Lähikuva vanerilevyistä

Joutsenmerkin kriteeriehdotus rakennuslevyille, listoille ja paneeleille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja rakennuslevyjen, listojen ja paneeleiden vaatimuksista. Pyydämme lausuntoja viimeistään 9.12.2022.

Lausuntopyyntö koskee vain uusiutuvista materiaaleista tehtyjen tuotteiden vaatimuksia. Uusiutuvien ja ei-uusiutuvien materiaalien yhdistelmistä valmistettujen tuotteiden, kuten sementtilastulevyjen, vaatimuksia ei ole uusittu, eivätkä ne kuulu kriteeriehdotukseen. Näille tuotteille on voimassa aiemman kriteeriversion (6) vaatimukset.

Kaikki lausunnot ovat erittäin tärkeitä kriteerien laadun varmistamiseksi. Kuka tahansa kriteerien kehittämisestä kiinnostunut voi antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille. Pyydämme lausuntoja viimeistään 9. joulukuuta.

Ladattavat dokumentit

Suurimmat muutokset

  • Kriteeriin sisältyvät nyt myös sekä monikerroslevyt (CLT) että liimapuu.
  • Kriteereihin on lisätty uusi pakollinen vaatimus MDF- ja lastulevyjen kierrätysmateriaalien osuudesta.
  • Energiavaatimus on muotoiltu uudelleen ja sitä on tiukennettu useimpien levy-/tuotetyyppien osalta.
  • Kemikaalivaatimuksia on tiukennettu monin tavoin, esimerkiksi ympäristölle haitalliseksi luokitellut kemikaalit on kielletty ja kemikaaleihin sisältyvien aineiden vaatimuksessa myös CMR-kategoriaan 2 luokitellut aineet on kielletty.
  • Formaldehydipäästöjen vaatimusta on tiukennettu.
  • Kriteereihin on lisätty innovaatiovaatimus, jolla edistetään erilaisia levyjen kokonaisympäristövaikutuksia pienentäviä toimia, jotka liittyvät joko itse tuotteeseen tai tuotanto-olosuhteisiin. Vähintään yksi vaatimukseen listatuista toimenpiteistä tulee täyttää.

Tärkeimmät kysymykset

Pyydämme lausuntoja koko kriteerikokonaisuudesta, mutta toivomme kommentteja erityisesti seuraavaan aiheeseen:

  • Energiavaatimus on muotoiltu uudelleen ja se sisältää nyt yksilöidyt raja-arvot eri levy-, paneeli- ja listatyypeille sekä monikerroslevylle (CLT) ja liimapuulle (Glulam). Keskustelua on käyty myös CO2-vaatimuksen lisäämisestä kriteereihin – kuitenkin suurin ympäristöhyöty on todellisen energiankulutuksen pienentämisessä. Arvostamme kommenttejanne vaatimukseen.

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi. Kirjoita otsikoksi Rakennuslevyt, listat ja paneelit lausunto. Toivomme lausuntovastaukset mielellään englannin- tai ruotsinkielisinä viimeistään 9.12.2022.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntojakson jälkeen lausunnot kootaan ja arvioidaan pohjoismaisesti. Sen jälkeen tehdään virallinen kriteeriehdotus, joka toimitetaan kaikkien Pohjoismaiden kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Lopuksi Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkintälautakunnan kommentit kootaan lausuntoyhteenvetoon. Yhteenveto on julkinen ja lisätään kotisivuillemme yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Lisätietoja

Harri Hotulainen
johtava asiantuntija
harri.hotulainen@ecolabel.fi

Annika Hämäläinen
asiantuntija
annika.hamalainen@ecolabel.fi