Siirry sisältöön

Sitoutuneet ehdokkaat

Kuntavaaleissa 2021 lähes 1 000 ehdokasta ympäri Suomen sitoutui tukemaan vastuullisia julkisia hankintoja. Jos vaalipiiriä ei löydy luettelosta, se tarkoittaa ettei kyseisestä kunnasta ollut sitoumusta allekirjoittaneita ehdokkaita.

Turku

Aino Marjamaa

Vastuuta ilmastokriisin torjunnasta ei jäteä yksilöille: kriisiin johtaneiden rakenteiden on muututtava. Turussa täytyy tehdä poliittisia päätöksiä, jotka tekevät vihreistä valinnoista helpoimman, halvimman ja houkuttelevimman vaihtoehdon ihan jokaiselle.

Vastuuta ilmastokriisin torjunnasta ei jäteä yksilöille: kriisiin johtaneiden rakenteiden on muututtava. Turussa täytyy tehdä poliittisia päätöksiä, jotka tekevät vihreistä valinnoista helpoimman, halvimman ja houkuttelevimman vaihtoehdon ihan jokaiselle.

Alina Heywood

Vastuulliset ja vihreät hankinnat ovat todella suuressa roolissa, mikäli haluamme päästä Turun hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2029. Hyvinvoiva kunta ja maapallo tarvitsee vastuullisuutta.

Vastuulliset ja vihreät hankinnat ovat todella suuressa roolissa, mikäli haluamme päästä Turun hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2029. Hyvinvoiva kunta ja maapallo tarvitsee vastuullisuutta.

Annika Laakso

Julkisen tahon hankinnoilla pitää voida tukea paikallisia pk-yrityksiä ja pienyrittäjiä – näin pidetään pystyssä muitakin kuin kansallisia tai kansainvälisiä suuryrityksiä!

Kilpailutuksiin riittävän pieniä osahankkeita, jotta me yksinyrittäjätkin voimme tarjota osaamistamme!

Julkisen tahon hankinnoilla pitää voida tukea paikallisia pk-yrityksiä ja pienyrittäjiä – näin pidetään pystyssä muitakin kuin kansallisia tai kansainvälisiä suuryrityksiä!

Kilpailutuksiin riittävän pieniä osahankkeita, jotta me yksinyrittäjätkin voimme tarjota osaamistamme!

Elina Rantanen

Kaupungeissa tehdään niin paljon hankintoja, että niillä on valtava merkitys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kaupunkien pitää olla suunnannäyttäjiä vastuullisten hankintojen tekijöinä.

Kaupungeissa tehdään niin paljon hankintoja, että niillä on valtava merkitys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kaupunkien pitää olla suunnannäyttäjiä vastuullisten hankintojen tekijöinä.

Heidi Haapala

Vastuullisuus hankinnoissa pitäisi olla itsestäänselvyys.

Vastuullisuus hankinnoissa pitäisi olla itsestäänselvyys.

Hilkka Näse

Meillä on yhteinen vastuu ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista sekä taloudesta. Kuntien rooli on suuri sekä ostojen määrässä että vaikuttajana. Turun kaupungin hankinnoissa pitää painottaa ekologisuutta, paikallisuutta ja eettisyyttä.

Meillä on yhteinen vastuu ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista sekä taloudesta. Kuntien rooli on suuri sekä ostojen määrässä että vaikuttajana. Turun kaupungin hankinnoissa pitää painottaa ekologisuutta, paikallisuutta ja eettisyyttä.

Jakke Mäkelä

Julkisia hankintoja tehdään niin paljon, että niillä on ohjausvaikutusta myös yksityisen puolen hankintoihin. Siksi vastuullisuus on voitava lisätä yhdeksi kriteeriksi kuntien hankinnoissa. Tämä on paras (ellei jopa ainoa) tapa saada vastuullisuutta leviämään koko yhteiskuntaan.

Julkisia hankintoja tehdään niin paljon, että niillä on ohjausvaikutusta myös yksityisen puolen hankintoihin. Siksi vastuullisuus on voitava lisätä yhdeksi kriteeriksi kuntien hankinnoissa. Tämä on paras (ellei jopa ainoa) tapa saada vastuullisuutta leviämään koko yhteiskuntaan.

Janina Andersson

Olen tehnyt neljä vuotta töitä yhteiskuntavastuun asiantuntijana ennen nykyistä pestiäni ja silloin tehtäväni oli auttaa yrityksiä tekemään näitä vastuullisia valintoja. Tämä oli silloin ja on edelleen sydämen asiani.

Olen tehnyt neljä vuotta töitä yhteiskuntavastuun asiantuntijana ennen nykyistä pestiäni ja silloin tehtäväni oli auttaa yrityksiä tekemään näitä vastuullisia valintoja. Tämä oli silloin ja on edelleen sydämen asiani.

Janne Salakka

Kaupungit ja kunnat tekevät jatkuvasti todella tärkeitä ja suuria päätöksiä. Siksi on aivan olennaista, että esimerkiksi ilmastoystävällisyys, luontokadon vastainen toiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen näkyvät myös hankinnoissa. Julkinen raha tulee käyttää kestävästi ja vastuullisesti.

Kaupungit ja kunnat tekevät jatkuvasti todella tärkeitä ja suuria päätöksiä. Siksi on aivan olennaista, että esimerkiksi ilmastoystävällisyys, luontokadon vastainen toiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen näkyvät myös hankinnoissa. Julkinen raha tulee käyttää kestävästi ja vastuullisesti.

Jukka Vornanen

Suomalaisten kuntien kilpailutuksissa tuijotetaan liian usein pelkkää hintaa. Kunnat hankkivat valtavan määrän tavaroita ja palveluita. Turun hankinnoissa pitäisi nykyistä paremmin huomioida ekologiset ja eettiset laadulliset kriteerit.

Suomalaisten kuntien kilpailutuksissa tuijotetaan liian usein pelkkää hintaa. Kunnat hankkivat valtavan määrän tavaroita ja palveluita. Turun hankinnoissa pitäisi nykyistä paremmin huomioida ekologiset ja eettiset laadulliset kriteerit.

Jyri-Petteri Paloposki

Julkisten hankintojen määrä on niin valtava, että ne ovat keskeisessä roolissa kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Vastuullisilla hankinnoilla voimme vaikuttaa sekä ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön että paikallisten yritysten ja niiden työntekijöiden pärjäämiseen.

Julkisten hankintojen määrä on niin valtava, että ne ovat keskeisessä roolissa kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Vastuullisilla hankinnoilla voimme vaikuttaa sekä ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön että paikallisten yritysten ja niiden työntekijöiden pärjäämiseen.

Kukka-Maaria Wessman

Hankinnoissa hinnan ei pidä olla ainoa kriteeri, vaan huomiota tulisi kiinnittää myös esimerkiksi tuotantoketjun hiilijalanjälkeen.

Hankinnoissa hinnan ei pidä olla ainoa kriteeri, vaan huomiota tulisi kiinnittää myös esimerkiksi tuotantoketjun hiilijalanjälkeen.

Liisa Laukkanen

Kun tehdään hankintoja, tehdään samalla arvovalintoja! Tuottajalle täytyy maksaa reilusti ja tuotannon olla mahdollisimman ympäristöystävällistä. Haluan Turun olevan edelläkävijä kestävien hankintojen tekemisessä.

Kun tehdään hankintoja, tehdään samalla arvovalintoja! Tuottajalle täytyy maksaa reilusti ja tuotannon olla mahdollisimman ympäristöystävällistä. Haluan Turun olevan edelläkävijä kestävien hankintojen tekemisessä.

Marja Tommola

Julkisia hankintoja tehdään usean kymmenen miljardin edestä vuosittain. Julkiset hankinnat ovat suuressa roolissa, kun tavoitellaan kunnianhimoisia päästötavoitteita. Turun hankintojen tulee olla ympäristön kannalta, sosiaalisesti sekä taloudellisesti vastuullisia.

Julkisia hankintoja tehdään usean kymmenen miljardin edestä vuosittain. Julkiset hankinnat ovat suuressa roolissa, kun tavoitellaan kunnianhimoisia päästötavoitteita. Turun hankintojen tulee olla ympäristön kannalta, sosiaalisesti sekä taloudellisesti vastuullisia.

Marjaana Mäkinen

Olen pitkään tutkinut lasten autoimmuunisairauksia ja oppinut käytännössä miten tärkeä luonnon monimuotoisuus on terveydelle. Ilmastonmuutos tuhoaa luontoa monin tavoin ja nyt on otettava kaikki tutkitusti hyvät keinot käyttöön että elämä maapallolla voi kukoistaa jatkossakin.

Olen pitkään tutkinut lasten autoimmuunisairauksia ja oppinut käytännössä miten tärkeä luonnon monimuotoisuus on terveydelle. Ilmastonmuutos tuhoaa luontoa monin tavoin ja nyt on otettava kaikki tutkitusti hyvät keinot käyttöön että elämä maapallolla voi kukoistaa jatkossakin.

Marko Reini

Niina Ratilainen

Kuntien hankintoihin tarvitaan lisää arvoja. Haluan, että Turku tekee aina eettisesti ja ekologisesti kestävät valinnat. Tuotteiden pitkäikäisyyteen ja kestoon pitää panostaa enemmän, että säästämme luonnonvaroja. Hintojen lisäksi pitää nähdä asioiden arvo.

Kuntien hankintoihin tarvitaan lisää arvoja. Haluan, että Turku tekee aina eettisesti ja ekologisesti kestävät valinnat. Tuotteiden pitkäikäisyyteen ja kestoon pitää panostaa enemmän, että säästämme luonnonvaroja. Hintojen lisäksi pitää nähdä asioiden arvo.

Outi Vainio

Vastuulliset hankinnat tukevat kestävää kehitystä oman elämän arjessa ja maailmanlaajuisesti mm. hidastamalla eläinlajien katoa ja ilmastonmuutosta. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen kaikessa toiminnassa on minulle henkilökohtaisesti tärkeää.

Vastuulliset hankinnat tukevat kestävää kehitystä oman elämän arjessa ja maailmanlaajuisesti mm. hidastamalla eläinlajien katoa ja ilmastonmuutosta. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen kaikessa toiminnassa on minulle henkilökohtaisesti tärkeää.

Riikka Kevo

Kotikunnan tehtävä: olla asukkailleen pitkäkestoisesti kaunis, kutsuva ja toimiva elinalue. Kaupungit ja kunnat ovat kuin koteja joissa teemme jatkuvia valintoja ja päätöksiä ilmastonmuutoksen alla. Hyvinvoinnin ABC: ihmisoikeudet, terveellinen ruoka, asuminen, materiaalit ja niiden kierrätys.

Kotikunnan tehtävä: olla asukkailleen pitkäkestoisesti kaunis, kutsuva ja toimiva elinalue. Kaupungit ja kunnat ovat kuin koteja joissa teemme jatkuvia valintoja ja päätöksiä ilmastonmuutoksen alla. Hyvinvoinnin ABC: ihmisoikeudet, terveellinen ruoka, asuminen, materiaalit ja niiden kierrätys.

Riitta Koskimies

Suomessa on erinomainen mahdollisuus edistää kiertotaloutta ja kestävää yritystoimintaa harkitsemalla hankintapäätöksiä kestävät periaatteet edellä.

Suomessa on erinomainen mahdollisuus edistää kiertotaloutta ja kestävää yritystoimintaa harkitsemalla hankintapäätöksiä kestävät periaatteet edellä.

Saara Ilvessalo

Turulla on Suomen kunnianhimoisin ilmastotavoite olla hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteen toteuttaminen vaatii muutosta myös hankinnoissa. Vastuullisilla hankinnoilla vähennämme päästöjämme, mutta parannamme myös ihmisoikeuksia, eläinten oikeuksia sekä luonnon monimuotoisuutta!

Turulla on Suomen kunnianhimoisin ilmastotavoite olla hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteen toteuttaminen vaatii muutosta myös hankinnoissa. Vastuullisilla hankinnoilla vähennämme päästöjämme, mutta parannamme myös ihmisoikeuksia, eläinten oikeuksia sekä luonnon monimuotoisuutta!

Sara Nyman

Theresia Bilola

Kannatan täysin sitä, että Turun tulisi keskittyä enemmän hankintoihin sekä sosiaalisen että ympäristövastuun suhteen.

Kannatan täysin sitä, että Turun tulisi keskittyä enemmän hankintoihin sekä sosiaalisen että ympäristövastuun suhteen.

Tuija Ollikkala

Käytetään luonnonvaroja kestävästi, vältetään ympäristöhaittoja ja jätteen syntymistä. Huomioidaan hankintastrategioissa lähituotanto, energiatehokkuus ja vastuullisuus, edellytetään myös tarjouskilpailuihin osallistujilta ja alihankkijoilta ympäristövastuullisuutta.

Käytetään luonnonvaroja kestävästi, vältetään ympäristöhaittoja ja jätteen syntymistä. Huomioidaan hankintastrategioissa lähituotanto, energiatehokkuus ja vastuullisuus, edellytetään myös tarjouskilpailuihin osallistujilta ja alihankkijoilta ympäristövastuullisuutta.

Vesa-Pekka Rantalainen

Vastuullisuus yli kaiken.

Vastuullisuus yli kaiken.