Ålandsbankenille ensimmäinen Joutsenmerkitty suomalainen korkorahasto

Toukokuussa 2019 Ålandsbanken lanseerasi uuden kestävän korkorahaston – Ålandsbanken Green Bond ESG:n, jolle on nyt myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki.

Rahaston toiminnan tavoitteena on tarjota kilpailukykyistä korkotuottoa ja samalla sijoittaa ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Rahaston Joutsenmerkki on osoitus pankin menestyksekkäästä ympäristötyöstä.

– Meille rahaston Joutsenmerkki on virstanpylväs työssämme ympäristöystävällisten ja vastuullisten sijoitusten parissa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme ensimmäinen suomalainen rahastoyhtiö, joka tarjoaa Joutsenmerkityn korkorahaston, sanoo Tom Pettersson, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja.

Valitsemalla Joutsenmerkityn rahaston asiakas saa mahdollisuuden tehdä vastuullisempia valintoja helposti myös sijoituksissaan. Saadakseen Joutsenmerkin rahaston on täytettävä 25 pakollista kriteeriä, jotka koskevat poissulkemista, positiivista seulontaa, läpinäkyvyyttä ja vaikuttamista. Poissulkemalla sijoitukset tiettyihin ongelmallisiin toimialoihin ja yrityksiin ja valitsemalla sen sijaan kaikista kestävimmät vaihtoehdot voidaan vaikuttaa yrityksiin.

Perusteellinen kestävyysanalyysi ja vuosittainen vastuullisuusraportti rahaston toiminnasta ovat esimerkkejä vaatimuksista, jotka rahaston tulee täyttää voidakseen saada Joutsenmerkin.

– Kiinnostus vastuullisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin sijoituksiin on voimakkaassa kasvussa. Hienoa, että Ålandsbanken on mukana tässä kehityksessä ja sai nyt Joutsenmerkin Ålandsbanken Green Bond ESG:n -korkorahastolleen, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen iloitsee.

– Yhteistyö pohjoismaisen Joutsenmerkinnän kanssa rahastomme ympäristömerkintää varten on sujunut erittäin hyvin. Työ on lisäksi auttanut meitä kehittämään vastuullisten sijoitusten konseptiamme entisestään, mistä olemme kiitollisia, kiteyttää Tom Pettersson.

Vihreiden joukkolainojen markkinat ovat vahvassa kasvussa

Vihreät joukkolainat ovat yrityslainoja, joiden tarkoituksena on rahoittaa ympäristön kannalta järkevä kehitys. Niitä on tällä hetkellä monien erilaisten toimintojen rahoittamista varten. Niissä saattaa olla kyse uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuuden edistämisestä, saastumisen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä maalla ja vedessä, kestäväpohjaisesta liikenteestä, mukauttamisesta ympäristömuutoksiin tai ”vihreästä” rakentamisesta.

– Tänä päivänä mielenkiinto Ålandsbanken Green Bondin kaltaiseen rahastoon on suuri. Joutsenmerkki antaa uskottavuutta rahaston ympäristöystävällisestä sijoitussuuntauksesta, minkä koemme kiinnostavan monia tiedostavia sijoittajia. Vihreät joukkolainat ovat globaalisti vahva ja kasvava trendi korkomarkkinoilla. Ympäristöystävällisten sijoitusten trendi yhdistettynä Ålandsbankenin menestyksekkääseen koronhoitotiimiin antaa rahastolle erinomaiset edellytykset tulevaisuuden kehitykseen, selittää Tom Pettersson.