Joutsenmerkki SuomiAreenassa: Keskustelu kestävästä kulutuksesta

Joutsenmerkki, Pro Luomu, Marttaliitto, Suomen Tekstiili & Muoti ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys järjestävät SuomiAreenassa Porissa 19.7. klo 16-17 Puuvillan kauppakeskuksessa keskustelun: Kestävä kulutus – kenen vastuulla?

Kuluttaja on ihmeissään, miten toimia vastuullisesti arkipäivän valinnoissa. Mistä voi tietää, onko esimerkiksi vaate tai ruoka vastuullisesti tuotettu? Kenen vastuulla kestävä kulutus on ja mitä itse kukin voi tehdä sen eteen? Keskustelu on katsaus kulutuksen moniin muotoihin ja vastuullisuuden eri näkökulmiin.

Keskustelun teemoja ovat mm.

  • Kemikalisoitumisen vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön
  • Muoviroska ja mikromuovit
  • Ilmastonmuutos ja ruoantuotannon kestävyys
  • Globaalit tuotantoketjut ja sosiaalinen vastuu

Keskustelijoina

  • Nora Malin, Kaupan liiton vastuullisuusryhmä, Stockmann
  • Sirpa Pietikäinen, Europarlamentti
  • Terhi Uusitalo, Ympäristömerkintä Suomi Oy
  • Anna-Kaisa Auvinen, Suomen Tekstiili & Muoti
  • Juuso Joona, Tyynelän tila

Keskustelun juontaa Marianne Heikkilä Marttaliitosta.

Keitä he ovat?

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen on pitkän linjan poliitikko ja Marttaliiton puheenjohtaja. Hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen Euroopan parlamentin jäsenenä. Pietikäinen työskentelee Europarlamentissa ympäristön, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunnassa sekä puheenjohtajana Euroopan parlamentin ruokaryhmässä. Ympäristö ja ruoka ovat hänen sydäntään lähellä.

Nora Malin

Nora Malin toimii Stockmannin kehitysjohtajana ja Kaupan liiton vastuullisuusryhmän jäsenenä. Hän vastaa Stockmannin johtoryhmässä yhteiskuntavastuun strategiasta ja vastuullisuushankkeiden edistämisestä.

Terhi Uusitalo

Terhi Uusitalo on kemisti ja toiminut 10 vuotta Joutsenmerkin asiantuntijana. Hän laatii työkseen Joutsenmerkin pesu- ja puhdistusaineiden sekä kosmetiikan kriteereitä ja vetää Joutsenmerkin pohjoismaista kemikaaliryhmää sekä mikromuoveihin ja nanopartikkeleihin paneutuvaa ryhmää.

Anna-Kaisa Auvinen

Anna-Kaisa Auvinen on toiminut vuodesta 2013 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajana. Hän on keskittynyt työssään liiton uudistamiseen ja nostanut liiton agendalle yhä vahvemmin mm. vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyviä aiheita.

Juuso Joona

Agronomi Juuso Joona on maan viljelijä Tyynelän tilalla Joutsenossa sekä maan parantaja Soilfood Oy:ssä. Joonan mielestä jokaisen ihmisen tulisi olla jollain tavalla osallisena oman ruokansa tuottamisessa, jotta voisimme torjua ympäristönmuutoksen.

Marianne Heikkilä

Marianne Heikkilä on vuodesta 2010 lähtien työskennellyt Marttaliiton pääsihteerinä. Hän on myös järjestön julkaiseman Martat-lehden päätoimittaja sekä mm. valtionvarainministeriön asettaman Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtajana. Heikkilä tunnetaan lisäksi muun muassa kolumnistina, luennoitsijana sekä erilaisten tilaisuuksien juontajana.