GreenStar-ketjun hotellin vastaanotto

Hotelli GreenStar Jyväskylässä sai Joutsenmerkin

Ketjuhotelliksi laajentuva Hotel GreenStar avasi hotellin Jyväskylään kesällä 2018. Ympäristöystävällisen hotellin toiminnassa painottuu kestävä kehitys ja tehokkuus. Joutsenmerkki tuo lisäarvoa hotellin toimintaan niin ulkoisesti kuin sisäisesti.

Ympäristöystävällisyys on Hotel GreenStarin tärkein arvo ja se näkyy toimitusjohtaja Kristian Ikosen mukaan toiminnan jokaisella osa-alueella. Kestävyys huomioidaan prosessien suunnittelussa, kumppanien valinnassa ja teknisissä yksityiskohdissa.

Yksittäisen asiakkaan hiilijalanjäljen huomioiminen on myös olennainen osa toiminnan ympäristöystävällisyyttä. Hotellin kaikki huoneet ovat saman kokoisia ja -hintaisia, joten yksittäisessä huoneessa yöpyy enemmän ihmisiä kuin hotellihuoneessa tavallisesti.

– Tämä johtaa siihen, että energian- ja vedenkulutus ja muutenkin kokonaisrasitus on huomattavasti pienempi kuin perinteisellä hotellilla, Ikonen toteaa.

Joensuun GreenStar-hotellissa yksittäisen asiakkaan vedenkulutus on Ikosen mukaan 100 litraa vuorokaudessa. Se on noin puolet hotellien keskimääräisestä kulutuksesta.

Joutsenmerkillä riittävän tiukka kriteeristö

Joutsenmerkitty hotelli ottaa ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioon ja täyttää merkin tiukat vaatimukset. Saadakseen Joutsenmerkin hotellin on täytettävä tietyt raja-arvot. Yksi näistä arvoista on energiankulutus, joka on suurimpia ympäristöä kuormittavia tekijöitä hotelli-, ravintola- ja kongressitoimintaa harjoittavissa yrityksissä.

Jyväskylän GreenStar-hotelli halusi Joutsenmerkin sen riittävän tiukan kriteeristön takia. Merkki viestii luotettavasti vastuullisuudesta sekä asiakkaille että kumppaneille.

– Se vahvistaa meidän viestiä niistä asioista, jotka joka tapauksessa haluamme hoitaa kestävästi, Ikonen sanoo.

Lisäksi Joutsenmerkin tunnettuus ja positiivinen mielikuva on Ikosen mukaan syy merkin hakemiseen. Kyseessä ei ole “mikä tahansa” merkki, vaan GreenStarin asiakkaat tunnistavat sen ja tietävät, mistä on kyse.

– Maailmassa merkkejä riittää, mutta suuri osa niistä on markkinointitemppuja, jotka ansaitaan liian pienellä panostuksella.

Lisäarvoa myös sisäisesti

Joutsenmerkki toimii suuntaviivana myös hotellin sisäisissä toimenpiteissä. Joutsenmerkityn yrityksen toimintaa ohjaavat selkeät toimintatavat ja ohjeet muun muassa hankintaan vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi henkilöstö on sitoutunut ympäristötyöhön. Ikonen toteaakin, että ulkoisen tunnettuuden lisäämisen lisäksi merkki tuo lisäarvoa sisäisesti.

– Joutsenmerkki antaa raamit meidän dokumentaation keräämiseen. Se tarjoaa apujärjestelmän ja dokumentaatiokanavan, jotka meillä pitäisi joka tapauksessa olla, hän kertoo.

Joutsenmerkki on myös tärkeä väline henkilöstön ympäristötietouden lisäämiseen ja perehdyttämiseen. Se opettaa kestävistä toimintatavoista.

– Jokaisella vuosikulutustietoja käsittelevällä työntekijällä on merkin myötä parempi kosketus siihen, miten asiat vaikuttavat toisiinsa energiatehokkuuden ja muiden osa-alueiden kannalta, Ikonen toteaa.

Myös Joensuun GreenStarilla on Joutsenmerkki.

Joutsenmerkin vaatimuksia hotelleillle

  • energiatehokkuus
  • vähäiset hiilidioksidipäästöt
  • alhainen veden kulutus
  • jätteiden määrän vähentäminen ja tehokas lajittelu
  • ympäristömerkittyjen kemikaalien käyttäminen
  • ravintolassa runsas luomun käyttö
  • kasvisruokaa tarjolla päivittäin
  • hotelli suosii omissa hankinnoissaan ympäristömerkittyjä tuotteita
  • johtaminen ja henkilökunnan koulutus

Lue lisää Joutsenmerkin kriteereistä hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille täältä.