Joutsenmerkki kieltää palmuöljyn käytön kynttilöissä

Indonesian hallitsemattomat maasto- ja metsäpalot ovat aiheuttaneet merkittäviä ympäristöhaittoja. Palojen taustalla on kulottamalla tehty raivaaminen muun muassa palmuöljyplantaaseja varten. Joutsenmerkki kieltää palmuöljyn käyttämisen uusissa kynttilä-kriteereissään.

Indonesian palot ovat aiheuttaneet merkittäviä ympäristöhaittoja. Palot ovat tuhonneet yli kaksi miljoonaa hehtaaria metsää ja maata, heikentäneet luonnon monimuotoisuutta, päästäneet ilmaan miljoonia tonneja hiilidioksidia, sekä aiheuttaneet terveydelle haitallista savusumua.

Palmuöljyllä yhteys merkittäviin ympäristöhaittoihin

Indonesian hiilidioksidipäästöt ovat hetkittäin olleet suuremmat kuin Yhdysvaltojen tai Kiinan. Paloista noussut savusumu on aiheuttanut hengitystiesairauksia sadoille tuhansille ihmisille. Kouluja on suljettu sankan savun vuoksi.

Ongelman taustalla on maa- ja metsätalousmaan raivaaminen kulottamalla. Sademetsää ja muuta maa-alaa raivataan mm. palmuöljyplantaaseja varten. Tämä on heikentänyt biodiversitettiä, eli luonnon monimuotoisuutta. Plantaasit keskittyvät vain yhden lajin viljelyyn ja vievät elintilaa monelta lajilta, mm. orangeilta.

Plantaaseja raivataan palmuöljyn kasvavan kysynnän takia. Palmuöljyä käytetään esimerkiksi elintarvikkeisiin, biopolttoaineisiin ja kynttilöihin. Palmuöljyn tuotannon haitallisia vaikutuksia on vähennetty mm. RSPO-sertifioinnilla. Järjestelmä on samantyyppinen kuin PEFC- ja FSC – metsäsertifioinnit, mutta vaatimuksiltaan ja toimintatavoiltaan heikompi.

Kynttilöiden kriteerit kiristyvät

Joutsenmerkki on juuri julkaissut uudet kriteerit kynttilöille. Joutsenmerkki edellyttää, että vähintään 90 % kynttilän raaka-aineista on oltava uusiutuvia. Palmuöljy on uusiutuva raaka-aine, mutta sen tuotannolla on haitallisia vaikutuksia. Vaikka tuotantoon on olemassa sertifiointijärjestelmä, päätti Joutsenmerkki kieltää palmuöljyn käytön kokonaan. Kynttilöiden valmistukseen on saatavilla muitakin hyviä raaka-aineita.

Kiristyvien kriteerien avulla halutaan varmistaa se että Joutsenmerkitty kynttilä on tulevaisuudessa entistäkin parempi valinta ympäristölle. Suomessa on saatavilla useita erilaisia Joutsenmerkittyjä kynttilöitä, mm. kruunu-, antiikki- ja lämpökynttilöitä. Katso Joutsenmerkityt kynttilät täältä.