Siirry sisältöön

Sitoutuneet ehdokkaat

Kuntavaaleissa 2021 lähes 1 000 ehdokasta ympäri Suomen sitoutui tukemaan vastuullisia julkisia hankintoja. Jos vaalipiiriä ei löydy luettelosta, se tarkoittaa ettei kyseisestä kunnasta ollut sitoumusta allekirjoittaneita ehdokkaita.

Jyväskylä

Akseli Ekola

Vain parasta kuntalaisille.

Vain parasta kuntalaisille.

Akseli Hiltunen

Emilia Lakka

Hankinnoissa tulee ottaa monipuolisesti huomioon ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävät arvot. Vaaditaan erityisesti työ- ja ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten aiempaa tarkempaa huomiointia ja koko alihankintaketjun seurantaa kaupungin hankinnoissa. Kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta!

Hankinnoissa tulee ottaa monipuolisesti huomioon ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävät arvot. Vaaditaan erityisesti työ- ja ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten aiempaa tarkempaa huomiointia ja koko alihankintaketjun seurantaa kaupungin hankinnoissa. Kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta!

Heta Kopra

Mietitään yhdessä, miten kulutamme. Yksilö voi vaikuttaa. Tarpeeseen, kohtuudella, ilmastoystävällisesti ja luonnon monimuotoisuuden kunnioitus mielessä. Meillä on vain yksi maapallo ja yksi tulevaisuus.

Mietitään yhdessä, miten kulutamme. Yksilö voi vaikuttaa. Tarpeeseen, kohtuudella, ilmastoystävällisesti ja luonnon monimuotoisuuden kunnioitus mielessä. Meillä on vain yksi maapallo ja yksi tulevaisuus.

Ira Vainikainen

Meillä on moraalinen velvollisuus toimia vastuullisesti elinympäristöämme ja kanssaihmisiämme kohtaan. Hankinnoissa on varmistettava, että ihmisoikeudet toteutuvat ja että haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Ilmastokestävä tulevaisuus tehdään kunnissa.

Meillä on moraalinen velvollisuus toimia vastuullisesti elinympäristöämme ja kanssaihmisiämme kohtaan. Hankinnoissa on varmistettava, että ihmisoikeudet toteutuvat ja että haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Ilmastokestävä tulevaisuus tehdään kunnissa.

Irma Hirsjärvi

Läheltä, parempaa, reilumpaa.

Läheltä, parempaa, reilumpaa.

Jaakko Tergujeff

Julkiset hankinnat on tehtävä paitsi avoimesti, myös vastuullisesti. Ympäristö, demokraattinen yhteiskunta ja ihmisoikeudet on otettava huomioon päätöksenteossa joka tasolla.

Julkiset hankinnat on tehtävä paitsi avoimesti, myös vastuullisesti. Ympäristö, demokraattinen yhteiskunta ja ihmisoikeudet on otettava huomioon päätöksenteossa joka tasolla.

Janne Heinikangas

Jouni Takkinen

Jyväskylä vastuullisten hankintojen tielle.

Jyväskylä vastuullisten hankintojen tielle.

Jussi Gustafsson

Kunnat tekevät hankintoja vuosittain yhteensä 20 miljardilla eurolla. Tekemällä vastuullisia hankintoja kunnat näyttävä esimerkkiä myös muille toimijoille.

Kunnat tekevät hankintoja vuosittain yhteensä 20 miljardilla eurolla. Tekemällä vastuullisia hankintoja kunnat näyttävä esimerkkiä myös muille toimijoille.

Kati Laakso

Vastuullisilla hankinnoilla on positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Edistän mielelläni myös luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa ruoantuotantoa.

Vastuullisilla hankinnoilla on positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Edistän mielelläni myös luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa ruoantuotantoa.

Katri Savolainen

Kunnan kestävillä hankinnoilla on iso merkitys ekologisesti kestävää kaupunkia rakennettaessa.

Kunnan kestävillä hankinnoilla on iso merkitys ekologisesti kestävää kaupunkia rakennettaessa.

Kauko Karivuo

Jokaiselle oppilaalle tulee taata terveysturvallinen oppimisympäristö.
Oppilaiden laadukas ruoka tulee olla itsestään selvyys ja meidän tulee hankinta valinnoilla vaikuttaa siihen, että tämä tavoite toteutuu.

Jokaiselle oppilaalle tulee taata terveysturvallinen oppimisympäristö.
Oppilaiden laadukas ruoka tulee olla itsestään selvyys ja meidän tulee hankinta valinnoilla vaikuttaa siihen, että tämä tavoite toteutuu.

Leena Lyytinen

Vastuullisilla hankinnoilla voidaan tukea paikallista yrittäjyyttä. Raaka-aineiden ja palveluiden lähituotanto tulee nostaa hankintakriteereissä nykyistä korkeammalle ja hankintoja pilkkomalla saadaan yhä useampi mukaan kilpailutuksiin.

Vastuullisilla hankinnoilla voidaan tukea paikallista yrittäjyyttä. Raaka-aineiden ja palveluiden lähituotanto tulee nostaa hankintakriteereissä nykyistä korkeammalle ja hankintoja pilkkomalla saadaan yhä useampi mukaan kilpailutuksiin.

Liisa Kuparinen

Kuluvan kauden valtuutettuna olen päässyt aitiopaikalta, Jyväskylän ruokapalvelun Kylän Kattauksen puheenjohtajan roolista, edistämään vastuullisia hankintoja. Viimeisimpänä Kylän Kattauksessa hyväksyttiin vastuullisuussuunnitelma. Olen halukas jatkamaan työtä vastuullisten hankintojen eteen.

Kuluvan kauden valtuutettuna olen päässyt aitiopaikalta, Jyväskylän ruokapalvelun Kylän Kattauksen puheenjohtajan roolista, edistämään vastuullisia hankintoja. Viimeisimpänä Kylän Kattauksessa hyväksyttiin vastuullisuussuunnitelma. Olen halukas jatkamaan työtä vastuullisten hankintojen eteen.

Mette Toikkanen

Elämää reunalla – Rakkaudesta rajaseutuun! Oikeudenmukainen Jyväskylä huolehtii myös reuna-alueidensa palveluista ja kehittämisestä!

Elämää reunalla – Rakkaudesta rajaseutuun! Oikeudenmukainen Jyväskylä huolehtii myös reuna-alueidensa palveluista ja kehittämisestä!

Minna Myllymäki

Niina Simanainen

Kunnassa tehdään paljon isoja investointeja ja hankintoja, joilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Julkisia hankintoja tulee tehdä vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Satsataan uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen, älypalveluihin ja esim. lähi-ja luomutuotteisiin.

Kunnassa tehdään paljon isoja investointeja ja hankintoja, joilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Julkisia hankintoja tulee tehdä vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Satsataan uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen, älypalveluihin ja esim. lähi-ja luomutuotteisiin.

Petri Turunen

Kestävät ja viisaat hankinnat ovat elintärkeä osa kuntien vastuullisuutta. Kuntavaaliehdokkaana sitoudun edistämään vastuullisia hankintoja Suomen Jyväskylässä.

Kestävät ja viisaat hankinnat ovat elintärkeä osa kuntien vastuullisuutta. Kuntavaaliehdokkaana sitoudun edistämään vastuullisia hankintoja Suomen Jyväskylässä.

Petri Vähäkangas

Allekirjoitin.

Allekirjoitin.

Päivi Vehmas

Raimo Laine

Kestävä tulevaisuus kuuluu kaikille

Kestävä tulevaisuus kuuluu kaikille

Riikka Kaikkonen

Mielestäni kaikki päätökset tulee tehdä aina ympäristövaikutukset huomioon ottaen, koska meillä on vain tämä yksi maapallo, eikä sitä sovi tuhota. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää myös ympäristöystävällisyyttä!

Mielestäni kaikki päätökset tulee tehdä aina ympäristövaikutukset huomioon ottaen, koska meillä on vain tämä yksi maapallo, eikä sitä sovi tuhota. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää myös ympäristöystävällisyyttä!

Riitta Lätti

Riitta Tynjä

Vastuullisuutta on esimerkiksi kaupungin oman ateriantuotannon hankinnoissa lähituotannon suosiminen. Rakentamisen alihankintaketjujen tulee olla läpinäkyviä. Osatyökykyisten työllistäminen yhdeksi kriteeriksi.

Vastuullisuutta on esimerkiksi kaupungin oman ateriantuotannon hankinnoissa lähituotannon suosiminen. Rakentamisen alihankintaketjujen tulee olla läpinäkyviä. Osatyökykyisten työllistäminen yhdeksi kriteeriksi.

Rosa Heikkinen

Kunnat voivat olla edelläkävijöitä, kun siirrytään ilmastokestävään yhteiskuntaan!

Kunnat voivat olla edelläkävijöitä, kun siirrytään ilmastokestävään yhteiskuntaan!

Saeed Däman

– Kunnan hankintoja on tehtävä kestävän kehityksen periaatteet edellä ja niiden on palveltava tarkoitustaan vastuullisesti!

Däman, Jyväskylä

– Kunnan hankintoja on tehtävä kestävän kehityksen periaatteet edellä ja niiden on palveltava tarkoitustaan vastuullisesti!

Däman, Jyväskylä

Sari Airaksinen

Ympäristövastuullisuuden puolesta.

Ympäristövastuullisuuden puolesta.

Sirkku Ingervo

Taistelen koulutuksen,lapsiperheiden ja hyvän sisäilman puolesta. Stop Ilmaston muutos!
Jokaisella poliittisella päätöksellä voidaan lisätä tai vähentää eriarvoistumista.
Elämänsuojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat yhdessä.
Äidin sydäntä. Naisen viisautta.

Heikomman puolella!

Taistelen koulutuksen,lapsiperheiden ja hyvän sisäilman puolesta. Stop Ilmaston muutos!
Jokaisella poliittisella päätöksellä voidaan lisätä tai vähentää eriarvoistumista.
Elämänsuojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat yhdessä.
Äidin sydäntä. Naisen viisautta.

Heikomman puolella!

Teemu Savolainen

Kotimaisuutta sekä paikallisuutta tulee painottaa hankinnoissa sekä kilpailutuksissa hankintalain puitteissa.

Kotimaisuutta sekä paikallisuutta tulee painottaa hankinnoissa sekä kilpailutuksissa hankintalain puitteissa.

Tuula Poutanen

Kuntien hankintapolitiikassa tulee enenevästi ottaa vastuuta paikallisten pienyritysten palvelujen ostamisesta julkisissa hankinnoissa. Kunta voi esim. rohkaista pieniä saman alan yrityksiä muodostamaan konsortioitia, jollainen vakauttaa toimintavarmuutta.

Kuntien hankintapolitiikassa tulee enenevästi ottaa vastuuta paikallisten pienyritysten palvelujen ostamisesta julkisissa hankinnoissa. Kunta voi esim. rohkaista pieniä saman alan yrityksiä muodostamaan konsortioitia, jollainen vakauttaa toimintavarmuutta.

Virpi Kauko

Hyvät planeetat ovat harvassa, joten tästä yhdestä on pidettävä huolta. Kunta on merkittävä kuluttaja, jonka valinnoilla on suuri vaikutus siihen, miten tuotteita ja palveluja tuotetaan. Hankinnoilla tulee tukea ympäristövastuullisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tuotantotapoja.

Hyvät planeetat ovat harvassa, joten tästä yhdestä on pidettävä huolta. Kunta on merkittävä kuluttaja, jonka valinnoilla on suuri vaikutus siihen, miten tuotteita ja palveluja tuotetaan. Hankinnoilla tulee tukea ympäristövastuullisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tuotantotapoja.