Kollaasi neljästä rakennuksesta. Kuvituskuva Joutsenmerkityistä taloista.

Joutsenmerkin kriteeriehdotus uudisrakennuksille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja koskien uudisrakennuksia. Uusiin kriteereihin sisältyvät asuinrakennukset, opetusrakennukset ja toimistorakennukset.

Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Lausuntoaika on 12.1.–14.3.2022.

Ladattavat dokumentit

Mikä on muuttunut?

• Kriteerit sisältävät nyt myös toimistorakennukset, nykyisten kriteerien (generaatio 3) rakennustyyppien (pientalot, kerrostalot sekä koulu- ja päiväkotirakennukset) lisäksi.

• Kiertotaloutta käsittelevässä osiossa on sekä uudistettuja vaatimuksia että kokonaan uusia vaatimuksia jätteen syntymisen ehkäisyyn, uusiutuvien materiaalien käyttöön sekä pakollinen vaatimus rakennustuotteiden ja -materiaalien uudelleenkäytöstä. Rakennus on rakennettava purettavuus- ja muunneltavuusperiaatteiden mukaisesti.

• Ilmasto-osiossa ehdotetaan pakollisena vaatimuksena kansallisesti mukautettuja arviointeja vähähiilisyydestä. Kansalliset raja-arvot asetetaan myöhemmin ja ne sisällytetään kriteereihin lausuntokierroksen jälkeen. Kriteereissä on tiukat vaatimukset materiaaleille, joilla on suuri ilmastovaikutus, kuten betoni, teräs ja alumiini. Uutena pakollisena vaatimuksena on vaatimus fossiilivapaille rakennustyömaille ja uusi pistevaatimus fossiilivapaille rakennuskoneille.

• Osiossa energia, uudet raja-arvot on asetettu rakennuksen energiankäytölle. Vaatimus kattaa nyt myös Islannin. Vettä säästävät saniteettikalusteet ovat pakollisena vaatimuksena.

• Kaikki sisäilmastoa koskevat vaatimukset on päivitetty. Vaatimuksia on selkeytetty, tiukennettu ja joitain uusia vaatimuksia on lisätty. Päivänvalovaatimus on uudistettu uuden eurooppalaisen standardin EN17037 mukaisesti. Lämpöviihtyvyydestä on tullut pakollinen vaatimus. Pakollinen vaatimus asuinrakennusten sisäakustiikalle on lisätty. Kaikki rakennukset tulee aina rakentaa radonturvallisiksi ja sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ehdotetaan uutta pakollista vaatimusta.

• Vaatimukset kemiallisten tuotteiden ja rakennustuotteiden ja -materiaalien sisältyville aineosille on uusittu lähinnä kemikaalilainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi vaatimuskohtaisia poikkeuksia on uudistettu ja uusi määritelmä hormonitoimintaa häiritseville yhdisteille on lisätty. Rakennustuotteita koskeva nanovaatimus on poistettu, mutta sen korvaa osittain antimikrobisia lisäaineita koskeva vaatimus. Kemiallisia tuotteita koskevat vaatimukset eivät enää koske betonin lisäaineita. Halogeenittomille kaapeleille ehdotetaan pakollista vaatimusta.

• Lisätty pakollinen vaatimus ympäristömerkittyjen tuotteiden käytöstä Joutsenmerkityssä rakennuksessa.

• Luonnon monimuotoisuudelle on annettu huomattava rooli. Vaatimusta kielletyille puulajeille on modernisoitu ja sertifioidun ja jäljitettävän puuraaka-aineen vaatimuksen piiriin kuuluvien rakennuselementtien sekä materiaalien määrää on lisätty. Kriteereihin sisältyy pakollinen vaatimus ekologisesta kartoituksesta ja pistevaatimus luonnon monimuotoisuutta säilyttävien toimenpiteiden toteuttamisesta.

• Kriteerit on laadittu niin, että kriteerigeneraatio 4:n mukaisesti rakennettu Joutsenmerkitty rakennus voidaan rakentaa myös EU:n vihreän rahoituksen taksonomian ensimmäisen delegoidun säädöksen mukaisesti. Tämä pitää sisällään ympäristötavoitteen ”Ilmastonmuutoksen rajoittaminen” sekä tekniset arviointikriteerit että ei merkittävää haittaa -vaatimukset (DNSH). Niitä taksonomian osia, joita ei ole vielä julkaistu, käsitellään lausuntovaiheen aikana ja kriteerien myöhemmissä versiopäivityksissä.

Edellä mainittujen lisäksi pyydämme kommentteja myös seuraaviin:

• Toimistorakennusten sisällyttäminen kriteereihin.

• Vaatimus O2 Saavutetut pisteet – onko kaikkien rakennustyyppien mahdollista saavuttaa minimipistemäärä?

• O8 Sementti ja betoni – Onko vaatimus mahdollista täyttää kaikissa Pohjoismaissa?

• O9 Teräs – Vaadittu prosenttiosuus kierrätetylle materiaalille.

• O13 Rakennusjätteen hallinta – Uudelleenkäyttöön/kierrätykseen lajiteltujen materiaalien vaadittu prosenttiosuus.

• O16 Uudelleenkäytettävät rakennustuotteet ja -materiaalit – uusi vaatimus.

• Rouhetäytteet leikkikentillä ja ulkoalueilla – Kumi ja muovi eivät saa olla osana täytemateriaalissa.

• O35 Puu ja bambu: jäljitettävyys ja sertifiointi – Niiden rakennuselementtien ja materiaalien määrää, jotka kuuluvat sertifioidun ja jäljitettävän puuraaka-aineen, on lisätty.

• O36 Ekologiaraportti ja O37 Toimenpiteet luonnon monimuotoisuudelle – uusia vaatimuksia.

• O39 Päivänvalon saatavuus – Uudet simulointimenetelmät ja vaatimustasot.

• O40 Lämpöviihtyvyys – uusi vaatimus.

• O41 Radon – Kaikki rakennukset tulee aina rakentaa radonturvallisiksi.

Lausuntowebinaari

Järjestimme lausuntowebinaarin 9.2.2022 klo 9–10.30 

Webinaarissa kerroimme talojen kriteeriehdotuksen olennaisista vaatimuksista ja hyväksymisprosessista.

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki Joutsenmerkin uudisrakennuksia koskevien kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta asiasta kiinnostuneille.

Lausuntovastausten toimittaminen

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Pyydämme lausuntovastauksia vastauslomakkeella. Vastauksia pyydämme ensisijaisesti englanniksi, mutta vastata voi myös suomeksi.

Kaikki annetut kommentit julkaistaan täällä yhdessä Pohjoismaisen ympäristömerkinnän antamien vastausten kanssa uusien kriteerien julkaisemisen yhteydessä.

Lausuntovastaukset on mahdollista lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi. Kirjoitathan osoitekenttään Uudisrakennusten lausunto, pyydämme myös selkeästi ilmoittamaan mihin lukuun, osioon tai vaatimukseen vastauksenne liittyy
(Esim. 2 Energia ja ilmasto, O5 Energiatehokkaat laitteet).

Lisätietoja

Heidi Vaarala
heidi.vaarala@ecolabel.fi
040 5288 597