Piste i:n päälle

Ympäristövastuullisuus on tänä päivänä osa kaikkien yritysten toimintaa, enemmän tai vähemmän. Monella edelläkävijällä ympäristövastuutyö on kiinteä osa strategiaa eikä sitä enää käsitellä omana asianaan erillään tuotekehityksestä, tuotannosta, markkinoinnista ja myynnistä.

Usein yrityksen ns. oma tontti on siis hallinnassa tai sitä ainakin pyritään parantamaan ympäristövastuun osalta. On yksi osa-alue, jossa yrityksillä olisi Suomessa petrattavaa. Ja se onnistuu kaiken lisäksi helposti. Nimittäin epäsuorat hankinnat, kuten toimistotarvikkeet, painotuotteet, siivouspalvelut jne.

Epäsuorat hankinnat ovat kuin piste i:n päälle, kun puhutaan yritysten ympäristötyöstä ja sen näkymisestä ulospäin. Mitä viestii yritys, joka valmistaa maailman puhtainta teknologiaa, mutta joka ei omissa palvelu-tai tavarahankinnoissaan aseta mitään vaatimuksia alihankkijoille tai edes kysele näiden perään?

Tervetuloa hankintaverkostoon

Yritys, jossa vastuullisuustyö on osa arkea, kouluttaa myös henkilönsä toteuttamaan tätä strategiaa. Henkilöstön innostaminen ja kannustaminen on tärkeää, sillä vastuullisuustyössä tarvitaan jokaisen panosta.

Hankintoja tekeviä ihmisiä on yrityksissä usein monia. Voi olla aikaa vievää ja hankalaakin saada nämä ihmiset samat pöydän ääreen keskustelemaan hankintojen vastuullisuudesta. Ympäristömerkinnän hankintaverkosto on perustettu antamaan apua juuri tähän haasteeseen.

Verkosto tarjoaa koulutusta, sparrausta ja innostusta ympäristövastuullisten hankintojen tekemiseen. Tällä hetkellä niitä saa parikymmentä suomalaista yritystä. Suurimpia hyötyjä yritykset ovat kokeneet saavansa oman henkilöstön kouluttamiseen. Tärkeää on myös päästä vaihtamaan kokemuksia muiden vastuullisesti toimivien yritysten kanssa.

Verkostossa toivotaan vilkasta ajatusten vaihtoa ja siksi haastammekin kaikki vastuullisesti toimivat yritykset mukaan verkostoon. Lue lisää hankintaverkostosta

Kirjoittaja Hanna Sauroja toimii Ympäristömerkinnän markkinointipäällikkönä.