Ympäristömerkinnän lausunto vihreän julkisen rakentamisen oppaasta

Motiva Services Oy – Ympäristömerkintä on antanut lausunnon ympäristöministeriön vihreän julkisen rakentamisen oppaasta ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereistä.

Ympäristömerkinnän mielestä oppaissa tulisi tuoda selkeämmin esille hankintalain sallimat mahdollisuudet viitata Joutsenmerkkiin ja EU-ympäristömerkkiin rakennusmateriaalien sekä rakennusten tarjouspyynnöissä. Ohjeiden tulisi auttaa mahdollisimman yksinkertaisella tavalla kuntia hankkimaan esimerkiksi Joutsenmerkitty koulu tai päiväkoti. Ympäristömerkintä toivoo, että oppaissa ohjataan kuntia asettamaan tavoitteet ympäristömerkittyjen rakennustuotteiden käytölle.

Lue koko lausunto