Ympäristömerkkien paino-arvo kasvaa julkisissa hankinnoissa

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan ympäristömerkit ovat jatkossa entistä tärkeämpi työkalu julkisille hankkijoille. Tällä viikolla vietetään ensimmäistä kertaa pohjoismaista kestävien hankintojen viikkoa.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan ympäristömerkit ovat jatkossa entistä tärkeämpi työkalu julkisille hankkijoille. Tällä viikolla vietetään ensimmäistä kertaa pohjoismaista kestävien hankintojen viikkoa.

-Julkisilla hankinnoilla voi tehdä viisaita ratkaisuja sekä tulevaisuuden että ympäristön kannalta. Ympäristön kuormituksen vähentämisessä ympäristömerkit ovat avainasemassa. Jatkossa ympäristömerkkien painoarvo kasvaa, sillä julkinen hankkija voi vaatia ympäristömerkkiä näytöksi siitä, että hankinnalle asetetut ympäristövaatimukset täyttyvät. Ympäristömerkit myös helpottavat hankintaa, sillä niiden taustalla on monipuoliset elinkaariarviot ja testaukset, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Ympäristömerkkien painoarvon kasvaminen liittyy hankintalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla ovat huhtikuussa 2014 annetut EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit. Direktiivit uudistavat lähes kokonaan nykyisen hankintoja koskevan EU-sääntelyn. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa linjataan, että Suomen kokonaisuudistus valmistellaan direktiivien pohjalta. Kokonaisuudistus tukee myös hallitusohjelman kirjauksia. Uusi hankintalaki astuu voimaan huhtikuussa 2016.

Hankinnat strategisena työkaluna

-Saadaksemme kestävän yhteiskunnan meidän on tehtävä kestäviä hankintoja. Hankintoja on käytettävä strategisena työkaluna ja niitä on yhdistettävä yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin, sanoo Ruotsin hankintaministeri Ardalan Shekarabi.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki ja EU-ympäristömerkki tuotteessa tai palvelussa kertovat puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.

Pohjoismaiden kestävien hankintojen viikolla 2.-6.11. Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki järjestävät seminaareja kaikissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi 3.11. Vihreät valinnat -hankintaverkoston tapahtuman teemana Helsingissä on viisas liikkuminen.

Pohjoismaisen kestävien hankintojen viikon järjestävät yhteistyössä Motiva Suomesta, Stiftelsen Miljømerket Norjasta, Öresundskomitéen, Kammarkollegiet ja Konkurrensverket Ruotsista sekä Rikiskaup Islannista ja Sekretariat for Grønne Indkøb Tanskasta.

Lisätietoja:
Ympäristömerkinnän markkinointipäällikkö Hanna Sauroja / Motiva Services Oy
p. 040 1259 669, hanna.sauroja@ecolabel.fi