Vastuullisuus lisääntyy sijoitusmarkkinoilla

Millainen on vastuullinen sijoitusrahasto? Pitkän työn tuloksena määrittely on nyt tehty pohjoismaisesti, ja tällaiselle rahastolle voi hakea pohjoismaista ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä.

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Siitä on muodostumassa yhä useammalle sijoittajalle – niin instituutioille kuin yksityishenkilöillekin – sopiva lähestymistapa sijoittamiseen.

-Pohjoismaisilla markkinoilla on yli 6 000 erilaista rahastoa, ja Joutsenmerkki voi ohjata sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä, Suomen Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtaja Magdalena Lönnroth sanoo. Lönnroth on myös Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja.

Mitä Joutsenmerkki sijoitusrahastossa tarkoittaa?

Poissulkeminen

Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia. Ne eivät saa tuottaa energiaa fossiilisista lähteistä. Ne eivät myöskään saa valmistaa aseita ja/tai tupakkaa.

Sisältäminen

90 prosenttia Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä on täytynyt suorittaa ESG-analyysi (Environmental, Social and Governance eli ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvä analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 % varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Rahasto saa tämän ohella lisäpisteitä, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Vaikuttaminen

Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston vastuullisuustyön tuloksia. Rahastoyhtiön on julkaistava ja päivitettävä Joutsenmerkityn rahaston omistukset kotisivuillaan vähintään neljästi vuodessa.

Vain muutama prosentti täyttää kriteerit

-Kriteerit mahdollistavat Joutsenmerkin myöntämisen useille erityyppisille rahastoille, ei pelkästään ympäristöteknologiaa kehittäviä yrityksiä sisältäville rahastoille. Tämä tarkoittaa sitä, että Joutsenmerkityt rahastot voivat vaikuttaa yrityksiin laajasti useilla eri aloilla. Näiden yritysten toiminnan saaminen entistä kestävämmäksi tuo enemmän ympäristöhyötyjä verrattuna siihen, että pyrittäisiin vaikuttamaan ainoastaan yrityksiin, jotka jo ennestään toimivat kestävän kehityksen mukaisilla aloilla, Lönnroth sanoo.

Vaikka useimmat rahastot voivat hakea Joutsenmerkkiä, arvio on, että vain muutama prosentti Pohjoismaiden markkinoilla olevista rahastoista voi täyttää kaikki Joutsenmerkin kriteerit.

Ministerineuvosto laittoi liikkeelle

Joutsenmerkittyjä sijoitusrahastoja koskevan hankkeen alullepanijana on Pohjoismaiden ministerineuvosto, jonka toimeksiannosta Pohjoismainen ympäristömerkintä laati tuoteryhmää koskevan esitutkimuksen vuonna 2014.  Esiselvityksestä kävi ilmi, että rahastonhoitajat ja sijoittajat ovat kiinnostuneita Joutsenmerkityistä sijoitusrahastoista.

Työ aloitettiin, ja Joutsenmerkittyjen sijoitusrahastojen kriteerit olivat lausunnolla helmikuun 2017 loppuun asti. Lausuntoajan jälkeen kriteerit muokattiin lopulliseen muotoonsa, ja rahastoyhtiöt voivat nyt hakea Joutsenmerkkiä.

Tutustu sijoitusrahastojen kriteereihin