Lausuntoehdotuksessa on otettu vahvasti ilmasto- ja kierrätysasiat huomioon. Tärkeät muutokset on esitetty seuraavassa. Lisätietoja muutoksista on englanninkielisessä liitteessä.
• Kriteerien rakennetta on muutettu. Materiaaleja koskevat vaatimukset, kemikaalivaatimukset mukaan lukien ovat omissa kappaleissaan.
• Kriteerit on laajennettu kattamaan myös paperit ja uusiutuvat raaka-aineet kuten untuvat, höyhenet ja olki sekä vastaavat. Perustuen  EU-ympäristömerkin ”Kovat päällysteet” kriteereihin ehdotetaan Joutsenmerkin kriteereihin myös luonnonkivi ja kivikomposiitti. EU-ympäristömerkin Kovat päällysteet kriteereitä uudistetaan parhaillaan.
• Tuotteiden uusiutuvien/kierrätettyjen/uudelleenkäytettyjen materiaalien osuudelle asetetaan yleinen vaatimus.
• Kierrätetyn metallin vaatimusta tiukennetaan, kierrätetyn metallin prosentuaalisen osuuden on oltava vähintään 70 %. Vaatimusta sovelletaan, jos metallia sisältyy tuotteeseen vähintään 30 painoprosenttia.
• Toimitusketjussa on selkeämpi jäljitettävyysvaatimus.
• Kemikaalivaatimukset ovat aikaisempaa tiukemmat ja laajemmat.
• Täytemateriaalien päästövaatimuksia on tiukennettu.
• Uudet vaatimukset koskien kierrätystä esim. huonekalujen komponentit ovat eroteltavissa toisistaan ja takuuvaatimukset.
• Tekstiilin ja nahan vaatimusmalli on muuttunut ja vaatimuksia on tiukennettu. Muun muassa sohvissa, tuoleissa ja patjoissa käytettävien tekstiilien ja nahan kuiduntuotannolle asetetaan uusia vaatimuksia.

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki huonekalujen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yritykset voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille.

Kuinka lausunnot toimitetaan

Lausuntoaika on keskiviikkoon 3.6.2020 saakka. Lausuntojen lähetys

vastauslomakkeella 

tai sähköpostitse joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen:
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta kommentoi tai hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä. Vastauksista ja uusista kriteereistä koottu lausuntoyhteenveto on julkinen.

Saatekirje (sama kuin yläpuolella) ja englanninkielinen liite