Siirry sisältöön

Sitoutuneet ehdokkaat

Kuntavaaleissa 2021 lähes 1 000 ehdokasta ympäri Suomen sitoutui tukemaan vastuullisia julkisia hankintoja. Jos vaalipiiriä ei löydy luettelosta, se tarkoittaa ettei kyseisestä kunnasta ollut sitoumusta allekirjoittaneita ehdokkaita.

Akaa

Mira Nurmi

Vastuullisuus on tärkeämpää nyt kuin koskaan.

Vastuullisuus on tärkeämpää nyt kuin koskaan.

Suvi Soininen

Maailmaa voi pelastaa pala kerrallaan ja vielä samalla nauttia tuotteiden korkeammasta laadusta ja paremmasta työllisyydestä reilumpine työehtoineen.

Maailmaa voi pelastaa pala kerrallaan ja vielä samalla nauttia tuotteiden korkeammasta laadusta ja paremmasta työllisyydestä reilumpine työehtoineen.

Aura

Jenni Päätalo

Think global, act local. Muutos lähtee meistä.

Think global, act local. Muutos lähtee meistä.

Espoo

Iiro Arola

Haluan pelastaa ilmaston, purkaa eriarvoisuutta ja edistää tasa-arvoa! Jokaisella kuluttajalla tulee olla mahdollisuus valita vastuullisia tuotteita, omasta varallisuudesta riippumatta. Meidän kaikkien on pystyttävä osallistumaan ilmastotyöhön.

Haluan pelastaa ilmaston, purkaa eriarvoisuutta ja edistää tasa-arvoa! Jokaisella kuluttajalla tulee olla mahdollisuus valita vastuullisia tuotteita, omasta varallisuudesta riippumatta. Meidän kaikkien on pystyttävä osallistumaan ilmastotyöhön.

Mari Rummukainen

Kuluneella kaudella toimin Reilun Kaupan kannatusryhmän puheenjohtajana, joten vastuullisuus ja reilu kauppa ovat lähellä sydäntäni.

Kuluneella kaudella toimin Reilun Kaupan kannatusryhmän puheenjohtajana, joten vastuullisuus ja reilu kauppa ovat lähellä sydäntäni.

Mika-Erik Walls

Jo kuluneella valtuustokaudella 2017-21 olen tietoisesti pyrkinyt edistämään julkisten hankintojen vastuullisuutta omassa kotikaupungissani sekä myös omien valintojeni kautta toimimaan niin Reilun kaupan, Pro Luomun kuin Joutsen- ja Ympäristömerkin tuotteiden puolesta.

Jo kuluneella valtuustokaudella 2017-21 olen tietoisesti pyrkinyt edistämään julkisten hankintojen vastuullisuutta omassa kotikaupungissani sekä myös omien valintojeni kautta toimimaan niin Reilun kaupan, Pro Luomun kuin Joutsen- ja Ympäristömerkin tuotteiden puolesta.

Tanja Lehto

Kuntatasolla voidaan näyttää esimerkkiä vastuullisten hankintojen tekemisestä. Kuntien hankinnat ovat myös määrällisesti merkittävä tapa vaikuttaa tuottajiin ja kannustaa vastuulliseen tuotantoon.

Kuntatasolla voidaan näyttää esimerkkiä vastuullisten hankintojen tekemisestä. Kuntien hankinnat ovat myös määrällisesti merkittävä tapa vaikuttaa tuottajiin ja kannustaa vastuulliseen tuotantoon.

Tereza Dickson

Espoon tavoitteena on toimia oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja reilusti. Meidän on vahvistettava tätä tavoitetta. Toimitaan oikein. Toimitaan kestävästi. Hankinnoilla voimme vaikuttaa.

Espoon tavoitteena on toimia oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja reilusti. Meidän on vahvistettava tätä tavoitetta. Toimitaan oikein. Toimitaan kestävästi. Hankinnoilla voimme vaikuttaa.

Hämeenlinna

Aapo Reima

Kaupunki hankkii yksityisiä ostopalveluita ja tekee hankintoja lähes 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Näiden hankintojen tulee olla yhteiskuntavastuullisia ja ympäristökestäviä.

Palkkojen ja työehtojen riittävästä tasosta sekä ympäristövaatimuksista tulee huolehtia.

Kaupunki hankkii yksityisiä ostopalveluita ja tekee hankintoja lähes 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Näiden hankintojen tulee olla yhteiskuntavastuullisia ja ympäristökestäviä.

Palkkojen ja työehtojen riittävästä tasosta sekä ympäristövaatimuksista tulee huolehtia.

Juhani Lehto

Kaupungin hankinnat ovat Hämeenlinnassa suurempi menoerä kuin 3600 työntekijän vuotuiset palkka-, sosiaaliturva- ja muut työehtoihin liittyvät kulut yhteensä. Hankintojen reiluus ja yhteiskunnallinen vaikutus on asia, jota ei saa sivuuttaa.

Kaupungin hankinnat ovat Hämeenlinnassa suurempi menoerä kuin 3600 työntekijän vuotuiset palkka-, sosiaaliturva- ja muut työehtoihin liittyvät kulut yhteensä. Hankintojen reiluus ja yhteiskunnallinen vaikutus on asia, jota ei saa sivuuttaa.

Hattula

Antti Kemppainen

Terve ihminen tarvitsee kestävästi, eettisesti ja myrkyttömästi kasvatettua ruokaa. Ympäristö ja luonto kiittää näistä valinnoista

Terve ihminen tarvitsee kestävästi, eettisesti ja myrkyttömästi kasvatettua ruokaa. Ympäristö ja luonto kiittää näistä valinnoista

Heinävesi

Ilkka Malinen

Helsinki

Ahmad Hosseini

Helsingin on otettava huomioon kaikissa rahankäytössään, rahankäytön pitkäaikaiset vaikutukset sekä ihmisiin että ympäristöön.

Helsingin on otettava huomioon kaikissa rahankäytössään, rahankäytön pitkäaikaiset vaikutukset sekä ihmisiin että ympäristöön.

Anna Lemström

Kunnilla on mahdollisuus viedä maailmaa parempaan tai huonompaan suuntaan. Vastuullisilla hankinnoilla voimme valita näistä ensimmäisen.

Kunnilla on mahdollisuus viedä maailmaa parempaan tai huonompaan suuntaan. Vastuullisilla hankinnoilla voimme valita näistä ensimmäisen.

Antti Kauppinen

Juhlitaan erilaisuutta. Tehdään ilmastotekoja.

Juhlitaan erilaisuutta. Tehdään ilmastotekoja.

Arvind Ramachandran

Vastuulliset hankinnat kunnissa palvelevat sekä kuntalaisten että laajemmin koko maapallon ja sen eri puolilla asuvien asukkaiden hyvinvointia. On elintärkeää, että kunnat tekevät vastuullisia hankintoja ja siten osallistuvat sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän maailman rakentamiseen.

Vastuulliset hankinnat kunnissa palvelevat sekä kuntalaisten että laajemmin koko maapallon ja sen eri puolilla asuvien asukkaiden hyvinvointia. On elintärkeää, että kunnat tekevät vastuullisia hankintoja ja siten osallistuvat sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän maailman rakentamiseen.

Dan Koivulaakso

Julkiset hankinnat ovat kymmenien miljardien eurojen bisnes ja niiden arvo on kasvanut hyvin nopeasti. Jokaisessa hankinnassa on otettava huomioon sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä verojalanjälki. Turhille konsulttiselvityksille voidaan laittaa stoppi! Kaikki muu on kestämätöntä.

Julkiset hankinnat ovat kymmenien miljardien eurojen bisnes ja niiden arvo on kasvanut hyvin nopeasti. Jokaisessa hankinnassa on otettava huomioon sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä verojalanjälki. Turhille konsulttiselvityksille voidaan laittaa stoppi! Kaikki muu on kestämätöntä.

Elina Kauppila

Elämme ilmastokriisiä ja kuudetta massasukupuuttoa. Meidän pitää vähentää kulutusta ylipäänsä ja sen, minkä edelleen kulutamme, pitää olla tuotettu vastuullisesti, kestävästi ja läpinäkyvästi.

Elämme ilmastokriisiä ja kuudetta massasukupuuttoa. Meidän pitää vähentää kulutusta ylipäänsä ja sen, minkä edelleen kulutamme, pitää olla tuotettu vastuullisesti, kestävästi ja läpinäkyvästi.

Elina Vainikainen

Kunnat ovat isoja toimijoita, joilla on aito mahdollisuus vaikuttaa hankinnoillaan. Ekologisesti kestävät hankinnat ovat tärkeä työkalu ilmastokriisin torjunnassa. Kestävä Helsinki on mahdollinen!

Kunnat ovat isoja toimijoita, joilla on aito mahdollisuus vaikuttaa hankinnoillaan. Ekologisesti kestävät hankinnat ovat tärkeä työkalu ilmastokriisin torjunnassa. Kestävä Helsinki on mahdollinen!

Galia Suárez Katainen

Sitoudun edistämään vastuullisia hankintoja kunnalle.

Sitoudun edistämään vastuullisia hankintoja kunnalle.

Henrik Nyholm

Aina reilun puolella! Kaikenlaiselle riistolle stoppi. Kaupungit, kunnat ja julkinen hallinto tulee olla esitaistelijoina suurelle murrokselle Suomessa; reiluus vaatimukseksi! Vaikka Lidl ei pitänyt lupaustaan reiluista banaaneista _ei missään Suomen julkisessa tilassa_ tule tarjota riistotuotteita.

Aina reilun puolella! Kaikenlaiselle riistolle stoppi. Kaupungit, kunnat ja julkinen hallinto tulee olla esitaistelijoina suurelle murrokselle Suomessa; reiluus vaatimukseksi! Vaikka Lidl ei pitänyt lupaustaan reiluista banaaneista _ei missään Suomen julkisessa tilassa_ tule tarjota riistotuotteita.

Heta Tuura

Vastuullisia hankintoja tehdään tekemällä. Osoittamalla virkamiehille resursseja sen selvittämiseksi, mikä on todellisuudessa vastuullista, mahdollistetaan vastuulliset hankinnat. Vastuullisuus käsittää sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuulliset hankinnat.

Vastuullisia hankintoja tehdään tekemällä. Osoittamalla virkamiehille resursseja sen selvittämiseksi, mikä on todellisuudessa vastuullista, mahdollistetaan vastuulliset hankinnat. Vastuullisuus käsittää sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuulliset hankinnat.

Irja Remekselä

Helsingin kaupungin hankinnat ovat niin suuria, että sillä on merkitystä mitä ja mistä hankintoja tehdään. Hankintoja tekevät kaikki kaupungin toimialat. Usein keskustelu typistyy esim. ruokahankintoihin, joka on vain pieni osa kokonaisuutta. Vastuullisuus tulee näkyä kaikessa hankintatoiminnassa.

Helsingin kaupungin hankinnat ovat niin suuria, että sillä on merkitystä mitä ja mistä hankintoja tehdään. Hankintoja tekevät kaikki kaupungin toimialat. Usein keskustelu typistyy esim. ruokahankintoihin, joka on vain pieni osa kokonaisuutta. Vastuullisuus tulee näkyä kaikessa hankintatoiminnassa.

Kiira Koivunen

Helsinki on Suomen suurin kaupunki, ja sen hankinnoilla on suuri todella suuri painoarvo. Ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden on oltava kaikkien kaupungin hankintojen kärkikriteereinä. Hyvinvoiva Helsinki. Kaikille.

Helsinki on Suomen suurin kaupunki, ja sen hankinnoilla on suuri todella suuri painoarvo. Ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden on oltava kaikkien kaupungin hankintojen kärkikriteereinä. Hyvinvoiva Helsinki. Kaikille.

Laura Kolehmainen

Julkisten hankintojen normaalin toimintatavan tulisi totta kai olla planetaaristen rajojen kunnioittaminen. Julkisissa hankinnoissa täytyy painottaa paljon nykyistä enemmän ekologista ja sosiaalista kestävyyttä sen sijaan, että otetaan vain halvin vaihtoehto. Se on kestävyyden normin luomista.

Julkisten hankintojen normaalin toimintatavan tulisi totta kai olla planetaaristen rajojen kunnioittaminen. Julkisissa hankinnoissa täytyy painottaa paljon nykyistä enemmän ekologista ja sosiaalista kestävyyttä sen sijaan, että otetaan vain halvin vaihtoehto. Se on kestävyyden normin luomista.

Mane Räisänen

Sertifioidut tuotteet ovat hyvä keino varmistaa hankintojen vastuullisuus niin tuotannon kuin ympäristön näkökulmasta.

Sertifioidut tuotteet ovat hyvä keino varmistaa hankintojen vastuullisuus niin tuotannon kuin ympäristön näkökulmasta.

Marika Väisänen

Helsingin tulee olla suunnannäyttäjä julkisten hankintojen vastuullisuudessa ja tehdä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä hankintoja. Hankintoja tulee tehdä yrityksiltä, jonka työntekijöiden työehdot ovat kunnossa sekä tukea kotimaista lähellä tuotettua luomuruokaa.

Helsingin tulee olla suunnannäyttäjä julkisten hankintojen vastuullisuudessa ja tehdä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä hankintoja. Hankintoja tulee tehdä yrityksiltä, jonka työntekijöiden työehdot ovat kunnossa sekä tukea kotimaista lähellä tuotettua luomuruokaa.

Mia Haglund

Julkiset hankinnat ovat merkittävä tapa ohjata tuotantoa sekä ilmasto-ja ympäristöystävällisempään että sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Julkiset hankinnat ovat merkittävä tapa ohjata tuotantoa sekä ilmasto-ja ympäristöystävällisempään että sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Mikko Vuorinen

Mira-Veera Auer

Helsingin pitää olla edelläkävijä vastuullisen ilmastopolitiikan toteuttamisessa. Se on tärkeää niin ilmastolla, ihmisille kuin työllisyydelle.

Vastuulliset hankinnat kuuluvat tiiviinä osana reiluun ilmastopolitiikkaan, jota kunnissa pitää toteuttaa.

Helsingin pitää olla edelläkävijä vastuullisen ilmastopolitiikan toteuttamisessa. Se on tärkeää niin ilmastolla, ihmisille kuin työllisyydelle.

Vastuulliset hankinnat kuuluvat tiiviinä osana reiluun ilmastopolitiikkaan, jota kunnissa pitää toteuttaa.

Paavo Arhinmäki

Kunnat on merkittäviä hankintojen tekijöitä ja Helsinki on suurin kunnista. Siksi Helsingin toiminnalla ja esimerkillä on erityisen suuri merkitys. Siksi sitoudun edistämään vastuullisia hankintoja Helsingissä.

Kunnat on merkittäviä hankintojen tekijöitä ja Helsinki on suurin kunnista. Siksi Helsingin toiminnalla ja esimerkillä on erityisen suuri merkitys. Siksi sitoudun edistämään vastuullisia hankintoja Helsingissä.

Riina Simonen

Suosin omissa hankinnoissani eettistä, ekologista ja kotimaista, ja haluan edistää samaa kuntien hankinnoissa, jos pääsen vaikuttamaan asioihin 🙂

Suosin omissa hankinnoissani eettistä, ekologista ja kotimaista, ja haluan edistää samaa kuntien hankinnoissa, jos pääsen vaikuttamaan asioihin 🙂

Salla Ilona Viitanen

On todella tärkeää, että kuntien hankinnat tehdään vastuullisesti – niin ympäristöä kuin työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

On todella tärkeää, että kuntien hankinnat tehdään vastuullisesti – niin ympäristöä kuin työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Sanna Wuorio

Tuotteilla ja palveluilla on vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Haluan tukea vastuullisia hankintoja!

Tuotteilla ja palveluilla on vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Haluan tukea vastuullisia hankintoja!

Santtu Salmela

Julkisten toimijoiden tulee tehdä hankinnat vastuullisesti, ympäristölle ja sosiaalisesti kestävillä kriteereillä.

Julkisten toimijoiden tulee tehdä hankinnat vastuullisesti, ympäristölle ja sosiaalisesti kestävillä kriteereillä.

Suldaan Said Ahmed

Aion edistää, että Helsingissä hankinnat ovat vastuullisia ympäristön sekä ihmisoikeuksien kannalta.

Aion edistää, että Helsingissä hankinnat ovat vastuullisia ympäristön sekä ihmisoikeuksien kannalta.

Veera Luhtala

Hankintojen kriteeriksi ei kelpaa pelkkä hinta: pihistelemällä nyt keräämme massiivista vastuuvelkaa myöhemmäksi.

Hankintojen kriteeriksi ei kelpaa pelkkä hinta: pihistelemällä nyt keräämme massiivista vastuuvelkaa myöhemmäksi.

Veronika Honkasalo

Minä sitoudun siihen, että kaikissa kunnan hankinnoissa sitoudutaan noudattamaan vastuullisuutta mm. ekologisten, työehtoihin ja ihmisoikeuksiin liittyvien tekijöiden pohjalta.

Minä sitoudun siihen, että kaikissa kunnan hankinnoissa sitoudutaan noudattamaan vastuullisuutta mm. ekologisten, työehtoihin ja ihmisoikeuksiin liittyvien tekijöiden pohjalta.

Hyvinkää

Anu Karvinen

Kysyntä luo paineet tarjonnalle. Tekemällä kunnan sekä myös henkilökohtaiset hankintamme vastuullisesti, sysäämme tuotteiden ja palvelujen toimittajat kohti muutosta, jonka seurauksena vastuullisuudesta tulee valtavirtaa. Simple as that!

Kysyntä luo paineet tarjonnalle. Tekemällä kunnan sekä myös henkilökohtaiset hankintamme vastuullisesti, sysäämme tuotteiden ja palvelujen toimittajat kohti muutosta, jonka seurauksena vastuullisuudesta tulee valtavirtaa. Simple as that!

Johanna Jokinen

Riika Raunisalo

Kunnan pitää olla esimerkkinä ja johtaa valinnoillaan. Ja päättäjät ovat siinäkin avainasemassa. Aloitteestani Hyvinkään ruokapalveluissa, kuten kouluissa, siirrytään luomumaitoon. Tätä tärkeää työtä haluaisin jatkaa.

Kunnan pitää olla esimerkkinä ja johtaa valinnoillaan. Ja päättäjät ovat siinäkin avainasemassa. Aloitteestani Hyvinkään ruokapalveluissa, kuten kouluissa, siirrytään luomumaitoon. Tätä tärkeää työtä haluaisin jatkaa.

Inari

Timo Väisänen

Mielestäni kunnan on hankinnoissaan käytettävä enemmämmän paikkakunnalta saatavia tuotteita! Poron liha ja inarijärven kala pitäisin näkyä useammin esimerkiksi koululaisten ruokalistoissa! Oman kunnan tuotteita on käytettävä, vaikka eivät pystykkään hinnalla kilpailemaan jonkun ”massa tuotteen” kans

Mielestäni kunnan on hankinnoissaan käytettävä enemmämmän paikkakunnalta saatavia tuotteita! Poron liha ja inarijärven kala pitäisin näkyä useammin esimerkiksi koululaisten ruokalistoissa! Oman kunnan tuotteita on käytettävä, vaikka eivät pystykkään hinnalla kilpailemaan jonkun ”massa tuotteen” kans

Joensuu

Alia Dannenberg

Hankintojen vastuullisuudessa on myös otettava huomioon ”maan tavan” eli rakenteellisen korruption vastaisten toimien välttämättömyys!

Hankintojen vastuullisuudessa on myös otettava huomioon ”maan tavan” eli rakenteellisen korruption vastaisten toimien välttämättömyys!

Anni Järvinen

Hankinnoissa on oltava muitakin kriteerejä kuin hinta. Ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit ovat molemmat tärkeitä. Vuonna 2020 ympäristökriteerit huomioitiin jopa 98%:ssa Joensuun kaikista kilpailutuksista. Sosiaalisia kriteerejä ovat mm. esteettömyys, yhdenvertaisuus ja työelämän perusoikeudet.

Hankinnoissa on oltava muitakin kriteerejä kuin hinta. Ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit ovat molemmat tärkeitä. Vuonna 2020 ympäristökriteerit huomioitiin jopa 98%:ssa Joensuun kaikista kilpailutuksista. Sosiaalisia kriteerejä ovat mm. esteettömyys, yhdenvertaisuus ja työelämän perusoikeudet.

Antti Saarelainen

Eeva Abell

Vastuullisilla hankinnoilla enemmän reilua työtä, toimeentuloa ja ympäristö kiittää!

Vastuullisilla hankinnoilla enemmän reilua työtä, toimeentuloa ja ympäristö kiittää!

Esko Marjomaa

Juha-Pekka Reijonen

Miksi hankkia huonolla tavalla tuotettua, jos eettisesti tuotettua on tarjolla?

Miksi hankkia huonolla tavalla tuotettua, jos eettisesti tuotettua on tarjolla?

Maija Kuivalainen

Vastuulliset ja kestävyyskriteerien mukaiset hankinnat turvaavat tulevaisuuden, eivät halvimmat tai hiilimmät!

Vastuulliset ja kestävyyskriteerien mukaiset hankinnat turvaavat tulevaisuuden, eivät halvimmat tai hiilimmät!

Markku Maasilta

Kestävästi ja terveellisesti.

Kestävästi ja terveellisesti.