Lausuntopyyntö – kiellettyjen puulajien lista

Pohjoismainen ympäristömerkintä haluaa kommentteja kiellettyjen puiden listalla oleviin lajeihin: mitä lajeja voisi poistaa ja mitä lajeja pitäisi lisätä.

Kiellettyjen puulajien lista

Listalla olevat lajit perustuvat kansainvälisen luonnonsuojeluliiton  IUCN:n punaiseen kirjaan ja CITES:ksen lisäksi Rainforest Foundation Norwayn listaan trooppisista puulajeista. Siperian lehtikuusi on listalla, koska se on yleinen boreaalisilla IFL-alueilla ja sitä käytetään pohjoismaisessa rakennusteollisuudessa.

Miksi Pohjoismaisella ympäristömerkinnällä on vaatimuksia puuraaka-aineille?

Joutsenmerkki asettaa puuraaka-aineille tiukat sertifiointivaatimukset. Metsäsertifiointijärjestelmät FSC ja PEFC ovat hyviä välineitä kestävälle metsänhoidolle ja tukevat puupohjaisten raaka-aineiden Joutsenmerkin vaatimuksia. Näiden järjestelmien eräänä haasteena on puuhakkuiden ulottuminen IFL-alueille (Intact Forest Landscape eli laajat, koskemattomat metsäalueet).

Pohjoismainen ympäristömerkinnän vaatimuksissa pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Näin ollen maapallon jäljellä olevien IFL -alueiden ja uhanalaisten lajien suojelu on tärkeää. Moni IFL- alue ja laji ovat trooppisilta alueilta, mutta myös boreaalisilta alueilta, kuten Venäjältä. Alueilla esiintyy laittomia hakkuita, korruptiota ja siellä olevilla mailla voi olla heikko lainsäädäntö.

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyrkii vähentämään riskiä, että IFL-alueilta tai laittomasti hakattuja puuraaka-aineita käytetään Joutsenmerkkituotteissa. Tätä varten on laadittu lista kielletyistä puulajeista, joita ei sallita Joutsenmerkityissä tuotteissa. Kielto koskee myös sertifioituja puulajeja. Pitkällä aikavälillä on todennäköistä että FSC/PEFC-järjestelmiä ja lainsäädäntöä  kehitetään niin, että puulistaa lyhennetään tai se voidaan jopa poistaa.

Joutsenmerkin puuvaatimusten kehittyminen

Pohjoismaisella ympäristömerkillä on ollut kestävän metsänhoidon vaatimukset vuodesta 1998. Metsänhoidon vaatimusten aikaisemmissa versioissa on vaadittu, että puu on laillisesti hakattu ja osa sertifioitu. Vuonna 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä julkisti uudet vaatimukset puutavaralle. Vaatimukset ovat käytössä kaikissa Joutsenmerkin kriteereissä, joissa käytetään puuraaka-aineita.

Nyt kiellettyjen puulajien listaa uusitaan ja lausuntokierroksella saadut kommentit otetaan huomioon, kun Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta hyväksyy lopullisen puulistan syksyllä 2019.

Lausuntoaika ja -materiaalit

Mielellään englannin- tai ruotsinkieliset lausunnot pyydämme osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi
Lausuntoaika on 25.2.-26.4.2019

Lisätietoja: Karin Bergbom, karin.bergbom@ecolabel.fi