Näin teet työpaikallesi vastuullisen hankintapolitiikan

Haluaako yrityksesi olla edelläkävijä vastuullisuudessa? Hyvä, siinä tapauksessa kannattaa laittaa työpaikan hankinnat kuntoon. Jotta tämä tavoite toteutuu, tulee yritykselläsi olla hyvä hankintapolitiikka. Tässä ohjeet vastuullisen hankintapolitiikan laatimiseksi.

Työpaikoille ostetaan vuosittain suuria määriä vessa- ja kopiopaperia, huonekaluja, tietokoneita, siivouspalveluita, tulostimia ja niin edelleen. Näiden hankintojen ympäristövaikutukset ovat usein näkymättömiä virtoja, joita ei seurata vuosiraporteissa tai GRI-raportoinnissa.

Vaikutuksia voi pienentää helpolla tavalla: hankkimalla ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita. Jotta tämä tavoite toteutuu, tulee yritykselläsi olla hyvä hankintapolitiikka. Tässä ohjeet vastuullisen hankintapolitiikan laatimiseksi.

1. Aseta tavoitteet yrityksesi strategian mukaisiksi
Vastuullisen hankintapolitiikan takana on tahtotila. Halu ostaa vastuullisia tuotteita ja palveluita. Yritysmaailmassa tahtotila löytyy visiosta, missiosta ja strategiasta. Jos niistä löytyy vastuullisuus, kannattaa se kirjata myös hankintapolitiikkaan.

Hankintapolitiikan muodostaminen lähtee liikkeelle tavoitteista. Hyvässä hankintapolitiikassa on määritelty mihin sillä halutaan vaikuttaa. Myös kunnianhimon taso on hyvä kirjata. Halutaanko olla edelläkävijä ja noudattaa Best practices -periaatteita? Vai riittääkö alkuun tavanomainen taso?

2. Varmista johdon tuki hankintapolitiikalle
Jotta saat hankintapolitiikkasi elämään käytännössä, tulee sillä olla johdon tuki. Hankintapolitiikka pitää tehdä johdon suostumuksella, toimeksiannosta tai niin että johto on mukana prosessista. Kussakin yrityksessä on oma tapa toimia, toimi sen mukaan.

Oleellista on, että hankintapolitiikka on linjassa yrityksen muiden sitoumusten, tavoitteiden ja ohjeistusten kanssa. Hankintapolitiikan pitää tukea yrityksen strategisia tavoitteita.

3. Tee hankintapolitiikasta yrityksesi näköinen
Hyvä hankintapolitikka on tekijänsä näköinen. Silloin siihen sitoutuvat johdon lisäksi myös työntekijät. Tekijänsä näköinen hankintapolitiikka on myös helppo viestiä ulospäin. Vastuullisuus on kilpailuetu, mutta se edellyttää, että vastuullisista toimenpiteistä kerrotaan asiakkaille. Hankintapolitiikassa kannattaa käyttää sellaisia sanamuotoja, joihin on helppo tarttua.

Jos lähdet luomaan yrityksesi hankintapolitiikka nollasta, ei heti alkuun kannata lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta. Keskity ensin olennaisimpiin hankintoihin, sekä sellaisiin joihin voit vaikuttaa helposti. Osaamisen karttuessa voit päivittää ja syventää hankintapolitiikkaasi.

4. Ota mallia hyvästä esimerkistä
Voit ladata sivun oikeasta laidasta hyvän esimerkin, FIBSin hankintapolitiikan. FIBS on pieni organisaatio, joka edistää vastuullista liiketoimintaa. Luonnollisesti FIBSillä on korkea kunnianhimo myös omissa hankinnoissa.

FIBSin hankintapolitiikka on tekijänsä näköinen. Siinä on keskitytty FIBSille olennaisiin asioihin. Käytetty kieli on viestinnällisesti oivaltavaa, esimerkiksi sanamuoto ”näistä emme tingi”. Lisäksi dokumentti on sopivan mittainen.

PS. Tiesitkö, että FIBS on Ympäristömerkinnän hankintaverkoston jäsen. Verkosto auttaa yrityksiä tekemään vastuullisia hankintoja. Verkosto auttaa yrityksiä mm. laatimaan oman hankintapolitiikan. Tervetuloa mukaan verkoston toimintaan!