Joutsenmerkin kriteeriehdotus tekstiilien pesuaineille ja tahranpoistoaineille osalausunnolla 2

Kokeilemme tämän kriteeriuusinnan yhteydessä uutta lausuntoprosessia.

Tämän toisen osalausunnon aiheena ovat annostelu, ekotoksisuuslaskennat ja tehokkuustesti.

Lisätietoja lausuntoprosessista ja englanninkielinen lausuntomateriaali löytyy Joutsenmerkin pohjoismaisilta sivuilta

Lisätietoja
Terhi Uusitalo
terhi.uusitalo@ecolbel.fi
puh.  044 352 1999