Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy
Urho Kekkosen katu 4-6 E (6. krs)
00100 HELSINKI
Puh. +358 (0) 9 6122 5000

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Kinnari, markkinointipäällikkö
minna.kinnari@ecolabel.fi
p. +358 (0) 44 339 5545

3. Rekisterin nimi

Joutsenmerkin nettisivut

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään viestintä-, markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten
– nimi
– sukupuoli
– osoite
– puhelin
– sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioistavastaavalle henkilöille

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.