Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden kriteerit uusittiin

Joutsenmerkin kriteerit nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille on uusittu. Kriteerit on laajennettu koskemaan maantieliikenteen ja biokaasun lämmitys- ja teollisuuskäytön lisäksi merenkulun ja lentoliikenteen biopolttoaineita sekä lämmityksessä ja teollisuudessa käytettäviä nestemäisiä biopolttoaineita.

Uusittujen kriteerien suurimmat muutokset keskittyvät vaatimusten harmonisointiin EU/RED-direktiivin (2009/28/EU) kanssa. Myös kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät on harmonisoitu direktiivin mukaiseksi. Polttoaineen kasvihuonekaasupäästöjen tulee olla alhaiset.

Polttoaineessa käytetyn uusiutuvien raaka-aineiden vaatimusta on tiukennettu. Joutsenmerkityn biokaasun ja lämmityksessä ja teollisuudessa käytettävän nestemäisen polttoaineen on oltava peräisin 100% uusiutuvista raaka-aineista. Nestemäisissä liikennepolttoaineissa tulee olla vähintään 50 % uusiutuvia raaka-aineita.

Polttoaineiden ja uusiutuvien raaka-aineiden on täytettävä vaatimukset muun muassa jäljitettävyydestä ja kestävästä tuotannosta. Raaka-ainevaatimuksilla vähennetään ympäristövaikutuksia, turvataan biodiversiteettiä ja säästetään maapallon resursseja.

Joutsenmerkityissä polttoaineissa on tiettyjen puulajien, palmuöljyn, soijaöljyn ja sokeriruo’on käyttö kielletty, samoin muuntogeenisistä kasveista peräisin olevat raaka-aineet.

Tutustu uusittuihin kriteereihin.