Painolaitokset

Sekä painolaitos että sen painotuotteet voivat olla Joutsenmerkittyjä. Joutsenmerkki haetaan itse painolaitokselle ja vain Joutsenmerkitty painolaitos voi painaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita.

Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää painolle, sen toiminnan tulee täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat mm. käytettyjen papereiden ja kemikaalien laatua ja määrää, painoprosessissa syntyviä päästöjä ja jätteitä, energiankäyttöä sekä työturvallisuutta ja laadunvarmistusta.  Lisäksi tuotteiden on oltava kierrätettäviä. Käytetyt paperit ja kemikaalit ovat tarkastettuja, joten ne eivät ole oikein käytettyinä vahingollisia ympäristölle tai terveydelle.

Joutsenmerkitty paino voi lisätä Joutsenmerkin painotuotteeseen silloin, kun painotuotteen paperista vähintään 90 % täyttää painopapereita koskevat ympäristömerkkivaatimukset, eikä painotuote tai sen pakkaus sisällä PVC:tä.

Hakemusta varten täytetään hakemuslomake (alapuolella).
Hakemus laaditaan sähköisesti My Swan Account portaalissa.
Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat ympäristömerkinnästä.

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kotisivulla on hakuohje englanniksi.

Tietoa paperikriteereistä ja hakemisesta

Painolaitosten ja painotuotteiden uusi kriteeriehdotus lausunnolla 30.6.2020 saakka.

Versio 5.15 Voimassa 15.12.2011 - 30.06.2022

Kriteeridokumentit

Paperituotteiden perusmoduuli

Paperituotteiden kemikaalimoduuli

Hakemuslomake

Joutsenmerkin maksut

Ensimmäinen hakemus: 3 000 €/tuotantopaikka
Uusintahakemus:           1 500 €/tuotantopaikka

Laajennukset ja muutokset tuntiveloituksena:

  • < 4 h: 375 €/h
  • < 8 h: 750 €/h
  • ≥ 8 h: 1 500 €

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta. Sekä hakijan että valmistajan on oltava mikroyritys.

Pohjoismaiden ulkopuolisten matkojen tarkastuskäyntimaksut:
Eurooppa 1 500 € , muu maailma 2 500 €.
Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Vuosimaksu:
 a) Kun paperinkulutus on alle 2000 tonnia vuodessa:
Vuosimaksu lasketaan kertomalla käytetty paperitonnimäärä arvolla 1,5 €/tonni.

b) Kun paperinkulutus on yli 2 00 tonnia vuodessa:
Vuosimaksu lasketaan kertomalla paperit onnimäärä (2000) arvolla 1,5 € /tonni. Yli 2000 tonnin ylittävän paperimäärän osuus kerrotaan arvolla 0,5 €/tonni. Saadut euromääräiset summat lasketaan yhteen.

Käytetyllä paperitonnimäärällä tarkoitetaan joko luvanhaltijan tai luvanhaltijan alihankkijoiden vuosittain käyttämää paperi n kokonaismäärää tuotannossa Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ulkopuolista paperinkäyttöä ei lasketa vuosimaksuun. Mikäli painolaitoksen paperinkulutus on huomattavasti suurempaa kuin sisään ostettu paperimäärä (esim. jos käytetään asiakkaan toimittamaa paperia), voi Pohjoismainen ympäristömerkintä arvioida maksuperusteeksi koko painon käyttämän paperitonnimäärän.

Yhdessä maassa toimiva konserni voi halutessaan yhdistää tuotantopaikkojen paperinkulutukset ennen vuosimaksun laskemista.

Minimimaksu on 2 000 €/vuosi/tuotantopaikka ja maksimimaksu on
15 000 €/vuosi/tuotantopaikka.

 

Hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Harri Hotulainen 09 6122 5108 0400 417 884

Myynti ja markkinointi

Sari Korteniemi 09 6122 5065 045 205 5662