Joutsenmerkin kriteeriehdotus ulkokalusteille, leikkikenttä- ja puistoliikuntalaitteille lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja ulkokalusteiden ja leikkikenttä- ja puistoliikuntalaitteiden kriteeriehdotukseen.

Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi olemme pidentäneet lausuntoaikaa kuukaudella  keskiviikkoon 3.6.2020 saakka. Lausuntoja toivomme mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Ladattavat asiakirjat

Outdoor furniture, playground and park equipment

Utemöbler, lek och parkutrustning

Kerro, jos haluat paperikopiot, niin postitamme ne.

Mitä on muutettu

 • Kriteereihin on lisätty muun muassa puistoliikuntalaitteet.
 • Vaatimus kielletyistä puulajeista ja sertifioidusta metsänhoidosta peräisin olevalle puulle. Vaatimus on päivitetty Joutsenmerkin uusien metsävaatimusten mukaisesti.
 • Massiivipuun kestävyysvaatimus on päivitetty.
 • Korkeapainelaminaattilevyjen (HPL:n) paperin ja massatuotannon energiavaatimuksessa on uusi laskentakaava pisteraja-arvo.
 • Leikkikenttälaitteille vaatimus muovin, kumin ja silikonin PAH-pitoisuus.
 • Uusi materiaali puumuovikomposiitti (WPC Wood Plastic Composite).
 • Kierrätetyn metallin vaatimuksia on tiukennettu.
 • Kemikaalivaatimuksia on päivitetty, selkeytetty ja tiukennettu. Metallin pintakäsittelyssä on kiellot kadmiumille, lyijylle, kromille, nikkelille ja niiden yhdisteille.
 • Kiertotalouden tukemiseksi uusia vaatimuksia kuten: takuu, eroteltavuus, korjaukset, varaosat ja ylläpito.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

 • Kappale 6 vaatimus O6: Puun ja puumuovikomposiitin kestävyys
 • Kappale 7, vaatimukset O9 ja O11: korkeapainelaminaattilevy HPL
 • Kappale 10 vaatimus O22: metalli
 • Kappale 11, vaatimus O27: vapaa formaldehydi kemiallisissa tuotteissa
 • Kappale 11, vaatimus O25: muut kemiallisissa tuotteissa kielletyt aineet
 • Kappale 11, vaatimukset O29-O31: Puun ja puupohjaisten levyjen pintakäsittely
 • Kappale 12, vaatimukset O36-O40: käyttöikä
 • Kappale 9, vaatimukset O18-O21: puumuovikomposiittimateriaali (WPC Wood Plastic Composite)

Pohjoismainen ympäristömerkintä on sisällyttänyt puumuovikomposiitin kriteeriehdotukseen. On erilaisia näkemyksiä siitä, onko puumuovikomposiitilla sijaa kiertotaloudessa vai ei, koska komposiitissa muovi ja puu ovat sekoittuneet, eikä niitä voi erotella jätevaiheessa. Tausta-asiakirjassa on esitetty perustelut puolesta ja vastaan siitä, voidaanko puumuovikomposiitista tehdyt tuotteet Joutsenmerkitä. Kaikki kommentit ovat erittäin tärkeitä siitä, voiko puumuovikomposiitti olla materiaalina tässä tuoteryhmässä.

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki ulkokalusteiden ja leikkikenttä- ja puistoliikuntalaitteiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yritykset voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille, kuten kemikaalitoimittajille.

Kuinka lausunnot toimitetaan

Lausuntoaika on keskiviikkoon 3.6.2020 saakka. Lausuntojen lähetys vastauslomakkeella tai sähköpostitse joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen:
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta käsittelee kriteeriehdotuksen ja Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä. Vastauksista ja uusista kriteereistä koottu lausuntoyhteenveto on julkinen.

Lisätietoja

Harri Hotulainen, johtava asiantuntija
harri.hotulainen@ecolabel.fi
0400 417 884