Siirry sisältöön

Sitoutuneet ehdokkaat

Kuntavaaleissa 2021 lähes 1 000 ehdokasta ympäri Suomen sitoutui tukemaan vastuullisia julkisia hankintoja. Jos vaalipiiriä ei löydy luettelosta, se tarkoittaa ettei kyseisestä kunnasta ollut sitoumusta allekirjoittaneita ehdokkaita.

Helsinki

Alviina Alametsä

Sitoudun edistämään luonnon ja ympäristön hyvinvointia kaupunginvaltuutettuna. Kannatan tiukkoja ympäristöstandardeja ja ympäristömerkkejä, sekä lähiluonnon suojelua ja myös luontoreittien parempaa saavutettavuutta. 🙂

Sitoudun edistämään luonnon ja ympäristön hyvinvointia kaupunginvaltuutettuna. Kannatan tiukkoja ympäristöstandardeja ja ympäristömerkkejä, sekä lähiluonnon suojelua ja myös luontoreittien parempaa saavutettavuutta. 🙂

Amin Hassan

Huolehtimalla hankintojen vastuullisuudesta huolehdimme tulevaisuutemme sosiaalisesta sekä ekologisesta kestävyydestä.

Huolehtimalla hankintojen vastuullisuudesta huolehdimme tulevaisuutemme sosiaalisesta sekä ekologisesta kestävyydestä.

Anna Laine

Atte Harjanne

Julkiset hankinnat tarjoavat ison lihaksen vivuttaa vastuullista bisnestä. Eikä Helsinki voi tietenkään olla vastuuton hankkija muutenkaan.

Julkiset hankinnat tarjoavat ison lihaksen vivuttaa vastuullista bisnestä. Eikä Helsinki voi tietenkään olla vastuuton hankkija muutenkaan.

Auni-Marja Vilavaara

Lähellä tuotettu pienentää hiilijalanjälkeä, luo työpaikkoja ja lisää hyvinvointia. Resurssiviisautta ja rakennusten peruskorjausta luonnonvarojen ylikäytön sijasta.

Lähellä tuotettu pienentää hiilijalanjälkeä, luo työpaikkoja ja lisää hyvinvointia. Resurssiviisautta ja rakennusten peruskorjausta luonnonvarojen ylikäytön sijasta.

Dolf Assmann

Kestävissä hankinnoissa on otettava huomioon ympäristö, sosiaaliset ja eettiset vaikutukset. Tuotteet eivät elinkaarensa aikana saa kuormittaa ympäristöä. Yritysten vastuullisuus, työntekijöiden oikeudet ja osatyökykyisten työllistäminen ovat tärkeitä. Pelkkä hinta ei ratkaise. Näitä aion edistää.

Kestävissä hankinnoissa on otettava huomioon ympäristö, sosiaaliset ja eettiset vaikutukset. Tuotteet eivät elinkaarensa aikana saa kuormittaa ympäristöä. Yritysten vastuullisuus, työntekijöiden oikeudet ja osatyökykyisten työllistäminen ovat tärkeitä. Pelkkä hinta ei ratkaise. Näitä aion edistää.

Emma Kari

Olen tehnyt vuosia töitä, jotta Helsingissä julkisen sektorin hankinnat olisivat vastuullisia ja edistäisivät kestävää kehitystä. Vuonna 2013 Helsinki sai aloitteestani Reilun kaupan kaupungin arvonimen. Tätä työtä vihreämmän, koko maalle esimerkkiä näyttävän pääkaupungin puolesta aion myös jatkaa.

Olen tehnyt vuosia töitä, jotta Helsingissä julkisen sektorin hankinnat olisivat vastuullisia ja edistäisivät kestävää kehitystä. Vuonna 2013 Helsinki sai aloitteestani Reilun kaupan kaupungin arvonimen. Tätä työtä vihreämmän, koko maalle esimerkkiä näyttävän pääkaupungin puolesta aion myös jatkaa.

Gia Forsman-Härkönen

Pääteemanani niin vaaleissa kuin omassa elämässäni on vastuullisuus, joten on luonnollista että sitoudun myös vastuullisuus hankintoihin kuntavaaliehdokkaana. Asia on erittäin tärkeä ja vaikutus kuntatasolla merkittävä.

Pääteemanani niin vaaleissa kuin omassa elämässäni on vastuullisuus, joten on luonnollista että sitoudun myös vastuullisuus hankintoihin kuntavaaliehdokkaana. Asia on erittäin tärkeä ja vaikutus kuntatasolla merkittävä.

Iris Flinkkilä

Vastuullisuuden täytyy olla sisäänrakennettuna kuntien päätöksentekoon. On kaikkea muuta kuin yhdentekevää, millä tavalla yhteisiä rahojamme käytetään. Kuntien hankintojen täytyy kestää lähempää tarkastelua niin ympäristön, eläinten kuin ihmistenkin näkökulmasta.

Vastuullisuuden täytyy olla sisäänrakennettuna kuntien päätöksentekoon. On kaikkea muuta kuin yhdentekevää, millä tavalla yhteisiä rahojamme käytetään. Kuntien hankintojen täytyy kestää lähempää tarkastelua niin ympäristön, eläinten kuin ihmistenkin näkökulmasta.

Johanna Nuorteva

Kulutusvalinnoilla ja kunnan hankinnoilla vaikutetaan siihen, minkälaista tuotantoa haluamme. Ympäristön kuormituksen minimoiminen, eläinten hyvinvointi ja globaalit & paikalliset työntekijöiden oikeudet on huomioitava. Kasvisruuan lisääminen ja joutsenmerkityn päiväkodin rakentaminen ovat hyvä alku.

Kulutusvalinnoilla ja kunnan hankinnoilla vaikutetaan siihen, minkälaista tuotantoa haluamme. Ympäristön kuormituksen minimoiminen, eläinten hyvinvointi ja globaalit & paikalliset työntekijöiden oikeudet on huomioitava. Kasvisruuan lisääminen ja joutsenmerkityn päiväkodin rakentaminen ovat hyvä alku.

Kati Juva

Kaupungin hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota hiilineutraaliuteen, koska ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu myös kunnille. Hankkeissa tulee suosia osatyökykyisiä ihmisiä palkkaavia yhteiskunnallisia yrityksiä.

Kaupungin hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota hiilineutraaliuteen, koska ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu myös kunnille. Hankkeissa tulee suosia osatyökykyisiä ihmisiä palkkaavia yhteiskunnallisia yrityksiä.

Kirsi Vuorinen

Aikamme suurin haaste on ilmastokriisi. Kuntien ja kaupunkien julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli kestävyysmuutoksessa. Kaikissa hankinnoissa tulisi tähdätä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin valintoihin. Haluan olla osaltani tätä edistämässä Helsingin päätöksenteossa.

Aikamme suurin haaste on ilmastokriisi. Kuntien ja kaupunkien julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli kestävyysmuutoksessa. Kaikissa hankinnoissa tulisi tähdätä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin valintoihin. Haluan olla osaltani tätä edistämässä Helsingin päätöksenteossa.

Konsta Lindi

Helsinki on suuri toimija, jonka hankinnoilla on mittavia vaikutuksia. On ehdottoman tärkeää, että julkiset hankinnat tehdään vastuullisesti. Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat tärkeitä arvoja, joita kaupungin hankinnoissa tulee punnita ja mahdollisuuksien mukaan priorisoida.

Helsinki on suuri toimija, jonka hankinnoilla on mittavia vaikutuksia. On ehdottoman tärkeää, että julkiset hankinnat tehdään vastuullisesti. Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat tärkeitä arvoja, joita kaupungin hankinnoissa tulee punnita ja mahdollisuuksien mukaan priorisoida.

Lassi Ikäheimo

Kaupungin täytyy olla alusta, joka auttaa yrityksiämme menestymään. Julkishallinnon täytyy suurissa hankinnoissaan etsiä nuoria osaajiamme. Tilaamalla heiltä mahdollistetaan tulevaisuuden menestysyhtiöiden syntyminen Suomeen.

Kaupungin täytyy olla alusta, joka auttaa yrityksiämme menestymään. Julkishallinnon täytyy suurissa hankinnoissaan etsiä nuoria osaajiamme. Tilaamalla heiltä mahdollistetaan tulevaisuuden menestysyhtiöiden syntyminen Suomeen.

Leo Stranius

Kestävät ja vastuulliset hankinnat ovat avainasemassa hiilineutraalin kiertotalouden edistämisessä ja luontokadon hillitsemisessä. Kaikissa hankinnoissa pitää painottaa ympäristönäkökohtia.

Kestävät ja vastuulliset hankinnat ovat avainasemassa hiilineutraalin kiertotalouden edistämisessä ja luontokadon hillitsemisessä. Kaikissa hankinnoissa pitää painottaa ympäristönäkökohtia.

Mari Holopainen

Helsingin tulee olla vastuullisuuden edelläkävijöiden joukossa. Hankinnoilla vaikutetaan ympäristöön, ilmastoon ja ihmisoikeuksiin.

Helsingin tulee olla vastuullisuuden edelläkävijöiden joukossa. Hankinnoilla vaikutetaan ympäristöön, ilmastoon ja ihmisoikeuksiin.

Milja Suihko

Kestävää kaupunkia rakennetaan vastuullisesti tuotettujen hankintojen kautta. Hankintojen kriteerien tulee olla selkeitä ja läpinäkyviä ja niiden tulee kattaa sekä ympäristöllisen että sosiaalisen vastuun ulottuvuus.

Kestävää kaupunkia rakennetaan vastuullisesti tuotettujen hankintojen kautta. Hankintojen kriteerien tulee olla selkeitä ja läpinäkyviä ja niiden tulee kattaa sekä ympäristöllisen että sosiaalisen vastuun ulottuvuus.

Minna Lindgren

Ilmastokriisin pysäyttämisessä jokainen voi tehdä jotain. Se on helpointa päivittäisissä kuluttajavalinnoissa, joiden on oltava vastuullisia.

Ilmastokriisin pysäyttämisessä jokainen voi tehdä jotain. Se on helpointa päivittäisissä kuluttajavalinnoissa, joiden on oltava vastuullisia.

Nicholas Danford

Niklas Kaskeala

Yli puolet helsinkiläisten ilmastoa lämmittävistä päästöistä syntyy siitä, että meille kaupunkilaisille tuotetaan kulutushyödykkeitä muualla. Vastuulliset hankinnat ovat tehokas keino hillitä näitä päästöjä ja kasvattaa positiivista ilmastokädenjälkeämme.

Yli puolet helsinkiläisten ilmastoa lämmittävistä päästöistä syntyy siitä, että meille kaupunkilaisille tuotetaan kulutushyödykkeitä muualla. Vastuulliset hankinnat ovat tehokas keino hillitä näitä päästöjä ja kasvattaa positiivista ilmastokädenjälkeämme.

Nina Miettinen

Tekemällä vastuullisia hankintoja kunnan vaikutusvalta ulottuu ympäri maailman, kun ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja ekologisuudesta pidetään vastuullisuusmerkintöjen kautta parempaa huolta. Erityisesti kiertotalous kunniaan!

Tekemällä vastuullisia hankintoja kunnan vaikutusvalta ulottuu ympäri maailman, kun ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja ekologisuudesta pidetään vastuullisuusmerkintöjen kautta parempaa huolta. Erityisesti kiertotalous kunniaan!

Outi Alanko-Kahiluoto

Kunnat tekevät huomattavan osan kaikista julkisista hankinnoista. Kunnilla on siis merkittävää ostovoimaa, jota on käytettävä viisaasti. Valtuutetuilla on vastuu siitä, kunnat ottavat julkisissa hankinnoissa huomioon ihmisten ja eläinten oikeudet sekä ympäristö- ja ilmastotekijät.

Kunnat tekevät huomattavan osan kaikista julkisista hankinnoista. Kunnilla on siis merkittävää ostovoimaa, jota on käytettävä viisaasti. Valtuutetuilla on vastuu siitä, kunnat ottavat julkisissa hankinnoissa huomioon ihmisten ja eläinten oikeudet sekä ympäristö- ja ilmastotekijät.

Reetta Vanhanen

Helsinki pystyy hankinnoillaan edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Helsinki pystyy hankinnoillaan edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Sanni Lehtinen

Kun päätöksiä voi tehdä joko vastuullisesti tai vastuuttomasti, miksi kukaan valitsisi jälkimmäisen? Helsingin on oltava vastuullisten hankintojen edelläkävijä. Ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat hyväksi sekä luonnolle että ihmisille.

Kun päätöksiä voi tehdä joko vastuullisesti tai vastuuttomasti, miksi kukaan valitsisi jälkimmäisen? Helsingin on oltava vastuullisten hankintojen edelläkävijä. Ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat hyväksi sekä luonnolle että ihmisille.

Susanna Vilkamaa

Ilmasto- ja ympäristötekijöiden tulee olla julkisten hankintojen kilpailutusprosessien keskiössä. Hankitun palvelun tai tuotteen ilmastovaikutuksia tulee seurata myös hankintatapahtuman jälkeen. Eläinten oikeuksia tulee parantaa suosimalla kunnan ateriapalveluissa kasvisruokaa.

Ilmasto- ja ympäristötekijöiden tulee olla julkisten hankintojen kilpailutusprosessien keskiössä. Hankitun palvelun tai tuotteen ilmastovaikutuksia tulee seurata myös hankintatapahtuman jälkeen. Eläinten oikeuksia tulee parantaa suosimalla kunnan ateriapalveluissa kasvisruokaa.

Terhi Ainiala

Vastuulliset hankinnat ovat osa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävää toimintaa. Haluan olla mukana rakentamassa Helsingistä entistä kestävämpää kaupunkia, jossa nykyisten ja tulevien sukupolvien on hyvä ja turvallista elää.

Vastuulliset hankinnat ovat osa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävää toimintaa. Haluan olla mukana rakentamassa Helsingistä entistä kestävämpää kaupunkia, jossa nykyisten ja tulevien sukupolvien on hyvä ja turvallista elää.

Veera Florica-Rajala

Helsingin kaupungin on toimittava vastuullisesti ja esimerkillisesti hankinnoissaan. Vastuullinen verovarojen käyttö on tärkeää sekä ihmisoikeuksien toteutumisen että ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta paikallisesti ja globaalisti.

Helsingin kaupungin on toimittava vastuullisesti ja esimerkillisesti hankinnoissaan. Vastuullinen verovarojen käyttö on tärkeää sekä ihmisoikeuksien toteutumisen että ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta paikallisesti ja globaalisti.

Vilja Alanko

Kunnissa tehdään monia konkreettisia ja kauaskantoisia päätöksiä, joiden kautta voimme vaikuttaa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Kunnan hankinnat ovat merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Ilmastokriteerit ja vastuullisuus tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kunnissa tehdään monia konkreettisia ja kauaskantoisia päätöksiä, joiden kautta voimme vaikuttaa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Kunnan hankinnat ovat merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Ilmastokriteerit ja vastuullisuus tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.