Järvisydän hotel

Joutsenmerkityissä hotelleissa ja majoituspalveluissa tehdään monipuolista ja kokonaisvaltaista ympäristötyötä.

  • Energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä
  • Jätteet lajitellaan ja niiden määrää vähennetään tehokkaasti
  • Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja

Yritys Järvisydän Oy

Yrityksen verkkosivut jarvisydan.com

Tuotemerkki Saimaa Holiday

Tuotemerkin verkkosivut saimaaholiday.net/fi

Lupanumero 4055 0470

Tuotetyyppi Hotellit (Hotellit ja ravintolat)
Hotellit (Tuotteet ja palvelut yrityksille)

Kriteerit Hotellit ja majoituspalvelut