Näin varmistat, että työpaikkasi hankinnat ovat vastuullisia

Ympäristömerkinnän hankintaverkosto kokoontui marraskuussa työpajan merkeissä. Pari tuntia vierähti taas kuin varkain ja päivän päätteeksi olimme astetta viisaampia siitä, kuinka työpaikan hankintoja tehdään vastuullisemmin.

Päivän antina voi sanoa, että maailman pelastaminen vaatii työtä. Onneksi maailmaa voi pelastaa hyvillä teoilla – esimerkiksi hankkimalla ympäristömerkittyjä tuotteita. Tänä päivänä valistuneet yritykset tekevätkin näin. Vastuullisuus on hyvän liiketoiminnan kulmakivi!

Työpaikan vastuullisia hankintoja perattiin kolmessa työpajassa. Tässä lyhyt yhteenveto työpajojen pohdinnoista. Voit ladata muistiinpanot kokonaisuudessaan artikkelin lopusta.

Vastuullisen hankinnan mahdollisuudet, haasteet ja ratkaisut

Työpajassa oltiin yksimielisiä siitä, että vastuulliset hankinnat avaavat monia mahdollisuuksia, jotka johtavat pitkällä aikavälillä parempaan liiketoimintaan.

Suurimpina haasteina koettiin toiminnan jalkauttaminen. Kuinka strategian ja kauniit korulauseet saadaan toimimaan käytännön työssä. Myös vastuullisen toiminnan muuttaminen tulovirraksi mietitytti.

Ratkaisuiksi löydettiin tavanomaisia johtamisen keinoja: tavoitteiden asettaminen, hyvän hankintapolitiikan muodostaminen, koulutus ja perehdytys, sekä asioista puhuminen niin talon sisällä kuin asiakkaillekin.

Näin rakennetaan toimiva hankintapolitiikka

Hankintapolitiikan muodostaminen lähtee liikkeelle tavoitteista. Haluaako yritys olla edelläkävijä ja profiloitua vastuullisuudessa? Hyvässä hankintapolitiikassa on määritelty mihin sillä halutaan vaikuttaa. Hyvä hankintapolitiikka on linjassa yrityksen muiden sitoumusten, tavoitteiden ja ohjeistusten kanssa.

Hankintapolitiikan toteutumiselle tärkeää on johdon tuki. Se antaa hankintayksikölle ja hankkijoille mandaatin toimia tavoitteiden mukaisesti.

Hankintaohjeet ympäristövastuullisiin hankintoihin

Hyvien hankintaohjeiden tulee olla konkreettisia, mitattavia ja tavoitteellisia. Vaatimusten tulee olla seurattavissa. Ohjeiden laatimisessa kannattaa ottaa henkilökunta mukaan prosessiin.

Hankintaohjeissa kannattaa asettaa vaatimuksia ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden hankkimiselle. Ohjeissa kannattaa olla eri tasoja eri tuotteille, sillä saatavauus ja hankinnan vaativuus vaihtelee tuotteiden välillä.

Pelasta maailmaa vähän joka päivä

Ympäristömerkinnän hankintaverkosto kokoaa yhteen yrityksiä, jotka haluavat tehdä ympäristölle hyviä valintoja. Tällä hetkellä verkostossa on mukana noin 20 vastuullista yritystä. Tervetuloa mukaan toimintaan!