Joutsenmerkin tekstiilien ja nahkatuotteiden kriteeriehdotus on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja tekstiilien ja nahkatuotteiden kriteeriehdotukseen.

Kaikki lausunnot ovat erittäin tärkeitä pohjoismaisessa kriteerikehityksessä ja lausuntoja käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Joutsenmerkin kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta ja Joutsenmerkityt tekstiilit ja nahkatuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset.

Lausuntoaikaa on perjantaihin 31.7.2020 saakka. Lausunnot toivomme mielellään englannin kielellä.

Ladattavat asiakirjat

Kerro, jos haluat paperikopiot, niin postitamme ne.

Joutsenmerkin tekstiililupa (Sertifikaattimalli)

Luvan rakennetta on muutettu siten, että lupa on nyt kaksiosainen ja sisältää sekä tuotemerkin omistajan että tuotannosta vastaavan tahon luvat.

Brand owner -lupa on yrityksille, jotka myyvät Joutsenmerkittyjä tuotteita omalla tuotemerkillään tai tuovat Joutsenmerkittyjä tuotteita markkinoille. Tuotteita ovat esim. kuidut, langat, kankaat tai valmiit tuotteet. Tuotemerkin omistajan lupa käyttää aina yhtä tai useampaa tuotantolupaa.

Tuotantolupa on taustalla oleva lupa, jossa on dokumentoitu kaikki ympäristövaatimukset. Tuotantolupa ei anna oikeutta tuoda Joutsenmerkittyjä tuotteita markkinoille. Tuotantolupa liittyy prosessien ja toimitusketjun dokumentointiin ja on yleensä tekstiilinvalmistajalla, joka toimittaa tekstiilin tuotemerkin omistajalle.

Tuotemerkin omistajalla, joka on myös tekstiilinvalmistaja, on aina oltava sekä brand owner -lupa että tuotantolupa. Kun taas tuotemerkin omistaja, jonka valmistuksen tekee alihankkija, voi käyttää joko alihankkijan tuotantolupaa tai omistaa itse tuotantoluvan.

Yhteenveto vaatimuksista

Jotta yksittäiselle toimijalle olisi helpompi löytää heitä koskevat vaatimukset, olemme tehneet vaatimuksista yhteenvedon. Yhteenveto on jaettu tuotantoketjun eri vaiheisiin ja prosesseihin. Toimijaa voi koskea useampikin vaatimus riippuen siitä, kuinka monta ketjun vaihetta toiminta kattaa.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista kohdista

  • Puuvilla: Neitseellisen puuvillan on oltava 100 % luomua. Tietyille työvaatteille hyväksytään vaihtoehtoisesti 100 % BCI:n, Reilun kaupan tai Cotton Made in African mukaan serifioidut kuidut. (vaatimus O14)
  • Synteettisten kuitujen on perustuttava joko kierrätys- tai biopohjaiseen materiaaliin. (vaatimukset O25, O26 ja O27)
  • Regeneroidut selluloosakuidut on valmistettava kierrätys- tai sertifioidusta kuidusta ja itse kuidun tuotannon on oltava jätevedetöntä (O23 ja O24).
  • Kierrätyskuidulle on dokumentoitava haitallisten aineiden testausvaatimukset. (vaatimus O28)
  • Kemikaalivaatimukset: vaatimusten rakennetta on muutettu ja vaatimuksia on tiukennettu. Ehdotetut vaatimukset sulkevat pois tietyt luokitukset kuten CMR-aineet kemikaaleista ja niiden sisältyvistä aineista, riippumatta kyseessä olevan kemikaalin tyypistä. Kiellettyjen aineiden lista kattaa kaikki tuotantokemikaalit (mm. vaatimukset O31, O32 ja O33)
  • Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen: Energian- ja vedenkulutusta koskevaa vaatimusta on laajennettu ottamalla käyttöön vähintään BAT-tekniikat energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi. (vaatimus O45)
  • Kestävyys: Uusi kulutuskestävyysvaatimus tietyille tekstiilituotteille, esim. sisustuskankaille, työvaatteille ja ulkovaatteille. (vaatimus O74).
  • Uudet vaatimukset pakkauksen kierrätettävyydelle: Kuluttajapakkaukset on suunniteltava kierrätykseen sopiviksi (vaatimukset O85, O86 ja O87).
  • Myymättömät tekstiilit: Uusi vaatimus sekä tuotemerkin omistajalle että tekstiilien valmistajalle, myymättömiä tekstiilejä ei saa polttaa eikä viedä kaatopaikale (O2 ja O82).

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki asiasta kiinnostuneet  voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kemikaalitoimittajille, alihankkijoille, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Kuinka lausunnot toimitetaan

Lausuntoaika on perjantaihin 31.7.2020 saakka. Lausunnon voi lähettää vastauslomakkeella tai osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen:
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta käsittelee kriteeriehdotuksen ja Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä. Vastauksista ja uusista kriteereistä koottu lausuntoyhteenveto on julkinen.

Lisätietoja:
Niina Tanskanen, niina.tanskanen@ecolabel.fi