Siirry sisältöön

Sitoutuneet ehdokkaat

Kuntavaaleissa 2021 lähes 1 000 ehdokasta ympäri Suomen sitoutui tukemaan vastuullisia julkisia hankintoja. Jos vaalipiiriä ei löydy luettelosta, se tarkoittaa ettei kyseisestä kunnasta ollut sitoumusta allekirjoittaneita ehdokkaita.

Tampere

Anna Moilanen

Vastuullisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa pienimpien kuntalaisten arkeen kouluissa ja päiväkodeissa tarjoamalla turvallista, puhdasta ja terveellistä ruokaa sekä varmistamalla myrkyttömän kasvuympäristön.

Vastuullisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa pienimpien kuntalaisten arkeen kouluissa ja päiväkodeissa tarjoamalla turvallista, puhdasta ja terveellistä ruokaa sekä varmistamalla myrkyttömän kasvuympäristön.

Anssi Vaittinen

Ella Helenius

Kunnan julkisilla hankinnoilla voidaan edistää huomattavasti vastuullisuutta. Vastuullisuus sisältää niin eläinten, työntekijöiden kuin ympäristön hyvinvoinnin.
Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, joilla torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään luonnon monimuotoisuutta ja näytetään hyvää esimerkkiä.

Kunnan julkisilla hankinnoilla voidaan edistää huomattavasti vastuullisuutta. Vastuullisuus sisältää niin eläinten, työntekijöiden kuin ympäristön hyvinvoinnin.
Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, joilla torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään luonnon monimuotoisuutta ja näytetään hyvää esimerkkiä.

Ella Näsi

Kaupunki on iso hankkija, joten vastuullisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus. Tampereella on tiekartta, jossa määritellään, miten teemme Tampereesta hiilineutraalin v 2030 mennessä. Sen mukaan hankinnoissa huomioidaan materiaalitehokkuus, kierrätys, tuotteen käyttöikä ja korjattavuus.

Kaupunki on iso hankkija, joten vastuullisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus. Tampereella on tiekartta, jossa määritellään, miten teemme Tampereesta hiilineutraalin v 2030 mennessä. Sen mukaan hankinnoissa huomioidaan materiaalitehokkuus, kierrätys, tuotteen käyttöikä ja korjattavuus.

Ellen Ojala

Henri Backman

Kunnat ovat isoja hankkijoita. Kun ottaa huomioon tytäryhtiöt hanintaketjut laajenee edelleen. Kunnilla on oiva mahdollisuus olla esimerkkinä ja myös opettaa kouluissa vastuullisia hankintoja. Lupaan tehdä asioita sen eteen, että julkinen hankinta on vastuullinen.

Kunnat ovat isoja hankkijoita. Kun ottaa huomioon tytäryhtiöt hanintaketjut laajenee edelleen. Kunnilla on oiva mahdollisuus olla esimerkkinä ja myös opettaa kouluissa vastuullisia hankintoja. Lupaan tehdä asioita sen eteen, että julkinen hankinta on vastuullinen.

Jenni Spännäri

Ilmastoa ja ympäristöä pitää ajatella kaikissa päätöksissä – myös hankinnoissa. Vain siten saadaan kestävää, todellista hyvinvointia.

Ilmastoa ja ympäristöä pitää ajatella kaikissa päätöksissä – myös hankinnoissa. Vain siten saadaan kestävää, todellista hyvinvointia.

Juha Joki

Julkiset hankinnat ovat erinomainen ja välttämätön keino vaikuttaa paremman tulevaisuuden hyväksi.

Julkiset hankinnat ovat erinomainen ja välttämätön keino vaikuttaa paremman tulevaisuuden hyväksi.

Juhana Suoniemi

Tampere tekee valtavan määrän hankintoja joka vuosi. On tärkeätä, että kaupungin hankkimat tuotteet on tuotettu ja valmistettu kestävästi ja vastuullisesti. Hankinnoista vastaaville tarvitaan koulutusta vastuullisuuden parantamiseksi. Jos saisin yksin päättää, huomenna Tampere olisi vastuullinen.

Tampere tekee valtavan määrän hankintoja joka vuosi. On tärkeätä, että kaupungin hankkimat tuotteet on tuotettu ja valmistettu kestävästi ja vastuullisesti. Hankinnoista vastaaville tarvitaan koulutusta vastuullisuuden parantamiseksi. Jos saisin yksin päättää, huomenna Tampere olisi vastuullinen.

Katariina Kojo

Tampereen tulee käyttää valtaansa vastuullisesti, eli tehdä vain sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä hankintoja.

Tampereen tulee käyttää valtaansa vastuullisesti, eli tehdä vain sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä hankintoja.

Kirsi Rossi

Yritysvastuu on jo arkipäivää ja yhä useampi yritys tiedostaa vastuullisten hankintojen sekä vastuullisten päätösten merkityksen osana menestystä. Mielestäni myös nykyaikaisen kaupungin tulee myös päätöksissään suosia vastuullisia ja kestäviä hankintoja.

Yritysvastuu on jo arkipäivää ja yhä useampi yritys tiedostaa vastuullisten hankintojen sekä vastuullisten päätösten merkityksen osana menestystä. Mielestäni myös nykyaikaisen kaupungin tulee myös päätöksissään suosia vastuullisia ja kestäviä hankintoja.

Maria Lehikoinen

Vihreä rakentaminen hyödyntää kiertotaloutta, käyttää vähähiilisiä materiaaleja ja optimoi kiinteistön elinkaaren aikaiset päästöt. Hankintasuunnitelmaan kirjatuilla linjauksilla vaikutetaan suoraan rakennuksien ympäristövaikutuksiin. Myös lähiruoka kunniaan!

Vihreä rakentaminen hyödyntää kiertotaloutta, käyttää vähähiilisiä materiaaleja ja optimoi kiinteistön elinkaaren aikaiset päästöt. Hankintasuunnitelmaan kirjatuilla linjauksilla vaikutetaan suoraan rakennuksien ympäristövaikutuksiin. Myös lähiruoka kunniaan!

Meri Lust

Näytetään esimerkkiä ekologisilla ja ympäristömyönteisillä valinnoilla!

Näytetään esimerkkiä ekologisilla ja ympäristömyönteisillä valinnoilla!

Merve Caglayan

Mikko Eronen

Kunnassa hankittavien tuotteiden tulee toki ensisijaisesti palvella tarkoitustaan, mutta toissijaisesti tulee suosia A) ympäristöystävällisiä B) lähellä tuotettuja C) taloudellisesti reiluja tuotteita/toimijoita.

Kunnassa hankittavien tuotteiden tulee toki ensisijaisesti palvella tarkoitustaan, mutta toissijaisesti tulee suosia A) ympäristöystävällisiä B) lähellä tuotettuja C) taloudellisesti reiluja tuotteita/toimijoita.

Milla Lehti

Vastuullisten hankintojen tulee olla normi, ei satunnaista kilven kiillotusta. Kunnilla ei ole mitään syytä tukea ympäristön pilaantumista ja orjuuttavia työoloja, joita piittaamaton tuotanto aiheuttaa. Puhdas, elinvoimainen luonto ja reilut työolot ovat kaikkien oikeus.

Vastuullisten hankintojen tulee olla normi, ei satunnaista kilven kiillotusta. Kunnilla ei ole mitään syytä tukea ympäristön pilaantumista ja orjuuttavia työoloja, joita piittaamaton tuotanto aiheuttaa. Puhdas, elinvoimainen luonto ja reilut työolot ovat kaikkien oikeus.

Mira Isomäki

Kunnilla on isoina toimijoina mahdollisuus tehdä sekä itse isoja tekoja vastuullisuuden eteen, että omilla toimillaan edistää myös muiden toimijoiden lähtemistä vastuullisempien hankintojen tielle. Vastuulliset hankinnat pitävät huolta niin meistä, ympäristöstä kuin tulevaisuudestakin.

Kunnilla on isoina toimijoina mahdollisuus tehdä sekä itse isoja tekoja vastuullisuuden eteen, että omilla toimillaan edistää myös muiden toimijoiden lähtemistä vastuullisempien hankintojen tielle. Vastuulliset hankinnat pitävät huolta niin meistä, ympäristöstä kuin tulevaisuudestakin.

Mirja Salmijärvi

Tampereen kaupunki on merkittävä hankintojen tekijä. Siksi tekemillämme hankinnoilla on suuri merkitys. Kaikessa rakennuttamisessa, urakoissa, tuotteissa ja palveluissa sekä muissa hankinnoissa tulee hinnan lisäksi ottaa huomioon vastuullisuus. Vastuullisuutta tulee arvioida pätevillä kriteereillä.

Tampereen kaupunki on merkittävä hankintojen tekijä. Siksi tekemillämme hankinnoilla on suuri merkitys. Kaikessa rakennuttamisessa, urakoissa, tuotteissa ja palveluissa sekä muissa hankinnoissa tulee hinnan lisäksi ottaa huomioon vastuullisuus. Vastuullisuutta tulee arvioida pätevillä kriteereillä.

Nina Silius-Haouari

Kestävän ja vihreän Tampereen puolesta

Kestävän ja vihreän Tampereen puolesta

Olga Haapa-aho

Kuntien hankinnat ovat todella tärkeässä roolissa vastuullisuuden edistämisessä! Hankinnan periaatteita ja osaamista pitää kehittää niin, että kunta edistää kaikin keinoin kestäviä ratkaisuja.

Kuntien hankinnat ovat todella tärkeässä roolissa vastuullisuuden edistämisessä! Hankinnan periaatteita ja osaamista pitää kehittää niin, että kunta edistää kaikin keinoin kestäviä ratkaisuja.

Oras Tynkkynen

Julkiset hankinnat ovat avainasemassa kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Vastuullisilla hankinnoilla kunnat voivat torjua niin ilmaston kuumenemista, luontokatoa kuin luonnonvarojen hupenemista.

Julkiset hankinnat ovat avainasemassa kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Vastuullisilla hankinnoilla kunnat voivat torjua niin ilmaston kuumenemista, luontokatoa kuin luonnonvarojen hupenemista.

Paula Saarinen

Sami Pesonen

Vastuulliset hankinnat ohjaavat toimijoita kehittämään vastuullisempia tuotteita ja osaltaan tukee niiden jatkokehittämistä. Energiatehokkuuden parantaminen säästää rahaa ja luonnonvarojen säästäminen näin rajallisella maapallolla on vain fiksua.

Vastuulliset hankinnat ohjaavat toimijoita kehittämään vastuullisempia tuotteita ja osaltaan tukee niiden jatkokehittämistä. Energiatehokkuuden parantaminen säästää rahaa ja luonnonvarojen säästäminen näin rajallisella maapallolla on vain fiksua.

Santeri Kärki

Ilmastonmuutoksen torjuntaa pitää tehdä vastuullisesti. Samalla ilmastonmuutos ja talouskasvu eivät sulje toisiaan pois.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa pitää tehdä vastuullisesti. Samalla ilmastonmuutos ja talouskasvu eivät sulje toisiaan pois.

Suvi Parhankangas

Julkisissa hankinnoissa pelkkä alhaisin hinta ei saa ratkaista. Jokainen tamperelainen ansaitsee puhtaampaa vettä ja ruokaa sekä hyvinvoivan lähiluonnon. Vahingot terveydelle ja ympäristölle ovat kalliita korjata tai jopa peruuttamattomia.

Julkisissa hankinnoissa pelkkä alhaisin hinta ei saa ratkaista. Jokainen tamperelainen ansaitsee puhtaampaa vettä ja ruokaa sekä hyvinvoivan lähiluonnon. Vahingot terveydelle ja ympäristölle ovat kalliita korjata tai jopa peruuttamattomia.

Tuomo Pekkanen

Vastuulliset hankinnat tulee saada vahvasksi osaksi kilpailutuksien perusteita. Kunta on myös iso toimija, jonka toiminnalla voidaan ohjata yrityksiä huomioimaan vastuullisuutta, eettisyyttä ja hiilijanjälkeä entistä tarkemmin, systemaattisemmin sekä todennettavilla keinoilla (mm. ympäristömerkein).

Vastuulliset hankinnat tulee saada vahvasksi osaksi kilpailutuksien perusteita. Kunta on myös iso toimija, jonka toiminnalla voidaan ohjata yrityksiä huomioimaan vastuullisuutta, eettisyyttä ja hiilijanjälkeä entistä tarkemmin, systemaattisemmin sekä todennettavilla keinoilla (mm. ympäristömerkein).

Ville Tynkkynen

Tampere on suuri hankkija, jolla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään asettamalla kunnianhimoiset vastuullisuuskriteerit hankinnoilleen.

Tampere on suuri hankkija, jolla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään asettamalla kunnianhimoiset vastuullisuuskriteerit hankinnoilleen.