Joutsenmerkin kriteeriehdotus sijoitusrahastoille on lausunnolla

Joutsenmerkin uusi kriteeriehdotus sijoitusrahastoille on lausunnolla. Pyydämme lausuntoja maanantaihin 27.2.2017 mennessä, mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Sijoitusrahastojen aamupäiväseminaari

Sijoitusrahastoista pidetään keskiviikkona 8.2.2017 klo 8.30 – 11.00 seminaari Scandic Marskissa Helsingin keskustassa. Tilaisuudessa esittelemme kriteeriehdotuksen ja toivomme runsaasti keskustelua ja kommentteja.

Ilmoittaudu 1.2.2017 mennessä osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi

Joutsenmerkki hakee pilottiyrityksiä

Joutsenmerkki tapaa pilottiyritystä 2-3 kertaa kevään 2017 aikana. Tapaamisissa käydään kriteerejä yksityiskohtaisesti läpi ja pilottiyritys laatii käytännössä Joutsenmerkki-hakemuksen. Työn tarkoituksena on parantaa kriteerien toimivuutta ja löytää mahdolliset ongelmakohdat.

Pilotointi ei sido yritystä mihinkään, mutta yrityksellä on etulyöntiasema Joutsenmerkin hakemista ajatellen. Ihannetapauksessa pilottiyrityksen hakemus on niin valmis, että Joutsenmerkki-lupa myönnetään heti, kun kriteerit vahvistetaan kesäkuussa.  Pilottiyritys on todennäköisesti myös ensimmäinen, joka saa Joutsenmerkin sijoitusrahastolleen.

Jos olet kiinnostunut pilotoinnista, ota yhteyttä Karin Bergbomiin.
karin.bergbom@ecolabel.fi tai 045 657 8888