Handelsbankenin Suomalaiset Pienyhtiöt -rahastolle Joutsenmerkki

Vastuullinen sijoittaminen on oleellinen osa Handelsbankenin toimintaa. Joutsenmerkki myönnetään rahastolle, joka täyttää tarkkaan laaditut ja tiukat ympäristö- ja vastuullisuuskriteerit.

– Joutsenmerkin saaminen on hieno tunnustus tekemästämme työstä. Haluamme olla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja meille on todella tärkeää, että voimme tarjota kestäviä sijoitusvaihtoehtoja asiakkaillemme, sanoo varainhoidon johtaja Mike Peltola.

Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, jonka sijoitukset tehdään pääasiassa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Rahasto huomioi tarkasti vastuullisen sijoittamisen ja sulkee pois toimialat, jotka ovat ristiriidassa maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) kanssa.

– Rahoitusalan ammattilaisina olemme aitiopaikalla vaikuttamassa maapallomme tulevaisuuteen. Kun yritykset etsivät rahoitusta ja sijoittajia, voimme vaikuttaa siihen, minkälaisiin yhtiöihin rahat ohjautuvat, Peltola sanoo.

Joutsenmerkin saa syyskuussa yhteensä kolme Handelsbankenin rahastoa. Uusien Joutsenmerkkien myötä Handelsbankenilla on yhteensä neljä merkin saanutta rahastoa sekä kaksi merkin saanutta pörssinoteerattua rahastoa (Exchange Traded Fund), joilla käydään kauppaa Tukholman arvopaperipörssissä.

– Joutsenmerkityt rahastot tukevat toimintaamme, sillä vastuullisuusajattelu on meillä selkärangassa. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kaikessa toiminnassamme huomioidaan maapallon kantokyvyn rajat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa, Peltola sanoo.

Joutsenmerkin saaminen edellyttää tiukkojen kriteerien täyttämistä

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti ja Joutsenmerkki lanseerasi vuonna 2017 kriteerit sijoitusrahastoille. Kriteerit on laadittu siten, että niitä noudattavan salkunhoitajan rahastopääomalla toteutetaan kestävämpiä sijoituksia.

– Kiinnostus vastuullisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin sijoituksiin on voimakkaassa kasvussa. Joutsenmerkki antaa uskottavuutta rahaston kestävistä sijoituksista ympäristön kannalta, Ympäristömerkintä Suomen kriteeripäällikkö Karin Bergbom sanoo.

Joutsenmerkin saaneen rahaston suorista sijoituksista vähintään 90 prosentille on tehty vastuullisuusanalyysi. Lisäksi rahastot poissulkevat toimialat, joilla on suuri riski vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön, kuten esimerkiksi fossiiliset polttoaineet, tupakka ja aseet.

Läs på svenska