Rakennustuotteiden ja -materiaalien tietokanta on avattu

Joutsenmerkki on avannut ympäristöystävällisten rakennustuotteiden ja -materiaalien tietokannan.

Tietokanta on tarkoitettu:

  • Joutsenmerkittyjen talojen rakentajille
  • Joutsenmerkittyjen talojen luvanhaltijoille
  • Rakennusmateriaalien toimittajille ko. kohteisiin.

Tietokannassa on tuotteita, joita voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennusprojekteissa. Tuotteet ovat joko ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä) tai ns. tarkastettuja (inspected), jolloin ne ovat läpäisseet Joutsenmerkin talokriteerien vaatimukset.

Mitä hyötyä tietokannasta on?

Tietokanta helpottaa ja nopeuttaa Joutsenmerkin hakemista talolle. Tietokannasta löytyy rakennustuotteita ja –materiaaleja, joita voi käyttää Joutsenmerkityn talon rakentamisessa. Tällöin talon rakentajan ei tarvitse hyväksyttää erikseen jokaista Joutsenmerkittyyn taloon käytettyä tuotetta tai materiaalia. Tietokanta helpottaa Joutsenmerkityn talon hankintojen tekemistä ja nopeuttaa Joutsenmerkki-luvan tarkastamista.

Rakennustuotteiden ja –materiaalien valmistajille tietokanta tarkoittaa uutta myyntiväylää ja mahdollisuutta kasvaviin markkinoihin. Joutsenmerkittyjen talojen määrä kasvaa kaikissa Pohjoismaissa. Maaliskuussa 2016 Joutsenmerkittyjä taloja oli suunnitteilla tai rakenteilla oli yli 4600 asunnon verran. Näihin kohteisiin voidaan käyttää vain Joutsenmerkin tarkastamia tuotteita.

Tietokanta voi myös avata uuden vientikanavan rakennustuotteille ja –materiaaleille. Joutsenmerkittyjä taloja rakennetaan erityisen paljon Ruotsissa. Tietokannan kautta voit päästä kiinni tähän kasvavaan kysyntään.

Lisätietoja