Joutsenmerkin kriteeriehdotus tekstiilipalveluille lausunnolle

Joutsenmerkin kriteeriehdotus tekstiilipalveluille on lausunnolla. Pyydämme lausunnot alla olevalla vastauslomakkeella tiistaihin 5.12.2017 mennessä mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Ladattavat asiakirjat:
Svanenmärkning av Textilservice, remissförslag
Bakgrundsdokument, remissförslag

Nordic Ecolabelling for Textile services, Consultation draft
Background document, Consultation draft

Alla olevasta laskentataulukossa voit tarkistaa pesulan energiankulutuksen, kasvihuonekaasu (CO2) -päästön ja vedenkulutuksen verrattuna kyseiseen vaatimusrajaan.
Calculation sheet textile services (päivitetty 14.11.2017)

Lähetämme asiakirjat pyydettäessä postitse.

Toivomme kommenttejanne erityisesti kriteeriehdotuksen seuraaviin vaatimuksiin:

O2 Pyykkien tekstiiliryhmät
Tekstiiliryhmä hotellitekstiilit (3) on jaettu kahteen alaryhmään: a) perinteiset hotelliliinavaatteet ja b) lomamajoitusliinavaatteet. Teollisuus-, keittiö- ja teurastamotyövaatteiden sekä vastaavien vaatteiden (1) tekstiiliryhmä on laajennettu uudella puhdastilatekstiilien alaryhmällä. Tänne kuuluvat kaikki puhdastiloissa käytettävät tekstiilit, vaikka ne kuuluisivat toiseen tekstiiliryhmään.

O6 Energia- ja O7 ilmastokaasupäästöt
Energia- ja ilmastokaasupäästövaatimuksia on kiristetty. Sähkön energia- ja CO2-kerroin on päivitetty vastaamaan pohjoismaisia sähkömarkkinoita.

O9 Pesukemikaalien luokitus
Pesukemikaalien ympäristövaarallisuuden rajaa (CDV) on kiristetty. Tekstiilipalvelun kemikaalivaatimus, CDV-vaatimus, on laadittu vähentämään kokonaisympäristökuormitusta toiminnallista yksikköä, kg tekstiiliä, kohti. Siksi ei ole tarvetta asettaa vaatimuksia yksittäisten pesukemikaalien ympäristövaarallisuudelle eikä myöskään kieltoa pesukemikaaleille, joilla on luokitus H400, H410, H411, H412 tai H413.

Uusi vaatimus, vaarakoodi H304 – Saattaa olla nautittaessa tappavaa, jos aine pääsee hengitysteihin. Vaatimukseen eivät kuulu tuotteet, joiden luokitus riippuu entsyymien sisällöstä, eikä tahranpoistotuotteet, joita käytetään suoraan tahraan ennen pesua.

O16 Aineet, joita ei saa sisältyä pesukemikaaleihin
Luettelossa on fosfaatit ja fluoritensidit ja muut per- ja polyfluoratut yhdisteet (PFC), joita ei saa sisältyä. Henkilökohtaisten suojavaatteiden kyllästysaineet, fluoritensidit ja muut per- ja polyfluoratut yhdisteet (PFC) eivät sisälly vaatimukseen. Kaikki PFOS- ja/tai PFOA-yhdisteet ovat kiellettyjä.

O17  Ympäristömerkittyjen pesukemikaalien osuus
Vähintään 30 paino% pesukemikaaleista on oltava ympäristömerkittyjä. Vaatimuksen on täytyttävä konsernitasolla tai per yksittäinen pesula.

O21 Tekstiilien osto
Vaatimusta on kiristetty arvosta 75% arvoon 85 %. Ympäristömerkittyjen tekstiilien painotus on suurempi – kerroin on 5.

O22 Pehmentimien ftalaatit
Ostettavat matot eivät saa sisältää pehmentimien ftalaatteja.

P10 tekstiilien poisto
Pistevaatimus, joka edistää tekstiilien poistoa, uudelleenkäyttöä ja materiaalikierrätystä. Pohjoismainen ympäristömerkintä voi lisätä vaatimukseen esimerkkejä ehkäisevistä toimenpiteistä/aloitteista.

P11 Tekstiilituotannon ja jäteveden mikromuovipäästön rajoitus
 Pistevaatimus koskien synteettisten materiaalien tekstiilituotantoa ja mikromuovien jätevesipäästöjä

O28 Työolosuhteet ja O29 alihankkijayritykset
Vaatimus työolosuhteista omille työntekijöille ja alihankkijoille.

Kuka voi antaa lausunnon
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aikataulu
Lausuntojakso päättyy tiistaina 5.12.2017. Kun Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on käynyt läpi kaikki kommentit ja hyväksynyt kriteerit,  lausuntoyhteenveto lähetetään kaikille kommentteja antaneille.

Lausunnot voi lähettää vastauslomakkeella, sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen: Ympäristömerkintä, PL 489, 00101 Helsinki

Lisätietoja: Harri Hotulainen, puh. 0400 417 884
harri.hotulainen@ecolabel.fi tai joutsen@ecolabel.fi