Ajoneuvon polttoaineet sekä biokaasu lämmitykseen ja teollisuuden käyttöön

Joutsenmerkityn ajoneuvon polttoaineen raaka-ainista vähintään 1/3 (tilavuus- %) on oltava uusiutuvia, jos polttoaine on valmistettu toisen sukupolven polttoaineista. Jos polttoaine on valmistettu ensimmäisen sukupolven polttoaineista, on uusiutuvia raaka-aineita oltava vähintään ½ (tilavuus- %). Uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyys varmistetaan uusiutuvan energian direktiiviin perustuvalla massataselaskelmalla.

Biokaasulle lämmitykseen ja teollisuuskäyttöön vaaditaan 100 %:n osuus uusiutuvia raaka-aineita.

Joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine tuottaa elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna vain vähän kasvihuonekaasuja. Joutsenmerkityn ajoneuvon polttoaineen tuotantoon käytetyn energian määrää on rajoitettu, jolloin varmistetaan, että polttoaineen tuotantoon ei ole käytetty kohtuuttoman suurta energiamäärää. Kriteerit on harmonisoitu uusiutuvan energian direktiivin mukaisiksi.

Joutsenmerkityn ajoneuvon polttoaineen kaikki kasviperäiset raaka-aineet on oltava jäljitettävissä – eli hakijan on dokumentoitava, mistä raaka-aineet ovat peräisin. Hakijan on myös varmistettava, että raaka-aine ei ole peräisin alueilta, joilla biologinen monimuotoisuus tai sosiaaliset arvot ovat uhattuina. Kestävän viljelyn turvaamiseksi asetetaan tietyille raaka-aineille sertifiointivaatimus. Joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine täyttää uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit.

Joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine ei saa aiheuttaa suurempaa syöpäriskiä kuin perinteiset fossiiliset polttoaineet. Polttoaine ei saa sisältää ei-konventionaalisia fossiilisia polttoaineita kuten tervahiekkaa tai liuskeöljyä.

Torjunta-aineita kestävien ja hyönteisresistenttien muuntogeenisten kasvien käyttö ei ole sallittua Joutsenmerkityssä polttoaineessa.

Polttoaineen laatu varmistetaan edellyttämällä, että tietyt polttoainestandardit täyttyvät.

Versio 2.5 Voimassa 15.06.2012 - 31.10.2018

Kriteeridokumentit

Täytettävät lomakkeet

Joutsenmerkin maksut

Lisätietoja

Harri Hotulainen 09 6122 5108 0400 417 884

Myynti ja markkinointi

Petri Väisänen 09 6122 5101 040 183 4118