Uusi avaus: Joutsenmerkki sijoitusrahastoille

Kuluttajien on pian entistä helpompi tehdä vastuullisia valintoja, kun he haluavat sijoittaa rahojaan. Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on luonut kriteerit sijoitusrahastoille. Sijoitusrahastot ovat täysin uusi aluevaltaus Joutsenmerkille.

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Siitä on muodostumassa yhä useammalle sijoittajalle – niin instituutioille kuin yksityishenkilöillekin – sopiva lähestymistapa sijoittamiseen.

Joutsenmerkki teki Pohjoismaisen ministerineuvoston toimesta vuonna 2014 pohjoismaisen esiselvityksen, josta kävi ilmi, että rahastonhoitajat ja sijoittajat ovat kiinnostuneita Joutsenmerkityistä sijoitusrahastoista.

Työ aloitettiin ja nyt Joutsenmerkittyjen sijoitusrahastojen kriteerit ovat lausunnolla helmikuun 2017 loppuun asti. Lausuntoajan jälkeen kriteerit muokataan lopulliseen muotoonsa, ja rahastoyhtiöt voivat hakea Joutsenmerkkiä heinäkuusta alkaen.

-Vastuullinen sijoittaminen on vahvassa kasvussa. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat vastuullisen sijoittamisen kannattajia. Valmisteilla oleva Joutsenmerkki sijoitusrahastoille kertoo sijoittajille, että ympäristömerkitty sijoitusrahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat pyrkineet minimoimaan ympäristöriskit sekä tuottavat ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

-Olen todella innoissani sijoitusmaailman Joutsenmerkistä, jonka avulla kuluttajan on helpompi tehdä vastuullisia sijoitusvalintoja, Magdalena Lönnroth sanoo. Lönnroth on Suomen Ympäristömerkintälautakunnan tuore puheenjohtaja ja Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja.

Mitä Joutsenmerkki sijoitusrahastossa tarkoittaa?

Poissulkeminen

Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia. Ne eivät saa tuottaa energiaa fossiilisista lähteistä. Ne eivät myöskään saa valmistaa tai myydä aseita ja/tai tupakkaa.

Sisältäminen

90 prosenttia Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä on täytynyt läpäistä ESG-analyysi (Environmental, Social  and Governance eli ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvä analyysi). Rahasto saa lisäpisteitä, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja kiertotalouteen.

Vaikuttaminen

Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston kestävä toiminta. Yhtiön on selvitettävä kotisivullaan, mitä sijoitusrahaston osakkeet ja obligaatiot ovat ja päivitettävä tieto vähintään neljä kertaa vuodessa.

-Läpinäkyvyyden avulla halutaan kannustaa yrityksiä muutokseen entistä vastuullisemman ja paremman tulevaisuuden puolesta, Lönnroth valaisee.