Minilausunto: Joutsenmerkin kriteeriehdotus ravintoloille

Joutsenmerkin kriteeriehdotus on minilausuntokierroksella koskien  ravintoloiden vaihtoehtoisia vaatimuksia. Pyydämme lausunnot alla olevalla vastauslomakkeella tiistaihin 15.8.2017 mennessä, mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Ladattavat asiakirjat:
Englanninkielinen kriteeridokumentti
Englanninkielisen taustamuistion kappale 6 vaihtoehtoiset vaatimukset

Ruotsinkielinen kriteeridokumentti
Ruotsinkielisen taustamuistion kappale 6 vaihtoehtoiset vaatimukset

Lähetämme pyydettäessä asiakirjat postitse.

Lausunnot voi lähettää vastauslomakkeella, sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi tai
postitse osoitteeseen: Ympäristömerkintä, PL 489, 00101 Helsinki

Lisätietoja: Karin Bergbom puh. 045 657 8888
karin.bergbom@ecolabel.fi tai joutsen@ecolabel.fi

Ravintoloiden vaihtoehtoiset vaatimukset

Ravintoloiden vaihtoehtoisia vaatimuksia on valmisteltu yhteispohjoismaisesti. Kriteeriehdotus koskee ainoastaan ravintoloita, jotka eivät kuulu hotellitoimintaan esim. lounas-, opiskelija- ja henkilöstöravintolat. Ketjuravintolat kuuluvat määritelmään.

Pohjoismainen ympäristömerkintä haluaa helpottaa hotellin ulkopuolisten ravintoloiden vaatimusten dokumentointia. Ravintoloille on siksi kehitetty paremmin ravintolatoimintaan soveltuvia vaihtoehtoisia vaatimuksia (kriteeridokumentin kappale 5). Suurimmat muutokset koskevat energian- ja vedenkulutusta, jätteitä/ruokahävikkiä sekä luomuelintarvikkeita.

Pyydämme kommentteja erityisesti seuraaviin vaatimuksiin:

O40 Purchases of new energy-intensive equipment (Uutena hankitut energiaa kuluttavat laitteet)
– Onko vaatimuksen mukaista dokumentaatiota mahdollista saada?
– Pystyvätkö ravintolat vaikuttamaan laitehankintoihin?

O41 Training in efficient use of energy-intensive equipment (Koulutus energiaa kuluttavien laitteiden tehokkaaseen käyttöön)
– Pystyykö energiankulutusta vähentämään vaikuttamalla henkilökunnan toimintaan koulutuksen avulla?
– Onko teillä ehdotuksia koulutukseen mukan otettavista asioista?

O42 ja P40 Energy and water-efficincy actions (Energian ja veden kulutusta vähentävät toimenpiteet)
– Voiko ehdotettuja toimenpiteitä täydentää muilla tavoilla?
– Onko vaatimus ”omat toimenpiteet” relevantti? Onko teillä esimerkkejä vastaavista toimenpiteistä?

O43 Constant measurements of waste amounts (Ruokahävikin mittaaminen)
– Onko ruokahävikin mittaaminen ja analysointi tarpeellista?
– Sopiiko ravintolalle, että ruokahävikkiä mitataan kaksi kertaa vuodessa yhden viikon ajan?

 P41 Actions to reduce environmental impact by reducing food waste (Toimenpiteet ympäristökuormituksen pienentämiseen ruokahävikkiä vähentämällä)
– Ovatko toimenpiteet, jotka antavat pisteitä ravintoloille tarpeellisia?
– Soveltuvatko vaatimukset kaikentyyppisille ravintoloille?
– Onko toimenpiteiden dokumentointi vaikeata?
– Onko teillä muita ehdotuksia toimenpiteiksi?

 O45 Minimum proportion of organic food and beverages (Luomuelintarvikkeiden ja -juomien vähimmäismäärä)
Vaatimusta luomuelintarvikkeiden ja -juomien määrästä on tiukennettu ja vaatimustaso vastaa olemassaolevia luomumerkintäjärjestelmiä.
– Onko ehdotettu luomuelintarvikkeiden ja – juomien vähimmäismäärä sopiva?
– Huomio: vaatimuksissa O45 ja P42 Suomen kohdalla termi ”Ladybird” tarkoittaa   leppäkerttumerkkiä, joka on Luomuliiton myöntämä ja valvoma luomumerkki.

Kuka voi antaa lausunnon?
Kaikki asiasta kiinnostunet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aikataulu
Lausuntojakso päättyy tiistaina 15.8.2017. Kun Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on käynyt läpi kaikki kommentit ja hyväksynyt kriteerit, lausuntoyhteenveto julkaistaan kotisivuillamme.