Granon Markus Jensen-Eriksen ja Joonas Juselius

Grano haluaa toimia vastuullisesti

Digin ja printin toteuttaja Grano tuottaa kaikkea pienistä tarroista kerrostalon kokoisiin kankaisiin. Granolla on ympäri Suomea 13 toimipistettä, joista Helsingillä on Joutsenmerkki.

Granon Helsingin offsetpainon tuotantojohtaja Markus Jensen-Eriksen (kuvassa vasemmalla) ja ympäristöpäällikkö Joonas Juselius kertovat, että Joutsenmerkki on yritykselle kilpailutekijä.

Grano syntyi keväällä 2014, kun Kopijyvä ja DMP yhdistyivät. Granosta ei voi enää puhua perinteisenä painotalona, vaan yritys on kasvanut Suomen suurimmaksi paino-, tulostus- ja premediapalveluja tarjoavaksi yrityksesi.

– Olemme nyt yksi alamme suurimmista toimijoista. Painoalalla työskentelee noin 8 000 ihmistä, joista 460 meillä, Helsingin offsetpainon tuotantojohtaja Markus Jensen-Eriksen kertoo.

Grano valmistaa digi- ja printtipalveluihin liittyviä tuotteita. Suoramarkkinointipalvelu kohdistaa asiakkaiden viestit täsmälleen sinne minne pitääkin. Granosta saa avun myös muun muassa taittotöihin, varastointiin, arkistointiin ja kuljetukseen.

Granolla on toimintaa myös Virossa ja Venäjällä. Venäjällä Pietarissa toimii tytäryhtiö Copium ja Tallinnassa toimii osakkuusyhtiö Koopia Kolm.

Joutsenmerkki on kilpailutekijä

Sekä painolaitos että sen painotuotteet voivat olla Joutsenmerkittyjä. Joutsenmerkki haetaan itse painolaitokselle ja vain Joutsenmerkitty painolaitos voi painaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita.

Joutsenmerkin vaatimukset on asetettu painotuotteiden ympäristövaikutuksille, jotka syntyvät paperin ja muiden raaka-aineiden tuotannossa ja painotuotteiden valmistuksessa.

Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää painolle, sen toiminnan tulee täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat mm. käytettyjen papereiden ja kemikaalien laatua ja määrää, painoprosessissa syntyviä päästöjä ja jätteitä, energiankäyttöä sekä työturvallisuutta ja laadunvarmistusta.  Lisäksi tuotteiden on oltava kierrätettäviä.

Joutsenmerkitty paino voi lisätä Joutsenmerkin painotuotteeseen silloin, kun painotuotteen paperista vähintään 90 prosenttia täyttää painopapereita koskevat ympäristömerkkivaatimukset eikä painotuote tai sen pakkaus sisällä PVC:tä.

– Joutsenmerkki on meille kilpailutekijä. Asiakkaille se kertoo, että meillä asiat on hoidettu vastuullisesti. Merkin kriteerit ovat vähentäneet selkeästi sekajätteen määrää ja kemikaalit ovat muuttuneet ympäristöystävällisemmiksi, Granon ympäristöpäällikkö Joonas Juselius listaa Joutsenmerkin hyötyjä yritykselle.

– Pohdimme myös sitä, haemmeko Joutsenmerkkiä myös muille yksiköillemme, Jensen-Eriksen sanoo.

Grano uusi lupansa

Grano uusi Joutsenmerkki-lupansa tammikuussa 2015 uusien ja tiukentuneiden Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti.

– Luvan uusiminen oli haastavaa, mutta kriteerien pitääkin tiukentua. Olemme nyt muuttaneet tiettyjä kemikaaleja ja papereita uusien vaatimusten mukaan, Juselius kertoo.

Tällä hetkellä puhutaan paljon painettujen tuotteiden kuolemasta. Miten asian näkee Grano?

– Asiaa voi katsoa monelta eri kantilta. Massapainatukset ja erilaisten luetteloiden painaminen ovat vähentyneet selvästi. Nyt tehdään pienempiä painosmääriä nopeammassa tahdissa tietyille kohderyhmille, Jensen-Eriksen sanoo ja uskoo printin pitävän pintansa kovassa kilpailussa.

– Printillä on merkittävä oma paikkansa nykyisessäkin monikanavaviestinnässä.