Ålandsbanken Maailma Osake -rahastolle Joutsenmerkki

Syksyllä 2019 Ålandsbankenin kestävä korkorahasto, Ålandsbanken Green Bond ESG, sai Joutsenmerkin. Ålandsbanken vahvistaa vastuullisuustyötään nyt entisestään, kun Joutsenmerkki myönnettiin myös Ålandsbanken Maailma Osake -rahastolle.

– Vastuullisuuskysymykset koskien sijoituksia kasvavat jatkuvasti ja asiakkaamme keskittyvät yhä enemmän vastuullisuuteen sijoituksia valitessaan. Rahaston Joutsenmerkki on osoitus pankin menestyksekkäästä vastuullisuustyöstä ja vastaa asiakkaidemme keskuudessa jo olevaan kysyntään, kertoo Anna-Stina Wiklund, ESG-vastaava Ålandsbankenin Rahastoyhtiöstä.

Valitsemalla Joutsenmerkityn rahaston asiakas saa mahdollisuuden tehdä vastuullisempia valintoja helposti myös sijoituksissaan. Saadakseen Joutsenmerkin rahaston on täytettävä 25 pakollista kriteeriä, jotka koskevat poissulkemista, positiivista seulontaa, läpinäkyvyyttä ja vaikuttamista.

Poissulkemalla sijoitukset tiettyihin ongelmallisiin toimialoihin ja yrityksiin ja valitsemalla sen sijaan kaikista kestävimmät vaihtoehdot voidaan vaikuttaa yrityksiin. Jotta rahasto voi saada Joutsenmerkin, vaaditaan myös esimerkiksi perusteellinen kestävyysanalyysi ja vuosittainen vastuullisuusraportti rahaston toiminnasta.

– Kiinnostus vastuulliseen ja kestävään sijoittamiseen jatkaa kovaa kasvuaan. Joutsenmerkityssä rahastossa riippumaton osapuoli tarkastaa, että rahaston vastuullisuustyö täyttää tiukat ja kokonaisvaltaiset kriteerit. Onnittelemme Ålandsbankenia menestyksekkäästä hakemuksesta, jonka ansiosta pankin asiakkaat saavat nyt mahdollisuuden sijoittaa Joutsenmerkittyyn rahastoon myös osakepuolella, sanoo Joutsenmerkin ESG-asiantuntija Sebastian Högnabba.

Rahasto keskittyy yhä enemmän vastuullisuuteen

Rahasto on jo entuudestaan muiden Ålandsbankenin rahastojen tapaan poissulkenut yhtiöitä, jotka toimivat eettisesti kyseenalaisilla aloilla mukaan lukien aseet, tupakka, alkoholi, pornografia ja pelit. Tämän lisäksi Ålandsbanken Maailma Osake -rahasto poissulkee sijoitukset yhtiöihin, joilla on toimintaa fossiilisten polttoaineiden parissa.

Rahasto myös painottaa valinnoissaan yhtiöitä, joilla on parhaat vastuullisuusarvosanat. Tavoitteena on, että 50 % tai enemmän yhtiön omistuksesta on korkeimman vastuullisuusarvosanan saaneita yhtiöitä ESG-analyysin mukaan, eli niin sanottuja ESG Leadersejä. Yhtiöiden näkökulmat koskien ympäristöä, yhteiskunnallisia kysymyksiä ja hallintotapaa analysoidaan yhdessä taloudellisen analyysin kanssa.

– Olemme ylpeitä voidessamme vahvistaa Joutsenmerkittyjen rahastojen tarjontaa valikoimassamme. Aiomme myös lisätä rahaston omistamien yhtiöiden aktiivista vaikuttamista sellaisilla kysymyksillä, joiden arvioidaan olevan oleellisia vastuullisuusnäkökulmasta, kertoo Wiklund.