Ympäristömerkkien hallinnointi Ympäristömerkintä Suomi Oy:lle

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin hallinnointi siirtyy 1.7.2018 Motiva Oy:n uudelle tytäryhtiölle Ympäristömerkintä Suomi Oy:lle.

Kummankin merkin toiminta jatkuu ennallaan, eikä muutos aiheuta toimenpiteitä luvanhaltijoille. Myös merkkien nettisivut pysyvät samoina: joutsenmerkki.fi ja eu-ympäristömerkki.fi.

Lisätietoja: Motiva Oy:n toimitusjohtaja Hille Hyytiä, hille.hyytia@motiva.fi, p. 040 724 4600