Kaupan kriteereitä uudistetaan sopimaan kauppaketjuille

Joutsenmerkin kriteerit kaupoille uudistuvat. Ehdotus uudeksi kriteeriksi on nyt lausuntojaksolla. Tavoitteena on kiristää kriteerin vaatimustasoa ja samalla muuttaa kriteeriä sopivammaksi kaupan alan liiketoimintamalliin. Uudistuksen tavoitteena on vähentää kauppaketjun työtä Joutsenmerkin hakemiseksi ja mahdollistaa merkin tehokkaampi käyttö markkinoinnissa.

Joutsenmerkin kriteerit kaupoille uudistuvat. Ehdotus uudeksi kriteeriksi on nyt lausuntojaksolla. Tavoitteena on kiristää kriteerin vaatimustasoa ja samalla muuttaa kriteeriä sopivammaksi kaupan alan liiketoimintamalliin. Uudistuksen tavoitteena on vähentää kauppaketjun työtä Joutsenmerkin hakemiseksi ja mahdollistaa merkin tehokkaampi käyttö markkinoinnissa.

Joutsenmerkki pyrkii uudistamaan kaupan kriteeriä niin, että se sopisi paremmin kaupan liiketoimintamallille. Koska kaupan toiminta on hyvin ketjuohjattua, pyritään myös Joutsenmerkin kriteereitä uudistamaan niin, että Joutsenmerkkiä voi hakea helpommin koko kauppaketjulle. Ympäristövaikutuksissa keskitytään valikoimaan, energiankulutukseen ja jätteisiin.

Joutsenmerkitty kauppaketju

Tulevaisuudessa kauppa voi toimittaa hakemustiedot keskitetysti ketjutasolta, jolloin merkin hakeminen koko ketjulle helpottuu. Enää kauppaketjun ei tarvitse todentaa kaikkia asioita yksittäisen kaupan tasolla. Muutos helpottaa merkin käyttöä ketjumarkkinoinnissa, mm. TV-, printti- ja digimainonnassa.  Ketju-ajattelun rinnalla säilytetään mahdollisuus hakea Joutsenmerkki yksittäiselle kaupalle.

Yksinkertaisempaa vertailua energian käytöstä

Joutsenmerkin kriteeri kaupoille on aiemmin edellyttänyt melko työlästä laskentaa energiankulutuksen osalta. Yksittäisen kaupan energian kulutusta on verrattu teoreettiseen optimikauppaan, mikä on edellyttänyt paljon taustatietojen selvittämistä. Nyt vaihtoehtoiseksi laskentamalliksi ehdotetaan yksinkertaista laskukaavaa, jossa kulutetun energian määrää suhteutetaan kaupan pinta-alaan, sekä kylmä – ja pakkastuotteiden osuuteen myynnistä.

Toki tässäkin laskentamallissa on haasteensa. Esimerkiksi kauppakeskuksissa tai kivijalassa  sijaitsevan kaupan on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada selville osuuttaan tietyistä koko kiinteistön kulutuksesta esimerkiksi ilmanvaihdon osalta. Näissä tapauksissa kaupan osa tiedoista arvioidaan suhteessa koko kiinteistöön.

Ympäristöystävällisempää valikoimaa

Joutsenmerkityssä kaupassa edellytetään että valikoimassa on runsaasti luomua ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Tulevaisuudessa tietoja ei tarvitse eritellä yksittäisen kaupan osalta, vaan oleellista on koko kauppaketjun keskiarvo.

Lausuntoehdotuksessa kauppaketjun elintarvikkeiden ja juomien myynnistä vähintään 1,7 % on oltava luomutuotteita, kulutustavaroista vähintään 9 % on oltava ympäristömerkittyjä tuotteita.

Jätehuollosta kiertotalouteen

Joutsenmerkin kriteerit ohjaavat kauppoja toimimaan kiertotalouden mukaisesti. Lajittelemattoman ja poltettavaksi menevän jätteen rajaa on tiukennettu. Uudeksi vaatimukseksi on otettu ruokahävikin mittaaminen.

Jätteiden osalta kaupoilla on samantyyppinen ongelma kuin energian osalta. Kaikilla kaupoilla ei ole omaa jätehuonetta. Ongelmaan pyritään hakemaan mahdollisimman hyvin toimiva ratkaisu.

Onko Suomen kauppojen tulevaisuus Joutsenmerkitty?

Toivomme että uudistuksen avulla näkisimme Suomessa ensimmäisen Joutsenmerkityn kauppaketjun. Muissa Pohjoismaissa Joutsenmerkittyjä kauppoja on jo satoja kappaleita – Suomessa ei tällä hetkellä yhtään. Kannustamme kuluttajia olemaan aktiivisia ja vaatimaan kaupaltaan parasta, myös ympäristön osalta.

Ehdotus uudeksi kaupan kriteeriksi on lausuntojaksolla 3.3.2016 saakka. Ehdotusta kehitetään annettujen lausuntojen perusteella. Voit tutustua ehdotukseen täällä.