Kuvituskuva verkkokauppakuljetuksista. Rekka maantiellä.

Joutsenmerkin kriteeriehdotus verkkokauppakuljetuksille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja koskien Joutsenmerkin uusia verkkokauppakuljetusten kriteerejä.

Kaikki lausunnot ovat erittäin tärkeitä kriteerien laadun varmistamiseksi. Kuka tahansa kriteerien kehittämisestä kiinnostunut voi antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille.

Pyydämme lausuntoja viimeistään 31.8.2022.

Ladattavat dokumentit

Webinaari

Pohjoismainen ympäristömerkintä järjestää kaksi webinaaria, joissa esitellään kriteeriehdotusta ja joissa voitte esittää kysymyksiä:

  • 20. kesäkuuta klo 14–15.30 Suomen aikaa (ruotsinkielinen)
  • 19. elokuuta klo 10–11.00 Suomen aikaa (englanninkielinen)

Ilmoittautuminen sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi, viestiin otsikoksi Verkkokauppakuljetusten webinaari.

Joutsenmerkin kriteerit verkkokauppakuljetuksille:

  • Vaatimuksia ilmasto- ja ympäristövaikutuksille sekä sosiaalisille näkökohdille.
  • Kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa kuljetukset ovat tehokkaita ja jossa käytetään sähköautoja ja uusiutuvia polttoaineita.
  • Edellyttää kuljetusten optimointia.

Kaikki kommentit ovat tervetulleita. Toivomme kommentteja erityisesti näistä kohdista:

  • Liitteen 3 allokointiperiaatteet. Kuljetusverkosto on vaihtelevassa määrin integroitu verkosto, jossa kuljetetaan sekä verkkokaupan tavaroita että myös muita tavaroita.
  • Vaatimus O11 Raja-arvot. Kuljetusten raja-arvoissa on otettu huomioon maantieteelliset erot. Toimitukset harvaan asutuilla alueilla ja Pohjoismaiden pohjoisosissa aiheuttavat haasteita sähköajoneuvojen ja uusiutuvien polttoaineiden suhteen. Samalla kaikkien asukkaiden pääsy verkkokauppaan on tärkeää kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • STEP-laskentatyökalua käytetään vaatimusten O5–O7 raportointiin. Tietojen syöttämisen säännöt ja periaatteet on kuvattu liitteessä 2. Toivomme kommentteja liitteestä 2 sekä laskentatyökalusta.
  • Palmuöljyn käyttökiellon dokumentointi, vaatimus O8. Uusiutuva polttoaine on tuotettava kestävistä raaka-aineista ja näin ollen palmuöljy sekä sen rasvahappotisle PFAD ovat kiellettyjä. Suomen viranomaiset määrittelevät PFAD:n jäännöstuotteeksi, kun muut Pohjoismaat luokittelevat PFAD:n sivutuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että Suomessa sekä biodieselissä että biodieseliä sisältävässä fossiilisessa dieselissä voi olla PFAD:ta.
  • Vaatimus O19. Verkkokaupan maksuvaiheessa näkyvä Joutsenmerkki ja merkin tarkoitusta selittävä teksti.

Lausuntojen lähetys

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi. Laita otsikoksi Verkkokauppakuljetusten lausunto. Toivomme lausuntovastaukset englannin- tai ruotsinkielisinä viimeistään 31.8.2022.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntojakson jälkeen lausunnot kootaan ja arvioidaan pohjoismaisesti. Sen jälkeen tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Lopuksi Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkintälautakunnan kommentit kootaan lausuntoyhteenvetoon. Yhteenveto on julkinen ja julkistamme sen kotisivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Lisätietoja

Karin Bergbom
kriteeripäällikkö
karin.bergbom@ecolabel.fi